Apzaļumošana

Apzaļumošana

Saturs

Projektēšanas uzdevums 3
Paskaidrojuma raksts 4
Projektēto kompozicionālo grupu pamatojums 5
Izmantotā literatūra 11
Projektēšanas uzdevums

Projektēja: Leons Ķeruzis
Objekta atrašanās vieta: ”Bebraines”, Vaiņodes pagasts, Liepājas rajons.
Labiekārtojamai objekts :lauku sēta, platība 0.4 ha.
Teritorijas sadalījums pēc izmantošanas: dzīvojamā zonā, lauksaimnieciskās darbības zonā, atpūtas zonā un bērnu rotaļu zonā.
Veicot labiekārtošanu jāparedz: bruģētas ietves, labiekārtots laukums pie pirts, bruģēts laukums pie garāžas, kompostkaudze, smilšu kaste, šūpoles bērniem.
Apstādījumos jāiekļauj: dažādu šķirņu un formu skuju koki, augļu koki, vīteņaugi, mazu un vidēju izmēru lapu koki vai krūmi..
Īpaši norādījumi: izveidot stādījumu, kurš atdala dzīvojamo zonu no kūts, ieprojektēt augļu dārzs, teritorijā saglabāt esošās puķu dobes, bet jaunas neprojektēt..
Objekta apraksts

· Dotais objekts atrodas Liepājas rajona, Vaiņodes pagastā.
· Pēc Latvijas ģeogrāfiskā rajonu iedalījuma pieder pie Rietumkurzemes augstienes.
· Augsne vidēji un vāji podzolētas māla un mālsmilts.
· Virsmas forma stāvpauguraine.
· Raksturīgākie klimatiskie apstākļi: 1) aktīvā temperatūras summa 1800-19000C.; 2) bezsala periods parasti ilgst 135 – 140 dienas; 3) visagrākās rudens salnas visbiežāk novērotas ap 5 septembri; 4) maksimālā sniega sega 20cm; 5) vidējā minimālā temperatūra -250C; 6) pilnīga augsnes atkušana 8.IV; 7) augu aktīvās augšanas periods (temperatūra >100C) 135-140 dienas; 8) veģetācijas periods (diennakts vid. temperatūra >50C) sākas maija vidū un ilgst 180-200 dienas; 9) nokrišņi 175-185 dienas gadā, biežāk rudenī un ziemā, ikgadējo vidējo nokrišņu daudzums 680 mm; 10) anticiklons 160-180 dienas gadā.
· Augsnes raksturojums dotajā teritorijā: 1) augsnes mehāniskais sastāvs: vidēji podzolēta mālsmilts augsne; 2) PH vidēji 6; 3) trūdvielu saturs ap 4%; 4) nodrošinājums ar fosforu, kāliju un slāpekli labs.
· Mitruma režīms: 1) vidēji mitras augsnes ar vidēji dziļu (2…3 m) gruntsūdens līmeni, ap dīķi grunts ūdens līmenis sasniedz 1m; 2) vidējais nokrišņu daudzums 600 – 650 mm, vislielākais nokrišņu daudzums ir rudens un ziemas periodā.
· Cilvēka darbības rezultātā negatīva ietekme uz objektu nav notikusi.

Projektēto kompozicionālo grupu pamatojums

Bērnu rotaļu laukums- tiek veidots bērnu rotaļām, vingrošanai un atpūtai. Tā kā ģimenē ir mazi bērni, tad tiek projektēta smilšu kaste un šūpoles. Tā kā mazus bērnus nevar atstāt bez uzraudzības, tad rotaļu laukums tiek ierīkots pretī dzīvojamās istabas logiem. No pirts un dīķa bērnu rotaļu laukumu atdalīs klinšrozīšu stādījums.
Bruģēti celiņi – esošajiem celiņiem zālienu segumu nomainīs pret cieto segumu. Par seguma materiālu izmantos akmens bruģi, kurš ir moderns un labi iekļausies lauku ainavā. Seguma nomaiņa ir saistīta ar to, ka zāliena seguma izmantošana lietainā un slapjā laikā ir ierobežota. Celiņu projektēšanas mērķis ir novērstu dubļu veidošanos un nepatīkamo skatu, kurš rodas no izmīdīta zālāja.
Atpūtas laukums pie pirts- paredzēts atpūtai, ģimenes svinībām, viesu uzņemšanai vasaras mēnešos. Laukums tiks labiekārtots ar dārza mēbelēm un grilu. Par laukuma segumu tiks izmantots akmens bruģis, kurš ir labām kalpošanas īpatnībām. Ziemas mēnešos mēbeles tiks novāktas.
Hortenziju stādījums- tas atdalīs atpūtai, dažādām spēlēm paredzēto zālāju no pārējās teritorijas. Tika izvēlētas hortenziju hibrīdu šķirne ar sarkaniem ziediem. Hortenzijas tika izvēlētas to skaisto ziedu dēļ, bet galvenais iemesls ir to piemērotība mitrām augsnēm, jo šajā atpūtas zonas daļā ir mitra augsne ar augstu gruntsūdens līmeni.
Ūdensroze- tā tiek projektēta ar mērķi, lai uzlabotu vizuālo skatu. Tika izvēlēta sarkanas krāsas ūdensrožu šķirne, kura ir ievērojama ne tikai ar skaistajiem zvaigžņveida ziediem, bet arī ar ovālajām lapām.
Kompostkaudze- komposta sagatavošanai par izejmateriālu tiks izmantoti kūtsmēsli un virca, tāpēc kompostkaudze ir ieprojektēta blakus kūtij. Kompostu sagatavot ir paredzēts, lai uzlabotu dārza augsnes auglību un tā rezultātā iegūtu lielāku ražu.
Augļu dārzs- tā funkcija ir nodrošināt ģimeni ar augstvērtīgiem, kvalitatīviem un ekoloģiski tīriem augļiem. Augļu dārzs labi iekļausies lauku ainavā un priecēs ne tikai ar ražas bagātību, bet ar vizuāli labo skatu, gan ziedēšanas laikā, gan rudeņos augļu ienākšanās laikā. Augļu dārzā ir projektēts stādīt 6 šķirņu ābeles ar dažādiem ienākšanās laikiem. Tika izvēlētas tādas šķirnes kā ’’Baltais dzidrais”, ”Vigo”, ’’Forele’’, ’’Melba’’
’’Konfetnie”, ’’Lobo”. Šķirņu izvēlē liela nozīme ir augļu izskatam, garšai, un slimībizturībai. Šīs pašas īpašības tika ņemtas vērā izvēloties bumbieru šķirnes. Projektā ir paredzēts stādīt šķirnes: ’’Lutsa sviesta’’, ’’Conference’’, ’’Talsu skaistule’’, ’’Karmela’’, ’’Santo”, ’’Belorusskaja pozdņaja’’.
No ķiršu šķirnēm tika izvēlēta saldo ķiršu šķirne ’’Nord”, jo šīs šķirnes labākās īpašības ir koku nelielais kompaktais augums, lielais ražīgums un koku labā slimībizturība. Objekta DA stūrī tiek projektēta aveņu dobe.
Ceriņu rinda- tās projektēšanas galvenais iemesls ir atdalīt dzīvojamo zonu no kūts.
Skujkoku stādījums- projektēts ar mērķi uzlabot vizuālo efektu, vizuālā efekta uzlabošanai izmantos dažādu formu un šķirņu skujkokus. Tieši ar tādu pašu mērķi tiek projektēti rododendru un rožu stādījumi, kuri ar savu skaistumu izcelsies ziedēšanas laikā, bet skujkoki atdzīvinās teritoriju ziemas laikā.
Izmantotā literatūra

Literatura izmantota

Ainavu un dārzu veidošana, Sastādījis A. Lasmanis, R., Zvaigzne 1979 . 270 lpp.
Apstādījumi. Sastādījis A. Vēriņš. R.,1967. 147 lpp.
Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā 1999-2000. Izdevējs Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, R., 1999
Dekoratīvie koki un krūmi, katalogs 2002 gads, Rīga.
Apstādījumu katalogs, 2003 gads, Rīga.