spidolas un laimdotas saliidzinajums

Lai arī eposs ir tapis jau vairāk kā vienu gadsimtu atpakaļ, tajā risinātie jautājumi un atziņas nav zaudējuši savu ievērību arī mūsdienās. Arī šodien latviešu tautai ir nepieciešams savs Lāčplēsis, kas spētu atrast un pienācīgi izmantot Burtnieku pils gudrības. Līdz ar to A. Pumpura eposs nav uzskatāms tikai par latviešu literatūras antīku vērtību, bet arī par pieņemamu mūsdienīgu atziņu avotu.
Eposa pamatā ir Lāčplēša daudzie varoņdarbi, kas simbolizē spēku, gudrību, tikumību un citas latviešu tautas pozitīvās rakstura īpašības. Lāčplēsis ir eposa centrālais tēls, taču viņa varoņdarbu patiesais saturs atklājas tikai kontekstā ar citiem eposa tēliem. Īpaši liela nozīme ir diviem tēliem – Spīdalai un Laimdotai. ……….

Scroll to Top