Apslēptā bagātība.

Argumentētā eseja.
Apslēptā bagātība.

Apslēptā bagātība atrodas mūsos pašos, tieši jau tāpēc to arī sauc par apslēpto. Tā ir tieši tik liela, cik nu esam pelnījuši. Naudas zutenis? Bagātību lāde? Nē, mūsu iekšējā bagātība ir daudz vērtīgāka, tajā jau arī slēpjas mūsu būtība, mūsu esība, un tas, kas neprot to novērtēt, nav ne plika graša vērts.
Kā auksts, salds ledus gabals tas peld pa savu tukšo, vientuļo straumi, tam viss ir vienaldzīgs, ieņemot sevi pašu, protams.
Saltais Ledus Gabals visu dzīvi pavada tukšumā. Un tukšumā taču nav ne prieka, ne skumju, ne līksmes…Tu nav itin nekā, jo tas taču ir tukšums. Ledus Gabala apslēptā bagātība neslēpjas viņa būtībā, tā slēpjas, kā viņš pats stingri uzskata, naudā. Mūsu saltais draugs to vien dara, kā negausīgi raujas pēc naudas. Tā vien šķiet, ka tas uzskata, ja jau pats esmu pēdīgais nelietis, bez iekšējā skaistuma, vismaz tikšu pie mantīgām vērtībām. Tāds arī ir Ledus Gabala dzinulis viņa apslēptās mantas meklējumos. Tomēr nedrīkst aizmirst arī par krietno, lādzīgo Sapņotāju.
Sapņotājs dzīvo savā skaistajā iedomu pasaulē, līdzās krāšņajiem tauriņiem, ziedu pļavām, kuras laistās visās varavīksnes krāsās. Sapņotājs ir laimīgs, jo viņa laime, prieks pielīp arī citiem kā tāds mazs dadzītis. Viņa apslēptā bagātība slēpjas viņa būtībā. Sapņotājam nav nepieciešamības to meklēt, jo viņš ar pilnu pārliecību tic, ka tā viņam jau ir. Laimīgais !
Apslēpto mantu visu dzīvi meklē arī Mūžīgais Meklētājs. Meklē, bet tā arī neatrod. Reizēm tas dzenas pēc mīlestības, pēc slavas vai naudas, bet tam nav nozīmes. Viņš tic, ka, tikai atrodot kāroto, spēs kļūt laimīgs, bet tā nenotiek. Tāpēc Mūžīgais Meklētājs vaino citus savās nelaimēs un nomāc apkārtējos ar savām raizēm. Kā dusmīgs lietus mākonis tas klīst un meklē, kur izgāzt savas dusmas.
Nedrīkst turēt sveci zem pūra, nedrīkst nedalīties ar savu apslēpto mantu. Tieši jau Sapņotājs māk dot, jo viņam ir, ko dot. Pārējie, piemēram, Mūžīgais Meklētājs negrib vai arī nevar. Vajag atrast, izmantot savu apslēpto bagātību, tas nemaz nav tik sarežģīti!

Scroll to Top