alva

Svarīgākie alvu saturošie minerāli ir kasiterīts jeb alvas akmens SnO2 un stannīti jeb alvas kolčedāns Cu2FeSnS4 . Alvas rūdas koncentrētas Klusā okeāna rietumu daļai pieguļošā teritorijā, kā arī Kazahijā, Bolīvijā, Zairā, Nigērijā.

Iegūšana. Alvu iegūst no rūdām, kas pēc bagātināšanas un ķīmiskās apstrādes satur ~ 30%..70% SnO2 (masas daļās). Alvas dioksīdu reducē ar CO.

Īpašības. Vienkāršas vielas veidā alvai ir trīs modifikācijas -Sn- pelēkā alva, -Sn- baltā alva, -Sn- trauslā alva. Alva parastajos apstākļos ir sudrabbalts, mīksts metāls. To liecot, dzirdams raksturīgs troksnis- krakšķis je

e
eb t.s. “alvas kliedziens”, kas rodas, alvas kristāliem beržoties citam gar citu.