Uzņēmumi.

Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN) reglamentējoša tiesiskā normatīvu bāze
1) Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”
(Pēdējie grozījumi 01.11.2007)
2) MK 04.07 2006. noteikumi nr. 556 likuma par UIN normu piemērošanas noteikumi
3) MK 11.12.2007 noteikumi nr.852 „Noteikumi par UIN taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājuma aprēķinu un to aizpildīšanas kārtība”
4) U.c

Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāji:
1) iekšzemes uzņēmumi un no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem finansētas institūcijas (rezidenti)
2) Ārvalstu komercdarbības un fiziskās personas
3) Nerezidentu patstāvīgās pārstāvniecības

UIN nemaksā:
1) fiziskas personas un inviduālas uzņēmums zvejnieku un zemnieku saimniecības, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 200000Ls un kuri maksā IIN
2) No valsts vai pašvaldības finansētas institūcijas un kuri ienākumi no saimnieciskās darbības paredzēti vai nu valsts budžetā vai pašvaldību budžetā.
3) Privātie pensiju konti
4) Biedrības, nodibinājumi ja to dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem
5) Reliģiskās organizācijas, arodbiedrības un politiskās partijas
6) finanšu un kapitāla tirgus komisija
7) Personālsabiedrības, kuras biedri paši maksā nodokļus.

Ar Nodokļiem apliekamais objekts, nodokļa likme:
1) rezidentiem – taksācijas periodā L.R un ārvalsts gūtais apliekamais ienākums ( nodokļu likme 15%)
2) Pastāvīgajām pārstāvniecībām – taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs šīs pārstāvniecības patstāvīgi gūtais ienākums (nodoklis 15%)
3) Nerezidentiem – Latvijā gūtie ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai ar to saistītām darbībām. Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem , kurus rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts IIN.

UIN apreiķins:
(LR Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”)
– visi ieņēmumi
visi izdevumi
= peļņa pirms nodokļiem ( no Pe vai Z apreiķina)
+ sociālās infrastruktūras uzturēšanas zaudējumi
+ ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem
= apliekamais minimums
+ apliekamais ienākuma palielināšanās
– apliekmā ienākuma samazināšanās
= apliekamais ienākums