Apdrosinasanas veidi

Apdrošināšanas veidi :
Perskoniska apdrošināšana :
• Nelaimes gadījuma
• Pensionāra
• Sakrāta apdrošināsana
Medicīnas apdrošināšana:
• Brīvpratīga apdrošināšana
• Izbraucošie aiz robežiem
Īpašuma apdrošināšāna:
• Autotransporta
• Īpašums fiziskas personas
• Īpašums juridiskas personas
• Īpašniekus transporta(trolejbus,autobus)
Apdrošināšana no nealimes gadījuma atšķīras no riskas programmam dzīves apdrošināšanas tā kā apdrošināšanai uzskatas tikai tāds ļaunums kas ir nodarīts ārpus faktoriem.
Gandrīz visi apdrošināšanas kompanijas piedava dažas programmas:
Aizsardzība nāves gadījuma
Aizsardzība ķērmeņu bojājumus gadījuma
Jūs varat parūpeties par nelaimes gadījuma sekas , iegadāties papildus apdsrošināšanas programmas ”Ķīrurgija”, ”Hospitalizācija”. Ar to palīdzību jūs varesiet kompensēt patēreto naudu uz rezultātiem nelaimes gadījuma.
Ceļojumu apdrošināšana
Ja darba darīšanās nākas ceļot ārpus Latvijas, tad ceļojuma apdrošināšana nav lieka greznība. Apziņa, ka neparedzētas ķibeles brauciena laikā nevar būtiski ietekmēt jūsu uzņēmuma darbu, ir nepieciešama kā jums, tā jūsu darbiniekiem. Šādas garantijas sniedz apdrošināšanas kompanija.
Ceļojumu apdrošināšana ir kompleksa apdrošināšana, kas sedz virkni risku, kuri varētu iestāties ārzemju ceļojuma laikā.
pamatprogrammā ietilpst šādi riski:
• medicīniskie un repatriācijas izdevumi – paredz medicīnisko izdevumu atlīdzību, kas radušies sakarā ar akūtu veselības stāvokļa pasliktināšanos ceļojuma laikā;
• palīdzības apdrošināšana – paredz materiālo zaudējumu atlīdzību pases un/vai naudas nolaupīšanas rezultātā;
Jūs varat izvēlēties papildus apdrošināšanas segumu, kombinējot pamatprogrammu ar sev vēlamo papildus programmu:
Tas piemēram ir :
• bagāžas aizkavēšanas, bojāšanas vai nozaudēšanas radītu zaudējumu apdrošināšanu;

Apdrošināšanas maksājuma lielums ir atkarīgs no :
• klienta izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem
• apdrošinājuma summas apmēra – naudas summas, kuras robežās apdrošinātājs atbild par zaudējumu atlīdzināšanu;
• apdrošināšanas teritorijas – valsts vai valstīm, uz kurām dodas apdrošinātais;
• apdrošināšanas termiņa – uz cik ilgu laiku tiek noslēgts apdrošināšanas līgums.