AS “HANSABANKA” PIEDĀVĀTIE KREDĪTI PRIVĀTPERSONĀM

IEVADS

Šo tēmu es izvēlējos, tādēļ ka kredīti mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma. Gandrīz katrs cilvēks jebkad ir paņēmis kaut ko kredītā. Mūsdienās kredīts ir saprotama lieta. Līdzīgi kā cilvēki katru dienu veikalos iegādājas ikdienas patēriņa preces, tāpat tiek iegādāti arī banku pakalpojumi, tai skaitā strauju popularitāti ieguvušie hipotēku kredīti. Jāņem vērā, ka ikkatram dzīvē reiz pienāk brīdis, kad jāsāk domāt par vairāku tūkstošu vērta īpašuma iegādi un ikviena patērētāja vislabākā aizsardzība pret nekvalitatīvu preci ir zināšanas.
Apskatīt AS”HANSABANKA” piedāvātos kredītus izvēlējos, jo AS “HANSABANKA” – viena no vadošajām Latvijas komercbankām, ir dibināta 1992. gada 8. maijā kā Vācijas – Latvijas banka.
Mans darba mērķis ir izpētīt, kādus kredītus AS “HANSABANKA” piedāvā privātpersonām.
Mani darba uzdevumi ir:
1. atrast atbilstošus materiālus darba tēmai;
2. apkopot atrastos materiālus;
3. veikt secinājumu par darba tēmu.

REZULTĀTS

AS “HANSABANK” privātpersonām piedāvā patēriņa kredītu, kredītlīniju, kredītkartes, hipotekāro kredītu iespēju kredītu un studiju kredītu
1. Patēriņa kredīts.
Tas ir aizdevums, kas paredzēts gadījumiem, kad nepieciešama nauda kāda konkrēta mērķa vai pirkuma īstenošanai: atpūtas braucienam, mājas tehnikas pirkumam, medicīnas pakalpojumiem, mācību kursu apmaksai, izlietojot visu piešķirto summu uzreiz vai salīdzinoši īsā laika periodā.
Patēriņu kredītu var saņemt līdz 8 algu apmēram maksimāli 7000 latu. Piešķirto summu ieskaita algas vai privātā kontā un atmaksa notiek saskaņā ar grafiku – no 3 līdz 36 mēnešiem.
Lai noformētu patēriņa kredītu ir vajadzīga pase un ienākumi no 150 latiem mēnesī pēc nodokļu nomaksas.
Patēriņa kredīta priekšrocības:
o pieejams skaidrā naudā;
o iespēja atlikt pamatsummas maksājumu līdz 3 mēnešiem;
o bez nodrošinājuma;
o fiksēts ikmēneša maksājums;
o var piesaistīt galvotāju lielākas summas saņemšanai.
Hansabankas klientiem, kuriem ienākumi tiek ieskaitīti kontā vai ir hipotekārais kredīts piedāvā izdevīgākus nosacījumus:

KLIENTU KATEGORIJA PROCENTU LIKME
Klientiem, kuriem ir hipotekārais kredīts 16%
Klientiem, kuriem pēdējo 3. mēn. Darba alga tiek ieskaitīta kontā Hansabankā 18%
Klientiem, kuriem darba alga netiek ieskaitīta kontā Hansabankā 24%

2. Kredītlīnija.
Tas ir īstermiņa aizdevums privātpersonām, kas kalpo mums kā nodrošinājums, kad nepieciešama papildu naudas summa ikdienas pirkumiem. Lai saņemtu kredītlīniju ienākumiem pēdējo 3 mēnešus jābūt ieskaitītiem uz Privāto/Algas kontu Hansabankā.
Kredītlīnijas priekšrocības:
o kredīts līdz 3 algu apmēram (papildu naudas līdzekļi līdz 3000 Ls);
o bez ķīlas un citiem nodrošinājumiem;
o VISA Classic karte bez izsniegšanas maksas pirmajā gadā;
o izņemt skaidru naudu bankomātos Latvijā un pasaulē;
o veikt pārskaitījumus no konta;
o jāmaksā tikai procentus;
o nav termiņa kredīta dzēšanai – atmaksā kad vēlaties;
o nav vajadzīga izziņa vai citu banku kontu izraksti;
o finansiālas drošības sajūta, ko sniedz brīva pieeja naudas līdzekļiem.
3. Kredītkartes.
Šīs kartes privātpersonām dod iespēju veikt norēķinus dažādās tirdzniecības vietās, internetā, viesnīcās, auto īres kompānijās un saņemt skaidru naudu bankas automātos un jebkurā bankā visā pasaulē. Hansabanka piedāvā:
o Zelta kredītkarti, kas ir Hansabankas jaunākais karšu produkts. Modernā, dinamiskā un finansiāli izdevīgā Zelta kredītkarte ir starptautiska Visa Gold viedkarte, ar kuru iespējams norēķināties vai izņemt skaidru naudu visā pasaulē.
o MasterCard ir prestiža norēķinu kredītkarte privātpersonām, kas apliecina ilgstošu un uzticamu sadarbību ar banku. Šīs kartes īpašniekam ir pieejams bezprocentu kredīts uz 45 dienām. Banka visus MasterCard karšu lietotājus apdrošina ārzemju ceļojumiem un klients, saņemot karti, saņem arī ceļojumu apdrošināšanas polisi.
o Starptautiskā norēķinu karte Ego pilnā mērā atbilst mūsdienās iecienītajai devīzei “Trīs vienā!”, jo apvieno sevī gan ātru kredītu, gan norēķinu karti – drošu maksāšanas līdzekli, gan izdevīgas atlaides.
o American Express kartes – The Personal Card, The Gold Card, The Platinum Card, un The Centurion Card ir prestižas norēķinu kredītkartes privātpersonām ar norēķinu valūtu USD. Šīs kartes ir izdevīgas klientiem, kas dodas uz dzīvi vai ceļojumā uz ASV. Šo karšu norēķinu valūta ir USD un EUR.
4. Hipotekārais kredīts.
Kredīts paredzēts mājas vai dzīvokļa iegādei, celtniecībai vai remontam. Lai saņemtu šo kredītu, jābūt pastāvīgai darba vietai un regulāriem, stabiliem ikmēneša ienākumiem.
Kredīta nodrošinājums ir nekustamā īpašuma ķīla (var ieķīlāt arī citu – bankas nefinansētu nekustamo īpašumu).
Nekustamā īpašuma kredīta termiņš ir no 3 mēnešiem līdz 40 gadiem.
Kredīts tiek izsniegts līdz 90% apjomā no nekustamā īpašuma vērtības.
Nepieciešamie dokumenti:
o pase;
o aizpildīts kredīta pieprasījums (bankas veidlapa);
o darba devēja izziņa par darba algu vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti;
o īpašumtiesības apliecinoši dokumenti:
– Zemesgrāmatu akts (apliecība) vai
– apliecība (izziņa) par īpašumtiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai
– īpašumtiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība.
o dokuments par īpašuma apgrūtinājumu neesamību no Valsts Zemes dienesta (ja īpašums ir reģistrēts Valsts Zemes dienestā);
o izziņa par īres un komunālo maksājumu nomaksu;
o ja kredīts paredzēts īpašuma remontam – tāme;
o ja kredīts paredzēts īpašuma celtniecībai – tāme, projekts, būvatļauja.
Banka var pieprasīt papildus dokumentus.
Priekšrocības:
o pieprasījuma izskatīšana un dokumentu sagatavošana ir bez maksas;
o fiksētās vai mainīgās procentu likmes, kā arī aizņēmuma valūtas (LVL, USD, EUR) izvēle;
o ikmēneša maksājuma apmērs par saņemto kredītu tiek noteikts, izvērtējot aizņēmēja ienākumu/izdevumu budžetu;
o ja īpašuma pārdevējs nepiekrīt noformēt īpašumtiesības uz pircēja (aizņēmēj) vārda pirms naudas saņemšanas, bankas var izsniegt garantijas vēstuli vai arī pircējs var izmantot Darījuma kontu;
o kredītu var saņemt pa daļām, kredīta procenti tiek rēķināti tikai par saņemto un neatmaksāto kredīta summu;
o kredīta atmaksas atlikšana vai termiņa pagarināšana (darba maiņa, bērna piedzimšana), vienojoties ar banku par maksājumu grafiku.
Nekustamajam īpašumam jābūt apdrošinātam par summu ne mazāku par kredīta summu.
Papildus izmaksas:
o notāra pakalpojumi;
o nekustamā īpašuma novērtēšana;
o pašvaldības un Valsts Zemes dienesta izziņas;
o valsts nodeva par hipotēkas nostiprināšanu;
o ikgadējie maksājumi par īpašuma apdrošināšanu.
Kredīta pamatsummas un procentu kopējais ikmēneša maksājums ir ne lielāks par 30-40% no ikmēneša ienākumiem (pēc nodokļu un citu obligāto maksājumu nomaksas).
Katru mēnesi grafikā noteiktajā termiņā jānodrošina savā kontā nepieciešamie līdzekļi ikmēneša maksājuma veikšanai.
5. Iespēju kredīts.
Tas ir kredīts privātpersonām sadzīves preču iegādei, automašīnas iegādei, ceļojumiem, izglītībai, biznesam, medicīnai u.c. izdevumiem. Lai saņemtu šo kredītu, jābūt pastāvīgai darba vietai un regulāriem, stabiliem ikmēneša ienākumiem.
Iespēju kredīta termiņš var būt no 3 mēnešiem līdz 10 gadiem.
Nodrošinājums var būt nekustamais īpašums.
Priekšrocības:
o pieprasījuma izskatīšana un dokumentu sagatavošana ir bez maksas;
o fiksētās vai mainīgās procentu likmes, kā arī aizņēmuma valūtas (LVL, USD, EUR) izvēle;
o kredīta atmaksas atlikšana vai termiņa pagarināšana (darba maiņa, bērna piedzimšana) vienojoties ar banku par maksājumu grafiku,
Nepieciešamie dokumenti:
o pase;
o aizpildīts kredīta pieprasījums (bankas veidlapa);
o darba devēja izziņa par darba algu vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti;
o īpašumtiesības dokumenti:
– Zemesgrāmatu akts (apliecība) vai
– apliecība (izziņa) par īpašumtiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai
– īpašumtiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība;
o dokuments par īpašuma apgrūtinājumu neesamību no Valsts Zemes dienesta (ja īpašums ir reģistrēts Valsts Zemes dienestā);
o izziņa par īres un komunālo maksājumu nomaksu.
Nodrošinājumam jābūt apdrošinātam par summu ne mazāku par kredīta summu.
Kredīta pamatsummas un procentu kopējais ikmēneša maksājums ir ne lielāks par 30-40% no ikmēneša ienākumiem (pēc nodokļu un citu obligāto maksājumu nomaksas);
Katru mēnesi grafikā noteiktajā termiņā jānodrošina savā kontā nepieciešamie līdzekļi ikmēneša maksājuma veikšanai.
6. Studiju kredīts.
Šogad AS Hansabanka piedāvā jaunu studiju kredītu bez valsts galvojuma, kura mērķis ir mācību maksas segšana studijām Latvijas akreditēto augstskolu un koledžu dienas, vakara un neklātienes nodaļās.
Banka garantē studiju kredītu vēl pirms iestāšanās augstskolā. Students neuzņemas saistības ar banku pirms studiju uzsākšanas. Vienkārši pēc iestāšanās maksas grupā studentu rīcībā uzreiz būs garantēta naudas summa, ko bez kavēšanas varēsim pārskaitīt attiecīgajai augstskolai.
Priekšrocības:
o kredīta noformēšana 1-2 dienas;
o piešķir bez apstiprinājuma no augstskolas;
o kredīts sedz 100% visu mācību maksu līdz 6000,- LVL;
o zemi galvotāja ienākumi, sākot no 100,- LVL mēnesī;
o galvotājam nav obligāti jāpārskaita darba alga uz kontu Hansabankā;
o atmaksa pēc studiju beigšanas, līdz pat 10 gadiem;
o iespējamas kredīta brīvdienas līdz 2 gadiem;
o nav nepieciešams galvotājs, ja studenta ienākumi ir sākot no 200,- LVL mēnesī;
o kredīts tiek pārskaitīts augstskolai pirms esi uzņemts studējošā sarakstā.
Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams 1 fiziskas personas galvojums. Galvotājam ir jābūt vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Viņa ienākumiem ir jābūt regulāriem sākot no 100,- ;VL mēnesī pēc nodokļu un ilgtermiņa kredīta/auto līzinga ikmēneša maksājumiem:
100,- LVL – kredīta summa līdz 3200,- LVL
150,- LVL – kredīta summa 3201-4000,- LVL
200,- LVL – kredīta summa 4001-5000,- LVL
250,- LVL -= kredīta summa 5001-6000,- LVL
Ja studenta ienākumi ir virs 200,- LVL mēnesī pēc nodokļu ilgtermiņa/auto līzinga ikmēneša maksājumiem, tad nav nepieciešams papildus nodrošinājums:
200,- LVL – kredīta summa līdz 3200,- LVL
250,- LVL – kredīta summa 3201-4000,- LVL
300,- LVL – kredīta summa 4001-5000,- LVL
350,- LVL – kredīta summa 5001-6000,- LVL
Kā nodrošinājums var būt arī nekustamais īpašums un depozīts.
Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai Latvijas akreditētām augstskolām, kas tiek izmaksāts 2 reizes gadā uz mācību iestādes kontu.
Kredīta atmaksa ir veicama 5 gadu laikā no studiju beigšanas datuma, ja kredīts ir mazāks par 1000 latiem, ja kredīts ir lielāks par 1000 latiem, tad 10 gadu laikā.
Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar 3. mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Procenti jāmaksā katru mēnesi, kas aprēķināti no izsniegtās kredīta summas.
Ja pēdējo 6 mēnešu laikā nav bijuši kredīta maksājuma parādi, tad kredīta pamatsummas maksājums var tikts atlikts un atmaksas termiņš pagarināts par laiku, kamēr:
o grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājuma;
o bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotra gadu vecumam un nestrādā pilnu darba laiku;
o turpina studijas maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā.