Vai Kārlim Ulmanim ir jaceļ pieminekls

Eseja
Vai Kārlim Ulmanim ir jāceļ piemineklis?
Kārlis Ulmanis dzimis lauksaimnieku ģimenē kā trešais dēls ģimenē. Būdams jauns sāka mācīties lauksaimnieka kursos un līdz pat savai nāvei atbalstīja zemniekus un cīnījās par latviešu zemnieku labklājību. Atbalstīja skolu celtniecību, kas bija ļoti svarīgi latviešiem, kā arī dziesmu svētki. Neviens nav apbalvots ar tik daudz goda zīmēm, kā Kārlis Ulmanis.
Kārlim Ulmani jau no pašas bērnības ir bijusi tuva lauksaimniecība. Viņš mācījās lauksaimnieku kursos. Beidzis lauksaimnieku kursus sāka organizēt un vadīt pats šāda veida kursus. Katram lauksaimniekam bija svarīgi, lai kāds viņus atbalsta, ko vēl parastam zemniekam vajag kā tikai atbalstu viņa darbā, ja nebūtu nekāda atbalsta, tad paši jau neko nevarētu izdarīt.
Mums katram bija svarīgi, lai Latvijā būtu skolas, kurās varēs iet latviešu un citu tautību bērni. Viņš centās ierasties uz katru skolas atklāšanu, jo viņam kā valsts prezidents bija ļoti svarīgi redzēt kā iemirdzas kara latvieša acis par jaunas skolas atklāšanu. Skolas jau atklātas tikai skolēniem nav, kur paradīt savu padarīto. Dziesmu svētki bija viena no tām vietām, kur latviešu skolēni varēja parādīt savu padarīto daudzu gadu garumā. Kārlis Ulmanis visu atbalstīja un pats priecājas par latviešiem.
Kurš negribētu saņemt tik daudz apbalvojumus kā to ir saņēmis Kārlis Ulmanis, bet nevis par velti viņš to ir saņēmis. Ko viņš nav tik saņēmis Lāčplēša kara ordeni, kurs būtu svarīgs mums katram un daudziem citiem ordeņiem un atzinībām par ko man ir liels prieks, ka mums ir bijuši tādi cilvēki, kas cīnījušies un aizstāvējuši mūsu valsti un par to vien būtu Kārlim Ulmanim jāceļ piemineklis.
Vai ir vēl biji tāds prezidents kā K.Ulmanis, kuram nav bijusi savas personīgās dzīves, kurs visu savu dzīvi bija atdevis tautai un politikai. cilvēks, kurš devās pie cilvēkiem, bez nekādiem miesassargiem viņš bija savējais priekš visas tautas.