Apvalkcauruļu siltumapmainītāja projekts ūdens sildīšanai

Ķīmiskajā tehnoloģija gatavā produkta ieguvei izejvielas un pusfabrikāti jāapstrādā ļoti plašos temperatūras intervālos, zem -250 0C un virs +3000 0C. Sildīšana ir nepieciešama tādu pamat procesu norisei kā ietvaice, pārtvaice, žāvēšana, ķīmisko reakciju veicināšana u. tml.

Sildīšanai kā siltuma avotus rūpniecībā lieto – dūmgāzes, elektrisko enerģiju un siltuma pārnesējus (aģentus), kā karsts un pārkarsēts ūdens, ūdens tvaiks, speciāli siltuma pārnesēji, izkausēti sāļi un metāli

Scroll to Top