Aura

Aura
Referāts

Aura

Saturs.

lpp.
Ievads………………………………………………………………………………………………………..4
1.Auras vēsture…………………………………………………………………………………………..5
2.Kas ir aura?……………………………………………………………………………………………..6
3.Ēteriskais dubultnieks……………………………………………………………………………….8
4.Psihiskie vampīri………………………………………………………………………………………8
5.Kā saskatīt auru?………………………………………………………………………………………9
5.1.auras meklēšana ar “rīkstīti”………………………………………………………..9
5.2. 2.vingrinājums…………………………………………………………………………..9
6.Kā redzēt auru?………………………………………………………………………………………10
6.1. 1.vingrinājums…………………………………………………………………………10
6.2. 2.vingrinajums…………………………………………………………………………10
6.3. 3.vingrinājums…………………………………………………………………………10
7.Auras krāsas…………………………………………………………………………………………..11
8.Pamatkrāsu skaidrojums………………………………………………………………………….12
8.1.sarkanā krāsa……………………………………………………………………………12
8.2.oranžā krāsa……………………………………………………………………………..12
8.3.dzeltenā krāsa…………………………………………………………………………..12
8.4.zaļā krāsa…………………………………………………………………………………12
8.5.zilā krāsa………………………………………………………………………………….13
8.6.indigo krāsa……………………………………………………………………………..13
8.7.violetā krāsa……………………………………………………………………………..13
8.8.sudraba krāsa……………………………………………………………………………13
8.9.zelta krāsa………………………………………………………………………………..14
8.10.sārtā krāsa………………………………………………………………………………14
8.11.bronzas krāsa………………………………………………………………………….14
8.12.baltā krāsa………………………………………………………………………………14
9.Starojuma krāsas…………………………………………………………………………………….15
9.1.sarkanā krāsa……………………………………………………………………………15
9.2.oranžā krāsa……………………………………………………………………………..15
9.3.dzeltenā krāsa ………………………………………………………………………….15
9.4.zaļā krāsa…………………………………………………………………………………15
9.5.zilā krāsa………………………………………………………………………………….15
9.6.indigo krāsa……………………………………………………………………………..15
9.7.violetā krāsa……………………………………………………………………………..15
9.8.sudraba krāsa……………………………………………………………………………16
9.9.zelta krāsa………………………………………………………………………………..16
9.10.sārtā krāsa………………………………………………………………………………16
9.11.baltā krāsa………………………………………………………………………………16
10.Krāsu noteikšana ar numeroloģiju…………………………………………………………..17
11.Čakras…………………………………………………………………………………………………19
11.1.četrotne………………………………………………………………………………….19
11.1.1.saknes čakra……………………………………………………………..19
11.1.2.krusta kaula čakra……………………………………………………..20
11.1.3.solārā jeb saules pinuma čakra…………………………………….20
11.1.4.sirds čakra………………………………………………………………..21
11.2.trijotne…………………………………………………………………………………..22
11.2.1.rīkles čakra……………………………………………………………….22
11.2.2.uzacu čakra………………………………………………………………23
11.2.3.vainaga čakra……………………………………………………………23
12.Garastāvokļa auras………………………………………………………………………………..25
13.Veselība un aura……………………………………………………………………………………25
14.Uzturlīdzekļi un dzērieni……………………………………………………………………….25
Nobeigums……………………………………………………………………………………………….27
Secinājumi……………………………………………………………………………………………….28
Izmantotā literatūra……………………………………………………………………………………30

Ievads

Pirms pieciem mēnešiem es izlasīju žurnālā “Santa” rakstu par auru. Izlasot to, man radās tikai priekšstats par to, kas tad īsti ir aura, un tas mani ieinteresēja. Aura savā ziņā šķiet kaut kas mistisks, neizprotams. Manuprāt, lielāko daļu cilvēku baida nezināmais un neizprotamais, bet manī tas izraisa interesi un vēlmi uzzināt ko vairāk, tāpēc nolēmu rakstīt tieši par šo tēmu. Tēma nav īpaši aktuāla. Par auru diemžēl nav daudz uzziņas materiālu. Daudz cilvēku netic tam, ka mums katram ir sava aura un ka tā spēj daudz ko pateikt par cilvēku.
Esmu nolēmusi izpētīt, kas ir aura. Vai auru ir iespējams sajust un redzēt? Uzzināt, kas ir čakras. Kādas ir auras krāsas, kāds ir to skaidrojums un ko tās spēj pateikt par cilvēku. Kā aura ir saistīta ar veselību. Noskaidrošu, kas ir psihiskie vampīri un kas ir ēteriskais dubultnieks. Kā aura ir saistīta ar veselību. Kā arī izpētīšu, kā noteikt auras pamatkrāsu un starojuma krāsas ar numeroloģijas palīdzību.
Pētījuma zinātniskā nozīme ir uzzināt par sevi ko vairāk, izprast sevi. Praktiskā nozīme ir iemācīties redzēt un sajust auru.
Materiālus vācu, strādājot divās bibliotēkās un mājās lasot grāmatas un žurnālus.
Rakstot darbu, izmantoju trīs grāmatas: Ričards Vebsters “Kā lasīt auru”, Brigita Stēfensena “Aura un krāsas”, Džūlija Soskina “Ieskaties sevī”, un žurnāla “Santa” novembra un marta numurus.
Darbam pavisam ir piecpadsmit daļas. Piecas nodaļas ir sadalītas arī apakšnodaļās. Galvenās nodaļas ir auras vēsture, kas ir aura, ēteriskais dubultnieks, psihiskie vampīri, kā saskatīt auru, kā redzēt auru, auras krāsas, pamatkrāsu skaidrojums, starojuma krāsas, krāsu noteikšana ar numeroloģiju, čakras, garastāvokļa auras, veselība un aura, uzturlīdzekļi un dzērieni.

1.Auras vēsture

Ir izpētīts, ka cilvēki jau kopš laika gala ir spējuši saredzēt auru. Daudzos senlaicīgos grebumos un zīmējumos klintīs attēloti cilvēki ar tādu kā galvassegu. Itālijas ziemeļu daļā atrasti zīmējumi, kuros primitīvi attēlota aura, jo dažām cilvēku figūrām ap galvu redzamas tādas kā liesmu mēles. Domājams, ka Amerikas pamatiedzīvotāju – indiāņu – vadoņi, valkājot no spalvām izgatavotu galvasrotu, tādā veidā simboliski attēlojuši auru. No spalvām izgatavotas galvasrotas valkājuši arī maiju priesteri.
Jau krietnu laiku pirms Kristus dzimšanas svētu cilvēku priesteriem ap galvu gleznota mirdzoša vai zeltīta aura.
Visās cilivizācijas svētajās grāmatās ir pieminēta aura.
“Homērs auru aprakstīja kā spīdīgu miglāju, ko radījusi dievišķā esence, tāpēc tā simbolizē varu” ( 5, 12 ).
“Rietumu pasaules rakstos aura pirmo reizi minēta aptuveni pirms 2600 gadiem, kad jēdzienu par auru savās mācībās sāka iekļaut pitagorieši” ( 5, 13 ).
“Cilvēki jau kopš laika gala uzskatījuši auru par vietu, kur mīt patiesais dzīvības spēks. Indijā šo enerģiju dēvēja par prana. Polinēzijā to sauca par mana. Paracelzs to apzīmēja par munis. Mesmers šo enerģiju sauca par “dzīvnieku magnētismu”. Barons fon Reihenbahs tai deva nosaukumu od, bet mūsdienu ekstrasensi to apzīmē par “ēterisko spēku” ( 5, 13 ).
“Viduslaiku svētie un mistiķi spēja saskatīt četrus atšķirīgus auras veidus – nimbu, oreolu (Halo), starojumu (Aureola) un mirdzumu (Glory)” ( 5, 13 ).
Izcilais Šveices filozofs un ārsts Paracelzs bija viens no pirmajiem, kas Rietumu pasaulē sāka rakstīt par auru.
Matemātiķis un fiziķis Izaks Ņūtons tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem auras pētniekiem.
Auru ir pētījuši arī Karls fon Reihenbahs, Dr. Valters Kilners, Francs Mesmers, Oskars Begnals, Semjons Kirliāni, Dr. Mihails Kuzmičs Gaikins.

2.Kas ir aura?

“Vārds aura grieķu valodā nozīmē “vēsma”, “vējiņš”. Enerģijas plūsma, kas ap cilvēku parādās kā aura, atspoguļo viņa personību, dzīvesveidu, domas un emocijas. Aura skaidri parāda cilvēka psihisko, fizisko un garīgo labklājību” (2., 19.).
“Aura ir ovālas formas elektromagnētisks lauks, kas aptver katru atsevišķu cilvēku un ir arī cilvēkā iekšā.
Auras lielumā, formā un virsmas struktūrā ir vērojamas atšķirības, tā slēpj sevī nebeidzamas variācijas” ( 3, 11 ).
Aurai ir krāsas, kuras rada gaismas viļņi.
Auru nevar uzskatīt par gaismas formu, bet, lai gan auru nerada gaisma, tomēr tās novērošanai nepieciešama gaisma. Aura aug un paplašinās saules gaismā, bet saraucas, kad cilvēks ir telpā. Pilnīgā tumsā aura saraucas vēl vairāk, bet pilnībā tā nekad neizzūd.
Aurā vērojami arī dažādu krāsu stari. kas nāk no ķermeņa un aurā izplatās uz visām pusēm.
Daudzi cilvēki bērnībā spēj redzēt auru, bet, kad viņi pieaug un paliek vecāki viņi šo spēju zaudē, jo uzzina, ka citi cilvēki to uzskata par neiespējamu.
Auru iespējams redzēt dažādos veidos. Parasti tā izskatās pēc milzīgas olas, kas ietver visu ķermeni.
Auru veido vairāki slāņi. Ikviens auras slānis pārstāv atšķirīgu dzīves jomu. Piemēram, mentālā aura vada domu procesu, bet astrālā aura – emocijas. Ikdienas dzīvē mēs izmantojam visus slāņus.
Negatīvas domas un emocijas spēj izraisīt aurā paliekošas pārmaiņas.
Dažiem cilvēkiem auras iekšpusē reizēm redzamas ģeometriskas figūras un formas. Aplis auras iekšpusē simbolizē piepildījuma un iekšējas apmierinātības izjūtu. Trijstūris nozīmē, ka šis cilvēks kādu aizsargā vai arī kāds cits aizsargā viņu. Zvaigzne liecina par izcilām psihiskām spējām.
Reizēm auras iekšpusē redzamas bultas, spirāles, konusi, krusti, pusloki un dažādas citādas formas un zīmes. Bultas bieži parādās gadījumos, kad cilvēks ir stresa vai sasprindzinājuma ietekmē, īpaši tad, ja stress turpinājies jau ilgāku laiku. Krusti liecina, ka cilvēks vilcinās pieņemt lēmumu, un tie visbiežāk redzami neizlēmīgu, bailīgu cilvēku aurā. Spirāles, konusi un pusloki parasti norāda, ka cilvēks par kaut ko nopietni domā, un tie bieži vien vērojami tā saucamajās domu formās. Šādas figūras reti vērojamas, ja cilvēka nodarbošanās saistīta ar pastāvīgu prāta piepūli.
Mūsu aura pastāvīgi mijiedarbojas ar citu cilvēku auru. Ja sastopam patīkamu cilvēku, mūsu auras atveras un ļaujas mijiedarbībai ar šā cilvēka auru. Kad divi cilvēki patiesi mīl viens otru, viņu auras šķiet saplūstam, izveidojot vienu lielu mirgojošu auru. Ja mēs satiekam nepatīkamu cilvēku, tad auras savstarpēji atgrūžas.
Dzimšanas brīdī auras vēl nav, taču tās pirmatnējais veidols sāk parādīties līdz ar pirmo elpas vilcienu.
Cilvēkiem, kuri iemācās elpot pareizi, auras lielums un krāsas stipri uzlabojas.
Pavisam maza bērna aura būtībā ir bezkrāsaina, taču aptuveni trīs mēnešu vecumā tā kļūst sudrabaina. Tad aura pakāpeniski kļūst zila, liecinot par intelekta attīstību. Īpaši spilgti šī parādība vērojama no viena līdz divu gadu vecumam. Bērnam augot, aug arī viņa aura. Pamazām pieaug auras platums un mirdzums, parādot bērna spējas un viņa raksturīgās krāsas. Visa bērna dzīves laikā zilā krāsa ir auras pamatkrāsa. Ja bērns saslimst, zilajai aurai parādās pelēcīgs tonis, kas ir ļoti skaidri pamanāms.
Bērnam augot, viņam ap galvu sāk parādīties dzeltena dūmaka – tā liecina par domāšanas attīstību.
Ap to laiku, kad bērns sāk mācīties skolā, viņa aurā jau redzamas īstās krāsas, kuras šim cilvēkam būs raksturīgas visu mūžu.
Cilvēka aurai jābūt starojošai, tās krāsām – spilgtām un gandrīz mirdzošām. Tomēr cilvēka raksturs maina auras izskatu. Tā, piemēram, cēlsirdīga cilvēka aura ir plata, tās krāsas ir košas – gandrīz kā pasteļgleznā. Savukārt skopa cilvēka aura ir duļķaina, krāsas šķiet netīras.
Viskrāšņāk aura mirdz tad, kad cilvēks kādu mīl. Tad aura kļūst plata, bet auras krāsas vibrē un virmo, veidojot vienu vienīgu auru, kas tiecas augšup – pretī debesīm.
Patiesi labam cilvēkam ir liela un skaista aura.
Auru veido vairāki slāņi jeb līmeņi:
1.fiziskais ēteriskais līmenis;
2.zemākais mentālais līmenis;
3.augstākais mentālais līmenis;
4.garīgais līmenis;
5.intuīcijas līmenis;
6.pilnības līmenis.

3.Ēteriskais dubultnieks

“Ēteriskais dubultnieks ir ļoti smalks, gandrīz neredzams ķermeņa ietvars” ( 5, 26 ). Tas paplašinās, kad cilvēks guļ, bet sašaurinās kad cilvēks ir nomodā. Ēterisko dubultnieku reizēm sauc arī par veselības auru, jo, ja cilvēks ir slims, tad šajā slānī parādās tumšs traips vai aura šajā vietā kļūst nekustīga.
Ēteriskais dubultnieks pastāvīgi kustas, mirgo un maina krāsu. To spēj ietekmēt pat mūsu domas. Ēterisko dubultnieku ietver īstā aura.

4.Psihiskie vampīri

Daži cilvēki ir tā saucamie “psihiskie vampīri”, kas izsūc enerģiju no kāda cilvēka auras, lai vairotu paši savējo. Šo cilvēku izturēšanās parasti ir neveikla un nebrīva, viņi ir nedroši, un viņiem trūkst pašcieņas. Apzināti vai neapzināti viņi atņem cilvēkiem enerģiju, tā juzdamies mazliet vieglāk, taču visi apkārtējie jūtas psihiski iztukšoti un nomākti.

5.Kā sajust auru?

Ričards Vebsters raksta, ka izdarīt mēģinājumus ar cilvēkiem, kuri netic auras esamībai, ir tukša laika šķiešana, jo tādiem cilvēkiem drīz vien mēģinājumi apniks un viņu negatīvā nostāja sāks jūs ietekmēt. Izvēlieties cilvēku, kuram ir gaišs, pozitīvi noskaņots prāts.

5.1.Auras meklēšana ar “rīkstīti”

“Pirms mēģināt auru izjust, lietderīgi iegūt zināmu priekšstatu par tās lielumu. Vēlāk iemācīsieties auru izjust ar plaukstam, taču sākumā vēlams šim nolūkam izmantot divas izliektas “rīkstītes” vai stieplītes.
Vispirms izgatavojiet divas taisnā leņķī izliekts “rīkstītes” – tās ir vienkārši divas L veida stieplītes. Garākajai daļai jābūt 20 – 30 cm garai, bet īsākai – aptuveni 15 cm garai. (..)
Izliektās “rīkstītes” brīvi aptver abās dūrēs. garākās daļas pavēršot uz priekšu. Lietderīgi “rīkstīšu” īsākās daļas ievietot plastmasa caurulītēs, lai “rīkstītes” jūsu plaukstās varētu brīvi kustēties. ( .. )
Pirms sākat ar “rīkstītēm” noteikt jūsu drauga auru, pamēģiniet noteikt ūdens maģistrāles atrašanās vietu dzīvoklī. Cilvēki to izjūt dažādi.
Tad uzaiciniet, lai draugs nostājas brīvi un viegli izvērš pēdas un plaukstas uz āru. Nostājieties aptuveni 9 cm attālumā un “rīkstītes” pavērsiet uz priekšu. Domājiet par sava drauga auru. Lēnām virzieties uz priekšu, līdz izliektās stieplītes sāk kustēties. Tad apstājieties un vēl lēnāk turpiniet virzīšanos uz priekšu, līdz stieples sakrustojas. Dažiem stieplītes krustojas, bet dažiem – pavēršas katra uz savu pusi, bet tas nav svarīgi. ( .. ) Tas norāda, ka esat sasniedzis drauga auras ārējo robežu” ( 5, 32 – 36).

5.2. 2.vingrinājums

“Nosēdini eksperimenta personu uz krēsla plāna vidū. Visos mēģinājumos ir svarīgi, lai tu būtu līdzsvarā ar sevi. Vēlams dažas minūtes meditēt, lai regulētu savu elpošanu, iekams tu sāc mēģinājumu. Tad atkāpies apmēram divus metrus un pēc tam, lēni tuvojoties eksperimenta personai, pacel rokas un ar plaukstām centies uztvert auru.
Eksperimenta personas auru tu varēsi sajust kā dažāda rakstura pretestību. Auru var sajust kā gumijveida šķērsli, it kā tavas rokas, pēkšņi apturētas, negribētu vairs virzīties uz priekšu, vai arī kā kaut ko aukstu, vai kaut ko siltu, vai kā elektriskās strāvas dūrieniņu tavās plaukstās.
Kad esi sajutis šos dūrieniņus vai pretestību, virzi rokas pa eksperimenta personas auras virsmu un tu ievērosi, ka visur tā nav vienāda” ( 3, 11 – 12 ).

6.Kā saskatīt auru?

Ričards Vebsters iesaka, pirms izpildīt pirmo vingrinājumu, apsēsties ērtā pozā un izpildīt relaksācijas vingrinājumu, un tikai tad, kad ķermenis un prāts ir pilnībā relaksējies sākt izpildīt pirmo vingrinājumu.

6.1. 1. vingrinājums

“Raugieties, lai gaisma telpā, kurā atrodaties, būtu maiga, taču ne krēslaina. ( .. ) Acīs nedrīkst krist spilgta gaisma vai tās atspulgi.
Salieciet abus rādītājpirkstu galus kopā un aptuveni 10 sekundes skatieties uz tiem. Tad lēni attāliniet pirkstus vienu no otra. Jūs ievērosiet smalku, gandrīz nemanāmu enerģijas pavedienu, kas savieno pirkstu galus, lai gan jūs tos lēni joprojām attālināt. ( .. ) Tad varat atkārtot vingrinājumu ar visiem četriem pirkstiem” ( 5, 43 ).
Autors iesaka pamēģināt ar vienas savas rokas pirkstu galiem pieskarties drauga rokas pirkstu galiem un tad lēni atvirzīt roku.

6.2. 2. vingrinājums

“Jums nepieciešama telpa ar sienu gaišā krāsā. ( .. ) Aizklājiet spilgto gaismu un nostājieties dažu pēdu attālumā no sienas ar seju pret to. Izstiepiet labo roku uz priekšu un paceliet plaukstu tā, lai pirksti būtu pavērsti pret griestiem. Caur pirkstu starpām raugieties uz sienu. ( .. ) Pēc neliela brīža ievērosiet, ka ap plaukstu ir skaidri redzama aura. Tā atgādina pelēcīgu, gandrīz bezkrāsainu migliņu.
( .. ) Kad spējat saskatīt auru skaidri un tā vairs neizzūd, pievērsiet skatienu pirkstu galiem. Iespējams, jūs saredzēsiet, kā no tiem izstaro enerģijas plūsma. Ja ciešāk ielūkosieties aurā, kas ietver plaukstu, ievērosiet, ka tā nemitīgi kustas. ( .. )
Izmēģiniet to pašu vingrinājumu ar otru roku, tad dariet to vēlreiz – citā apgaismojumā. Kad vēl tikai mācāties saredzēt auru, vislabāk to darīt blāvā gaismā, taču ar laiku jāspēj redzēt auru jebkurā apgaismojumā.
Eksperimentējiet, cenšoties saredzēt auru arī ap citām ķermeņa daļām. ( .. ) Apģērbs traucē auru saredzēt, tāpēc vingrinājumus vislabāk veikt kailam vai ļoti vieglā tērpā. Diemžēl lielākā daļa cilvēku nespēj saredzēt auru spogulī. Spogulis parasti vāji parāda auru. Tomēr dažiem cilvēkiem izdodas to saskatīt arī spogulī, tāpēc pamēģiniet – varbūt jūs to spējat.
Ja valkājiet brilles, pamēģiniet aplūkot auru gan caur brillēm, gan bez tām” ( 5, 43 – 46 ).

6.3. 3. vingrinājums

“Palūdziet, lai draugs nostājas pie gaišas, vienkrāsainas sienas. Nostājieties vairāku pēdu attālumā no drauga, taču skatienu koncentrējiet nevis uz viņa sejas, bet uz sienu viņam līdzās. Vislabāk skatīties tā it kā jūs sapņotu vaļējām acīm – vienlaikus relaksējoties un koncentrējoties. ( .. )
( .. ) Tad jūs pamanīsiet auras dūmaku, kas aptver draugu. Jūs to saskatīsiet ar perifēro redzi.
Iespējams, ka auru ievērosiet tikai ap drauga galvu un kaklu, jo apģērbs ierobežo auru un neļauj to tik viegli saskatīt. ( .. )
Kad aura ieraudzīta, mēģiniet koncentrēt skatienu uz to. ( .. ) Tad, kad jau spējat koncentrēt skatienu uz auru, to nepazaudējot no redzesloka, vērojiet uzmanīgi. Jūs pamanīsiet, ka tā pastāvīgi mainās un kustas. Var gadīties, ka aura uz pāris mirkļiem nozūd pēc tam, kad pamirkšķināt acis.
Tuvojieties draugam un pamēģiniet pieskarties aurai. ( .. )
Pieskarieties drauga aurai un izjūtiet to ap dažādām viņa ķermeņa vietām. Īpašu uzmanību pievērsiet čakrām, ievērojiet, ka šajās vietās aura strauji kustas uz apli.
Tagad atkāpieties uz to vietu, kur stāvējāt sākumā, un, joprojām skatoties uz drauga auru, palūdziet, lai viņš iedomājas kaut ko tādu, kas izraisa dusmas, prieku. Vērojiet, kā pārvēršas aura un tās krāsa” ( 5, 46 – 47 ).

7. Auras krāsas

Ir izpētīts, ka visi cilvēki emocionāli reaģē uz krāsām. Pat tie, kuri par krāsām neko nezina, instinktīvi sajūt, ka siltās krāsas uzbudina un izraisa pozitīvas jūtas, bet aukstās krāsas relaksē un rada rimta miera izjūtu.
Zinātnieki ir veikuši eksperimentus un noskaidrojuši, ka cilvēki uz katru krāsu reaģē savādāk. Mēs pastāvīgi reaģējam uz krāsām, paši to nemaz neapzinoties.
Ričards Vebsters apgalvo, ka dažiem cilvēkiem izdodas saskatīt auru uzreiz, bet citiem pēc kāda laika vingrinoties. No sākuma auru varēs redzēt dūmakainas aprises veidā, tikai pēc tam auru saredzēsiet viegli iekrāsojamies. Pakāpeniski varēsiet redzēt arī citas krāsas. Sākumā tās liksies izbalējušas. Pamazām aurā parādīsies galvenā krāsa, un pamazām tā kļūs aizvien saskatāmāka un aizņems platāku joslu. Tā būs auras pamatkrāsa. Šī krāsa parāda, ko cilvēkam dzīvē vajadzētu darīt.
Auras krāsa ļoti daudz ko pavēsta par cilvēku. Ideālā gadījumā aurai jābūt platai, intensīvai un gandrīz mirdzošai. Ja cilvēks ir negodīgs, aura sašaurinās un krāsas kļūst nespodras.
Lielākajai daļai cilvēku aura nav nedz krāšņa, nedz duļķaina. Tie ir cilvēki, kas gluži vienkārši dzīvo, kā nu prot, pārāk nepiepūloties.
Ikvienai krāsai ir sava noteikta nozīme, kuru iespējams izskaidrot.

8.Pamatkrāsu skaidrojums

Auras pamatkrāsas ir visas varavīksnes krāsas. Ikviena cilvēka aurā ir saskatāmas visas šīs krāsas, tomēr aurā var būt arī tādas, kuru varavīksnē nav.

8.1.Sarkanā krāsa

“Potenciāls: līdera loma.
Tā ir ļoti spēcīga krāsa. Tā nozīmē, ka cilvēkam ir stiprs ego, ka viņš vēlas gūt panākumus un kaut ko sasniegt. Bērnībā šī krāsa bieži vien tiek nomākta, īpaši tad, ja bērnu spiež pakļauties ģimenes prasībām. Tādejādi aura reizēm var izskatīties saspiesta un blāva. Tomēr, kad cilvēks kļūst pieaudzis un pastāvīgs, aura paplašinās, norādot, ka tagad viņš spēj darīt to, kas jādara.
Cilvēki, kuru auras pamatkrāsa ir sarkanā, bieži vien uzņemas atbildību un kļūst par līderiem, jo viņiem piemīt nepieciešamais spars, enerģija un valdzinājums, lai iedvesmotu citus. Viņi ir arī atsaucīgi un sirsnīgi. Sarkanā krāsa var arī apzīmēt fizisku drosmīgumu.
Sarkanās krāsa negatīvās iezīmes ir nervozitāte un egoisms” ( 5, 54 – 55 ).

8.2.Oranžā krāsa

“Potenciāls: harmonija un sadarbība.
Oranžā ir silta krāsa, tā apzīmē rūpes un iejūtību un bieži vien ir pamatkrāsa cilvēkiem, kam piemīt dabiska intuīcija, takta izjūta un spēja saprasties ar citiem. Ar šādiem cilvēkiem ir patīkami būt kopā; viņi bieži vien mēdz samierināt citus un būt “zibensnovedēji”. Šie cilvēki ir uzmanīgi un iejūtīgi, godīgi, spējīgi un praktiski ļaudis, kas ar abām kājām stingri stāv uz zemes.
Oranžās krāsas negatīvās iezīmes ir slinkums un bezrūpīgums” ( 5, 55 ).

8.3.Dzeltenā krāsa

“Potenciāls: radoša darbība, spožas darba spējas.
Cilvēki ar dzeltenu auras pamatkrāsu ir aizrautīgi, viegli sajūsmināmi un spējīgi kļūt citādi. Viņi spēj ātri domāt; viņiem patīk izklaides, kā arī patīk izklaidēt citus cilvēkus. Viņi ir sabiedriski un labprāt risina garas sarunas gandrīz par ikvienu tematu. Šie cilvēki ļoti labi spēj mācīties, taču bieži vien apmierinās ar virspusējām un paviršām zināšanām, necenšoties pēc iespējas dziļāk izpētīt vienu nozari.
Dzeltenās krāsas negatīvās iezīmes ir bailīgums un tendence melot” ( 5, 55 ).

8.4.Zaļā krāsa

“Potenciāls: dziedināšana.
Zaļā ir miera krāsa, un cilvēkiem, kam tā ir auras pamatkrāsa, patīk miers; viņiem piemīt dabiskas spējas dziedināt. Viņi atsaucīgi un augstsirdīgi, uz viņiem var paļauties. Var likties, ka šie cilvēki ir lēnas dabas un pakļāvīgi, tomēr bieži vien viņi spēj būt ļoti ietiepīgi un stūrgalvīgi, ja vien tas nepieciešams. Grozīt šo cilvēku pārliecību iespējams vienīgi tad, ja izdodas panākt, lai viņi uzskata, ka jaunais viedoklis pieder viņiem pašiem.
Zaļās krāsas negatīvās iezīmes ir uzskatu un domu neelastīgums un sastingums” ( 5, 56 ).

8.5.Zilā krāsa

“Potenciāls: daudzveidīgums.
Zilā ir brīnišķīga pamatkrāsa, jo šie cilvēki parasti ir labvēlīgi un aizrautīgi. Tādējādi viņu aura ir plata un vibrējoša. Viņiem, tāpat kā citiem cilvēkiem, mēdz būt gan uzplaukuma, gan paguruma brīži, tomēr viņi vienmēr ar acīm redzamu vieglumu pārvar grūtos laikus. Cilvēkiem, kuriem auras pamatkrāsa ir zilā, sirdis vienmēr ir jaunas. Viņi ir patiesi un parasti saka tieši to, ko domā.
Zilās krāsas negatīvā iezīme ir tā, ka šiem cilvēkiem ir grūti pabeigt iesākto. Viņiem labi veicas kaut ko uzsākt, bieži vien viņi to dara ar sajūsmu, taču līdz galam to pabeigt viņiem nevedas” ( 5, 56 ).

8.6.Indigo krāsa

“Potenciāls: atbildība par citiem.
Indigo krāsa bieži vien ir grūti nosakāma kā pamatkrāsa, jo reizēm tā izskatās ļoti līdzīga purpurkrāsai. Tā ir silta krāsa, kas dziedina un spēcina, un cilvēki, kuru aurā tā ir pamatkrāsa, parasti izvēlas nodarbošanos, kas saistīta ar labdarību. Viņiem sagādā prieku palīdzēt citiem, sniegt cilvēkiem atbalstu, un vislielāko laimi viņi izjūt, ja var būt kopā ar tiem, kas viņiem mīļi. Indigo krāsas negatīvā iezīme ir nespēja pateikt “nē”. Šos cilvēkus apkārtējie var viegli izmantot” ( 5, 56 – 57 ).

8.7.Violetā krāsa

“Potenciāls: garīgā un intelektuālā izaugsme.
Nav nejaušība, ka bīskapa tērps ir violetā krāsā. Ja cilvēka auras pamatkrāsa ir violetā, viņš visu mūžu attīstās garīgajā ziņā. To, cik augstu attīstības līmeni cilvēks šajā ziņā ir sasniedzis, parāda violetās krāsas spilgtums un platums viņa aurā. Daudzi cilvēki, kuru auras pamatkrāsa ir violetā, mēdz noliegt šo savas iedabas pusi. Tas viņus laimīgus nepadara, un beigu beigās šiem cilvēkiem jāapzinās, ka viņi dzīvē nedara to, kas jādara. Kad šie cilvēki sāk mācīties un pilnveidot zināšanas un gudrību, sāk augt arī viņu aura – tā kļūst plata un vibrējoša.
Violetās krāsas negatīvā iezīme ir augstprātība, kas var atbaidīt citus cilvēkus” ( 5, 57 ).
8.8.Sudraba krāsa

“Potenciāls: ideālisms.
Sudraba krāsa reti ir pamatkrāsa, lai gan starp citām auras krāsām tā vērojama bieži. Ja auras pamatkrāsa cilvēkam ir sudraba krāsa, viņam ir daudz lielisku ideju, diemžēl to lielākā daļa pavisam nepraktiskas. Šiem cilvēkiem bieži trūkst motivācijas darboties, un viņi kļūst par sapņotājiem, nevis darītājiem. Ja viņiem tomēr rodas motivācija, ja viņi atrod kādu ideju, kuras dēļ vērts darboties, tad ir prieks skatīties, cik lielus panākumus šie cilvēki gūst” ( 5, 57 ).

8.9.Zelta krāsa

“Potenciāls: neierobežots.
Šī ir spēcīgākā krāsa. Tā piemīt cilvēkiem, kuri spēj īstenot lielas ieceres un sasniegt būtībā visu, ko vēlas. Tie ir cilvēki, kas izstaro valdzinājumu, viņi spēj grūti strādāt, ir pacietīgi un spēj nospraust lielus mērķus. Vislielākos panākumus viņi parasti gūst mūža otrā pusē. Nav jābrīnās, ka gleznās oreols ap svēto galvām vai garīgi augstu līmeni sasniegušu cilvēku galvām parasti tiek attēlotas ar zelta krāsu, tā apzīmē viņu neierobežoto potenciālu” ( 5, 58 ).

8.10.Sārtā krāsa

“Potenciāls: finansiālie un materiālie panākumi.
Šī maigā krāsa bieži vien ir pamatkrāsa apņēmīgu un stūrgalvīgu cilvēku aurā. Viņi izvirza lielus mērķus un tiecas tos sasniegt nesatricināmā apņēmībā. Nav pārsteigums, ka šiem cilvēkiem bieži vien ir vara un atbildīgi amati. Tomēr dziļi sirdī viņi ir kautrīgi un vienkārši ļaudis, kam patīk mierīga dzīve. Viņi turklāt ir mīļi, maigi un laipni un vislabāk jūtas tad, ja ap viņiem ir tuvi cilvēki” ( 5, 58 ).

8.11.Bronzas krāsa

“Potenciāls: filantropija.
Šai krāsai ir raksturīgi rudens toņi, un tās rūsai līdzīgais mirdzums var būt pārsteidzoši pievilcīgs. Cilvēki, kuru auras pamatkrāsa ir bronzas krāsa, ir rūpīgi un gādīgi, iejūtīgi un dziļi cilvēciski filantropi. Viņi ir līdzjūtīgi un cēlsirdīgi. Tāpēc viņiem bieži vien jāmācās pateikt “nē”, jo citādi pārējie viņiem uzspiež savu gribu” ( 5, 58 ).

8.12.Baltā krāsa

“Potenciāls: apgaismība un iedvesma.
Baltā ir šķīstības krāsa, un tā reti mēdz būt pamatkrāsa. Tā kā baltā krāsa ietver visas pārējas krāsas, tā būtībā nozīmē gaismu. Cilvēki ar tādas auras pamatkrāsu ir jautri, pieticīgi un šķīsti filantropi. Bieži vien šķiet, ka viņiem pilnīgi trūkst savtīguma un daudz vairāk rūp citu cilvēku labklājība, nevis pašu dzīve. Šiem cilvēkiem bieži raksturīga spēcīga intuīcija un gudrība” ( 5, 58 – 59 ).

Ričards Vebsters uzskata, ka paši laimīgākie cilvēki ir tie, kuriem vērojamas arī krāsu kombinācijas. Dažas krāsu kombinācijas var likties neatbilstīgas, taču dzīvē tās īstenojas ļoti labi.

9.Starojuma krāsas

9.1.Sarkanā krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro sarkanā krāsa, patīk būt noteicējiem. Viņi labprāt uzņemas atbildību, viņiem patīk pieņemt lēmumus. Viņi tiecas pēc varas un finansiālajiem guvumiem, ko sniedz vara” ( 5, 60 ).

9.2.Oranžā krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro oranžā krāsa, patīk pavadīt laiku kopā ar tuviem draugiem un ģimeni. Viņiem patīk dabiska intuīcija, un viņi labprāt rūpējas un gādā par citiem” ( 5, 60 ).

9.3.Dzeltenā krāsa

“Cilvēkus, kuru aurai cauri staro dzeltenā krāsa, iepriecina jaunas idejas. Viņiem patīk izpaust sevi dažādos veidos, piemēram, ar dziedināšanu, dejošanu, rakstīšanu, gleznošanu un – īpaši – ar runāšanu” ( 5, 60 ).

9.4.Zaļā krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro zaļā krāsa, patīk dažādas spēku pārbaudes, lai pierādītu, ko viņi spēj. Lai sasniegtu mērķi viņi ir gatavi strādāt bez paguruma, cik vien ilgi nepieciešams. Viņiem piemīt dabiskas dziednieku spējas” ( 5, 60 ).

9.5.Zilā krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro zilā krāsa, patīk brīvība un dažādība. Viņi necieš ierobežojumus vai aizliegumus. Pilnīgi nepiemērots viņiem ir darbs “no deviņiem līdz pieciem”. Viņiem patīk ceļot, skatīt jaunas vietas un jaunas sejas” ( 5, 61 ).

9.6.Indigo krāsa

“Cilvēki, kuru aurai cauri staro indigo krāsa, ar lielu prieku palīdz citiem, īpaši tiem, par kuriem ir atbildīgi. Viņiem patīk risināt ģimenes problēmas, pārējie ģimenes locekļi parasti tieši viņiem uztic savas rūpes un raizes” ( 5, 61 ).

9.7.Violetā krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro violetā krāsa, patīk būt vienatnē, mācītos un augtu zinībās un gudrībā. Viņi bieži mēdz iesaistīties garīgās vai metafiziskās nodarbībās, jo viņiem patīk uzzināt apslēptas patiesības” ( 5, 61 ).

9.8.Sudraba krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro sudraba krāsa, sagādā prieku sludināt diženas idejas. Viņiem nav svarīgi, vai šīs idejas ir praktiskas vai nav, – nozīmīgas idejas ir pašas par sevi. Var gadīties, ka viņi pilnīgi apmaldās savu fantāziju pasaulē, un vislabāk viņi jūtas šajā pasaulē, kurā nav nekādu nepilnību” ( 5, 61 ).

9.9.Zelta krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro zelta krāsa, patīk lieli darbi un pasākumi. Viņi tiecas pēc izaicinājumiem, kas liktu pūlēties un nepalikt ērtā apmierinātībā” ( 5, 62 ).

9.10.Sārtā krāsa

“Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro sārtā krāsa, patīk sapņot par finansiāliem panākumiem un plānot tos. Ja viņi iemācās sārto krāsu saskaņot ar pamatkrāsu, spēj gūt apbrīnojamus panākumus” ( 5, 62 ).

9.11.Baltā krāsa

“Cilvēki, kuru aurai cauri staro baltā krāsa, ir ideālistiski, kam patīk miers. Viņiem sagādā prieku sniegt atbalstu tādās jomās, kurām viņi tic, un rūpējas par to, lai pasaule kļūtu labāka – nākamo paaudžu dēļ” ( 5, 62 ).

10.Krāsu noteikšana ar numeroloģiju.

“Cilvēka auras krāsu uztverei var izmantot numeroloģiju. Numeroloģijā ikviens skaitlis atbilst noteiktai krāsai.
1 Sarkana
2 Oranža
3 Dzeltena
4 Zaļa
5 Zila
6 Indigo
7 Violeta
8 Sārta
9 Bronzas krāsa
11 Sudraba krāsa
22 Zelta krāsa
Pamatkrāsu nosaka cilvēka “dzīves ceļa” skaitlis. Tas ir vissvarīgākais skaitlis Pitagora numeroloģijā, jo atspoguļo cilvēka dzīves mērķi. (..)
“Dzīves ceļu” nosaka, saskaitot kopā visus skaitļus, kas apzīmē dzimšanas gadu, mēnesi un datumu” ( 2, 66 ). Pieņemsim, ka vēlaties noteikt, kāda krāsa atbilst cilvēkam, kurš ir dzimis 1980.gada 28. aprīlī. Saskaitīsim šos skaitļus:

4 (mēnesis)
28 (datums)
1980 (gads)
2012
Summu reducē līdz vienam ciparam, saskaitot atsevišķos minētā skaitļa ciparus:
2 + 0 + 1 + 2 = 5
Šī cilvēka “dzīves ceļa” skaitlis ir 5, kas atbilst zilajai krāsai, tāpēc ļoti iespējams, ka arī auras pamatkrāsa šim cilvēkam ir zila.
Reducējot summu līdz vienam ciparam, ir divi izņēmumi: tad, ja reducēšanas gaitā iegūst 11, vai 22. Numeroloģijā šie ir galvenie skaitļi, un tie nav reducējami līdz 2 vai 4, jo cilvēki, kuriem atbilst šie skaitļi, apveltīti ar lielākām spējām nekā visi pārējie.
Tā kā numeroloģijā ir tikai 11 dažādas krāsas, tad šī metode nav simtprocentīgi precīza. Nosakot auras pamatkrāsu ar “dzīves ceļa” skaitli, metode ir precīza apmēram par deviņdesmit pieciem procentiem. Par laimi, ar pārējiem svarīgākajiem numeroloģijas skaitļiem var ļoti precīzi noteikt starojuma krāsas. Šos skaitļus iegūst atbilstoši cilvēka vārda un uzvārda burtiem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W Y Z
Ja cilvēka vārds ir Bills Smits (angļu transkripcijā Bill Smith), tad iegūstam šadu summu:
B I L L S M I T H
2 9 3 3 1 4 9 2 8 , un 2 + 9 + 3 + 3 (Bill) + 1 + 4 + 2 + 2 + 8 (Smith) = 41, un 4 + 1 = 5
Skaitlis 5 ir Billa “izpausmes skaitlis” numeroloģijā, un tas apzīmē viņa dabiskās spējas. Acīmredzot Bills ir daudzpusīgs cilvēks.
Tā kā skaitlis 5 atbilst zilajai krāsai, tad Billa aurai cauri staro zilā krāsa.
Nākamais nozīmīgais skaitlis numeroloģijā ir “dvēseles dziņa”. Šo skaitli iegūst, saskaitot visus skaitļus, kas atbilst patskaņiem cilvēka vārdā un uzvārdā. Billa Smita vārdā un uzvārdā ir divi patskaņi (Bill Smith).
Saskaitām skaitļus, kas atbilst patskanim “i”: 9 + 9 = 18, un 1 + 8 = 9. Billa “dvēseles dziņas” skaitlis ir 9, un tas atbilst bronzas krāsai. Tātad cauri Billa aurai staro arī rudenīgi rūsgani stari.

11.Čakras

Čakras ir septiņi enerģijas centri, kas novietoti līdzās mugurkaulam ēteriskajā ķermenī. Čakras ir vietas, kur apļveidā riņķo smalkā enerģija. Tās uzsūc augstākās enerģijas un pārveido tās formā, ko ķermenis var izmantot. Austrumos čakras mēdz attēlot lotosa zieda veidā – kā apli, ko ietver ziedlapas.
Zināms, kas cilvēka ķermenī strāvo gan pozitīvā, gan negatīvā enerģija, kas saplūst kopā ar elpu. Ķermeņa labā puse ietver pozitīvo, bet kreisā – negatīvo enerģiju. Šīs enerģijas ietekmē virzienu, kādā notiek apļveida kustība čakrās. Ikvienā čakrā riņķošana notiek pretēji virzienam, kādā enerģija riņķo čakrās, kuras novietotas augstāk un zemāk par šo čakru.
Ikvienai čakrai ir savs nosaukums un sava krāsa, kas vijas spirāles veidā no centra uz ārpusi. Katra čakra atbilst noteiktai varavīksnes krāsai. Tādejādi mūsu auras ietver vismaz nelielu daļu no ikvienas varavīksnes krāsas.
Austrumos čakras pazina un izmantoja jau tūkstošiem gadu, bet Rietumos zinātnieki vēl pavisam nesen apstiprināja to pastāvēšanu.

11.1.Četrotne

Četras apakšējās čakras bieži vien tiek attēlotas kvadrāta veidā, ko apzīmē par “četrotni”. Šo čakru vibrācijas ir lēnākas nekā trīs augšējām čakrām. Četras apakšējās čakras stingri ir saistītas ar zemi. Katra no šīm čakrām atbilst vienam no tradicionālajiem elementiem – ugunij, zemei, gaisam un ūdenim.

11.1.1.Saknes čakra
(Muladhara)

“Krāsa: sarkana.
Elements: zeme.
Maņa: oža.
Vēlme: fizisks kontakts.
Prasība: domāt pirms rīkošanās.
Galvenais vārds: fizisks.

Saknes čakra novietota mugurkaula pamatnē, tā sniedz drošības un atbalsta izjūtu. Vārds muladhara sanskritā nozīmē “atbalsts”. Saknes čakra būtībā vairo vitalitāti un ļauj stabili turēties pie šīs zemes dzīves. Tā dara mūs možus un enerģijas pārpilnus. Emocionālajā līmenī šī čakra rada drosmi un pastāvīgumu. Saknes čakra ietekmē ožas sajūtu un ķermeņa tās daļas, kurām ir augts blīvums, piemēram, zobus, kaulus un nagus. Tai ir galvenā nozīme dzīvības saglabāšanas procesos, jo tā regulē arī tā saucamo “cīņas vai bēgšanas ” reakciju” ( 5, 77 ).
“Čakras devīze: Es esmu šeit un tagad, šajā ķermenī” ( 2, 93 ).
Ja šī čakra ir pārmērīgi stimulēta, tad cilvēkam tā bieži vien izraisa vēlmi uzkundzēties citiem, agresivitāti, īpašnieciskas tieksmes un citus nelabvēlīgus izturēšanās veidus. Var rasties arī pārlieku spēcīgs kaislīgums un emocionalitāte, izraisot straujas pārmaiņas garastāvoklī. Nomierināt un līdzsvarot var meditācija, ilgas pastaigas pa laukiem vai gar jūru un maigas mūzikas klausīšanās.
Ja saknes čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēkam rodas vienaldzīga, apātiska attieksme pret dzīvi. Viņu māc gurdenums, un viņam viss šķiet pārāk grūts. Trūkst intereses par izklaidēm. Enerģiju var papildināt, mudinot cilvēku vairāk nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem un pavadīt laiku kopā ar priecīgiem draugiem. Var klausīties arī labu mūziku. Noder jebkuri skaņdarbi metāla pūšamajiem instrumentiem, visvairāk moža un priecīga rakstura skaņdarbi.
Saknes čakra ietekmē astes kaulu, mugurkaulu, iegurņa pamatu, kaulu veselību kopumā, zobus, nagus, kājas, taisno zarnu, asinis. Čakra atbild par šūnu uzbūvi, imūnsistēmu un daļēji arī par prostatas dziedzeri.

11.1.2.Krusta kaula čakra
(Svadisthana)

“Krāsa: oranža.
Elements: ūdens.
Maņa: garša.
Vēlme: cieņa un atzinība.
Prasība: mīlēt un kalpot citiem.
Galvenais vārds: sociāls.

Krusta kaula čakra novietota krustu rajonā, mugurkaula apakšējā daļā aptuveni divas collas zemāk par nabas līmeni. Tā kā šī čakra saistīta ar elementu ūdeni, tā regulē ķermeņa šķidrumus. Krusta kaula čakra pārstāv seksualitāti, radošās spējas un emocionālo līdzsvaru. Svadisthana nozīmē “dzīvības spēka mājas”. Šī čakra stimulē optimismu un cerības emocionālajā līmenī. Tā saistīta ar garšas sajūtu. Cilvēkiem, kuri viegli saprotas ar apkārtējiem, krusta kaula čakra ir labā līdzsvara stāvoklī, tāpēc viņi spēj “plūstoši” pielāgoties citiem cilvēkiem” ( 5, 78 ).
“Čakras devīze: Es jūtu” ( 2, 93 ).
Ja krusta kaula čakra tiek pārmērīgi stimulēta, tad tas var izpausties kā dusmas, pārsteidzīgums, netaisnīga vai ļauna kritiska attieksme pret cilvēkiem un pilnīgs atbildīguma trūkums. Šīs līdzsvaru var atjaunot, atvēlot diezgan daudz laika pārdomām par attieksmi pret sevi. Šajā ziņā lieliski var palīdzēt ilga pelde siltā vannā.
Ja krusta kaula čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēks kļūst bailīgs, nedrošs un neizlēmīgs. Viņš ļaujas iedomātām baiļu un grūtību ainām. Čakrā var atjaunot līdzvaru, veicinot pašapziņu un pašpaļāvību. Cilvēku jāmudina uzņemties darbus, kas prasa pārbaudīt spēkus, un sasniegt izvirzītos mērķus.
Krusta kaula čakra ietekmē iegurņa dobumu, dzimumorgānus, urīnpūsli, asinis, limfu, spermu, resno zarnu, aklo zarnu.

11.1.3.Solārā jeb saules pinuma čakra
(Manipuraka)

“Krāsa: dzeltena.
Elements: uguns.
Maņa: redze.
Vēlme: sapratne.
Prasība: saprasties ar tuvajiem cilvēkiem.
Galvenais vārds: intelekts.

Solārā jeb saules pinuma čakra novietota saules pinuma līmenī. Vārds manipuraka nozīmē “nabas dārgakmens”. Šī čakra nodrošina sirsnību, pašcieņu un laimi. Tā regulē divas ķermeņa sistēmas. Pirmkārt, tā nodrošina barības vielu uzsūkšanos un asimilāciju., organisma apgādi ar visām nepieciešamajām vielā un fizisku veselību. Otrkārt, tā saistīta ar acu funkciju. Tāpēc nav pārsteigums, ja , būdami laimīgi un apmierināti, mēs visu saskatām košākās un spilgtākās krāsās. Šī čakra saistīta ar jutekliskumu. Emocionālā līmenī solārā čakra rada optimismu, radošās spējas, pašcieņu un pašpārliecību. Ja cilvēks dzīvo necienīgu dzīvi, solārajā čakrā var rasties dusmas un naidīgums” ( 5, 78 – 79 ).
“Čakras devīze: Es gribu, un es varu” ( 2, 94 ).
Ja solārā čakra ir pārmērīgi stimulēta, parādās negatīvas iezīmes – cilvēks nespēj pabeigt uzsāktos darbus, lieki šķiež enerģiju un dzīvo, kā pagadās. Iespējams, ka piepeši viņš kaut ko sasniedz, taču tad strauji seko apsīkuma periods un cilvēka rīcība ļoti juceklīga. Viņš atvirzās no realitātes un labprātāk dzīvo fantāziju pasaulē, celdams sapņu pilis, kuras dzīvē nav īstenojamas. Lai atjaunotu līdzsvaru pārmērīgi stimulētai solārajai čakrai, cilvēkam jāiemācās pārdomāt, pirms viņš izsaka savu viedokli, un pārliecināties, ka godīgas ir gan viņa domas, gan darbi.
Ja solārā čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēks kļūst čīkstulīgs, sāk kritizēt darbus un tenkot. Viņš mēdz iesaistīties vieglprātīgos, nenopietnos pasākumos, kļūst melīgs, egoistisks un savtīgs. Šīs negatīvās iezīmes iespējams novērst, ja cilvēks mācās sagādāt citiem cilvēkiem prieku un aizrautīgumu. Tas nav viegli panākams, jo nepieciešams pilnīgi mainīt attieksmi pret dzīvi. Šādam cilvēkam ir lietderīgi veltīt laiku dvēseliskām pārdomām, analizējot agrāko izturēšanos un pārdomājot pieļautās kļūdas.
Saules pinuma čakra ietekmē vēdera dobumu, kuņģi, tievi zarnu, aizkuņģa dziedzeri, virsnieru dziedzeri, aknas, žultspūsli, liesu, nieres, diafragmu, veģetatīvo nervu sistēmu un mugurkaula jostas daļu. Šī čakra lielākoties atbild par vielmaiņu.

11.1.4.Sirds čakra
(Anahatha)

“Krāsa: zaļa.
Elements: gaiss.
Maņa: tauste.
Vēlme: mīlēt un būt mīlētam.
Prasība: iegūt pašpārliecību.
Galvenais vārds: emocijas.

Sirds čakra novietota krūškurvja centrā sirds līmenī. Tā saistīta ar mīlestību, harmoniju, līdzjūtīgu izpratni un saskares izjūtu. Ja mums ar kādu cilvēku ir “saskare”, tad uz viņu tiecas mūsu sirds (emocijas). Tālajos Austrumos šo mīlestības čakru bieži apzīmē par “dvēseles mājokli”. Anahatha nozīmē “neuzvarētais”. Emocionālā līmenī sirds čakra veicina līdzjūtību, spēju pieņemt sevi tādu, kā esam, pašcieņu un cieņu pret citiem. Ja cilvēkiem ir šādas īpašības, mēdz teikt, ka viņiem ir saskare ar savām jūtām un viņi spēcina gan sevi, gan citus” ( 5, 80 ).
“Čakras devīze: Es mīlu un esmu mīlēts” ( 2,94 ).
Ja sirds čakra ir pārmērīgi stimulēta, cilvēkam grūti tikt galā ar pārmaiņām, viņam rodas dziļa nepieciešamība pēc drošības un pasargātības, tāpēc ir grūti uzsākt ko jaunu un atšķirīgu. Cilvēks var kļūt ārkārtīgi ietiepīgs un nepakļāvīgs. Lai atjaunotu sirds čakras līdzsvaru, cilvēkam jāpaplašina redzesloks; jāsaprot, ka pastāv arī citi viedokļi, kas ir tik pat vērtīgi – reizēm pat vēl vērtīgāki – nekā viņa viedoklis. Ja cilvēks sāk to apjēgt, viņš spēj daudz labāk palīdzēt citiem un saprasties ar tiem, kļūst laimīgāks un apmierināts ar dzīvi. Ja sirds čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēks baidās kaut ko uzsākt, viņam skauž citu cilvēku panākumi. Viņš var kļūt šaursirdīgs un pat nežēlīgs. Lai atjaunotu līdzsvaru, šāds cilvēks jāmudina biedroties ar labvēlīgi noskaņotiem cilvēkiem un vairāk laika pavadīt mierīgā gaisotnē. Kad viņš iemācīsies tikt galā ar pagātnes rēgiem, uzlabosies ikviens viņa dzīves aspekts.
Sirds čakra ietekmē muguras augšējo daļu un rokas, sirdi, plaušas, bronhus, asinsvadu un asinsriti, daļēji arī liesu. Šī čakra spēcīgi ietekmē imūnsistēmu.

11.2.Trijotne

Trīs augstāk novietotās čakras dēvē par trijotni vai triādi. To vibrācijas notiek augstākā līmenī nekā četru apakšējo čakru vibrācijas. Trijotnes trīs čakras saistītas ar trim četriniekiem astroloģijā – ar galveno, nemainīgo un mainīgo četrinieku. Galvenās zīmes (Auna, Vēža, Svaru un Mežāžu zīmes) ir sabiedriskas, enerģiskas un izteiksmīgas. Nemainīgās zīmes (Vērša, Lauvas, Skorpiona un ūdensvīra zīmes) ir nepiekāpīgas, ietiepīgas un nelokāmas. Mainīgās zīmes (Dvīņu, Jaunavas, Strēlnieka un Zivju zīmes) ir piekāpīgas un spēj pielāgoties mainīgiem apstākļiem.

11.2.1.Rīkles čakra
(Visshudha)

“Krāsa: zila.
Četrinieks: nemainīgais.
Maņa: dzirde.
Vēlme: iekšējais miers.
Prasība: riskēt.
Galvenais vārds: jēdzieni.

Rīkles čakra novietota rīkles līmenī. Visshudha nozīmē “tīrs”. Rīkles čakra ir būtiski svarīga domu un ideju pārvadīšanā no uzacu čakras uz četrām zemākajām čakrām. Tā saistīta ar skaņu, īpaši ar balss skaņu. Rīkles čakra ir sazināšanā un pašizpausmes čakra. Emocionālajā līmenī tā veicina ideālismu, mīlestību un sapratni. Ja šajā čakrā ir pareizais līdzsvars, tā sniedz apmierinātību, iekšēju mieru, labu laika izjūtu un spēcīgu ticību” ( 5, 80 – 81 ).
“Čakras devīze: Es dzirdu un saku patiesību” ( 2, 94 ).
Ja rīkles čakra ir pārmērīgi stimulēta, cilvēks kļūst nepacietīgs un bezatbildīgs. Viņš sāk meklēt lētus priekus un aizraušanās. Lai atjaunotu līdzsvaru, cilvēkam jāmācās pastāvīgi izmantot laiku un vispirms padomāt, tikai pēc tam darīt.
Ja rīkles čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēks var kļūt miegains, apātisks, slinks un egoistisks. Lai atjaunotu līdzsvaru, cilvēkam jātiecas atrast tādu nodarbošanos, kas viņam būtu nozīmīga un viņu aizrautu.
Rīkles čakra ietekmē elpošanas ceļus, rīkli, balss saites, žokļus, mēli, vairogdziedzerus, traheju, hipotalāmu.

11.2.2.Uzacu čakra
(Ajna)

“Krāsa: indigo.
Četrinieks: mainīgais.
Vēlme: būt harmonijā ar Visumu.
Prasība: sapņus pārvērst realitātē.

Uzacu čakra novietota pierē starp uzacīm. Sanskritā šo čakru sauc par ajna, tas nozīmē – “pavēle”. Uzacu čakra pārvalda prātu, tā ir pavēļu centrs, kas regulē visas pārējās čakras. Ikvienas darbības sākumā ir doma. Tieši domāšana ir uzacu čakras funkcija. Diemžēl lielākā daļa cilvēku ļoti vāji regulē savas domas vai vispār nespēj valdīt pār tām. Emocionālajā līmenī uzacu čakra palielina cilvēka izpratni par ikdienas dzīves norisēm, jo liek apzināties, ka ikvienam ir arī garīgā iedaba.
Uzacu čakra nodrošina visus intuīcijas procesus – pat tik niecīgās lietās kā apkārtējo cilvēku noskaņojuma un jūtu uztveršanā. Vai jums ir gadījies kādu laiku būt kopā ar cilvēku, kuru pilda negatīvā enerģija, bet pēc tam izjust pilnīgu spēku izsīkumu? Jūs ir ietekmējusi šī cilvēka negatīvā enerģija, lai gan vārdos viņš, iespējams, izteicis tikai pozitīvas vai neitrālas domas. Ikvienu cilvēku neapzinātā līmenī ietekmē apkārtējie cilvēki” ( 5, 81 – 82 ).
“Čakras devīze: Es redzu pasauli tādu, kāda tā ir” ( 2, 96 ).
Ja uzacu čakra ir pārmērīgi stimulēta, cilvēks kļūst nevajadzīgi un apnicīgi rosīgs, rada ap sevi nevis harmoniju, bet haosu, un nespēj ne pats sev, ne citiem. Lai atjaunotu līdzsvaru, šiem cilvēkiem jāatrod laiks pakavēties estētiski patīkamā vidē, lai atslābinātos un izveidotu plānus nākotnei. Viņiem jāiemācās arī novērst lieku stresu un sasprindzinājumu.
Ja uzacu čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēks mēdz noslēgties sevī un atteikties no jebkādas atbildības. Viņš var kļūt aizmāršīgs, nevērīgs un neiecietīgs. Bieži vien viņš pret citiem sāk izturēties augstprātīgi, prasīgi un kritiski. Lai atjaunotu līdzsvaru, šādam cilvēkam jāveltī laiks priecīgām nodarbībām kopā ar tiem, kas viņam mīļi. Viņam jāiemācās aizmirst pagātnes aizvainojumus un bēdas un dzīvot tagadnē.
Pieres čakra ietekmē smadzenītes, lielo galvas smadzeņu lejasdaļu, acis, degunu, aizdeguni, nervu sistēmu, epifīzi, hipofīzi, sejas vaibstus, arī ausis.

11.2.3.Vainaga čakra
(Sahasrara)

“Krāsa: violeta.
Četrinieks: galvenais.
Vēlme: universāla izpratne.
Prasība: augt gudrībā un zināšanās.
Galvenais vārds: garīgums.

Vainaga čakra novietota pašā galvvidū, un tā pārvalda visspēcīgākās enerģijas vibrācijas ķermenī. (..) Sanskritā vārds sahasrara nozīmē “tūkstotis”, un vainaga čakras simbols ir lotosa zieds ar tūkstoš ziedlapiņām.
Vainaga čakra līdzsvaro un harmonizē cilvēka dabas iekšējo un ārējo pusi. Tā arī pārvalda mistisko, garīgo līmeni, kurā cilvēks sāk saprast visu dzīvo radību savstarpējo saistību. Ir ļoti grūti atteikties no individualitātes jēdziena un šādā ceļā kļūt par visuma daļu. Tomēr tikai tā cilvēks var būt pilnīgs, jo tad tiek atmestas malā viņa iedabas zemākās daļas, Ļaujot sasniegt īstu dzīvi” ( 5, 82 ).
“Čakras devīze: Es saprotu un zinu” ( 2, 94 ).
Vainaga čakra parasti nemēdz būt pārmērīgi stimulēta. Tomēr retajās reizēs, kad tā gadās, cilvēks sāk dzīvot savu sapņu pasaulē un nespēj to izšķirt no realitātes. Šāda iegrimšana fantāziju pasaulē cilvēku padara nespējīgu kontaktēties ar apkārtējiem; viņš bieži vien sāk nicināt apkārtējo par to, ka viņi nav ideāli. Lai šajā čakrā atjaunotu līdzsvaru, cilvēkam jāiemācās to saglabāt. Viņam jāatvēl laiks savām garīgajām un matafiziskajām nodarbībām, tomēr jābiedrojas arī ar citiem cilvēkiem vienkāršākās nodarbībās. Šāds cilvēks spēj apburt un savaldzināt ar savu personību apkārtējos, ja vien vēlas, taču reizēm viņam jāpiespiežas kontaktēties ar apkārtējiem.
Ja vainaga čakra nav pietiekami stimulēta, cilvēks iegrimst sevī, kļūst lepns un augstprātīgs. Viņš atbaida citus, izturēdamies pret viņiem ar pārākuma pilnu nicinājumu. Lai atjaunotu līdzsvaru, šādam cilvēkam jāiemācās visu “uztvert vieglāk”, iesaistoties patīkamās nodarbībās vienkārši prieka pēc. Viņiem turklāt jāiemācās kontaktēties ar citiem cilvēkiem tādā līmenī, kas atbilst tieši viņiem, un negaidīt, lai citi kļūst ideāli.
Vainaga čakra ietekmē lielās galvas smadzenes, galvaskausu, muskuļu sistēmu, ādu.

12.Garastāvokļa auras.

Ir pierādīts, ka auras pamatkrāsa saglabājas visu mūžu, bet, garastāvoklim mainoties, to uz laiku var aizstāt citas krāsas. Aura atspoguļo garastāvokli katru brīdi. Krāsas īpašības atspoguļo patieso garastāvokli.
Auru ietekmē ikviena doma. Šīs ietekmes parādās domu formās un veidā. Domas ir daudz spēcīgākas, nekā mēs apzināmies. Negatīvās domas var uzkrāties pavisam nemanot un pēc kāda laika izraisīt fiziskā ķermeņa slimību. Šī negatīvā ievirze ļoti ātri parādās aurā. Zinātnieki ir pārliecināti, ka diemžēl lielākā daļa cilvēku domā galvenokārt negatīvas domas. Ir ieteicams, kā tikko esat pamanījis, kad prātā paradās negatīva doma, uzreiz pārslēgties uz pozitīvu domu.

13.Veselība un aura.

“Veselīga aura ir mirdzoša, tajā atspoguļojas dzīvīgums, vitalitāte un veselība. Tā it kā paziņo visai pasaulei, ka cilvēkam vesels ir gan prāts un miesa, gan arī gars. Tiklīdz šajās jomās kaut kas nav kārtībā, tas parādās arī aurā.
Ja neņem vērā veselības traucējumus, ko rada traumas, slikta veselība parasti ir gadiem ilgas negatīvas domāšanas sekas, un negatīvas domas, protams, aurā parādās jau krietnu laiku pirms tam, kad tās ietekmējušas fizisko ķermeni. Auru pastāvīgi iespaido gan mentāli, gan emocionāli faktori, kas izraisa vai nu veselību vai nu slimību – atkarībā no tā kā cilvēks dzīvo savu dzīvi” ( 5, 99 ).
Ir noskaidrots, ka aplūkojot auras platumu, formu, izskatu, struktūru un krāsu, iespējams redzēt varbūtējo saslimšanu. Kad slimības process sākas, aurā nekavējoties redzamas pārmaiņas.
Atkarība no narkotiskām vielām aurā var izraisīt paliekošas pārmaiņas, norādot, ka organismā radies neatgriezenisks bojājums.
Aurā parādās tādi kā caurumi, ja kādā ķermeņa vietā radies muskuļu bojājums.
Veselības traucējumi lielākoties parādās kā traipi vai plankumi ēteriskajā ķermenī.
Auru var izmantot dziedināšanā. Iedarbīga ir dziedināšana ar krāsām, kuras laikā tiek izmantotas visas varavīksnes krāsas.

14.Uzturlīdzekļi un dzērieni.

Austrumos cilvēki, gatavojot ēdienu, parasti uzturā cenšas nodrošināt krāsas, kas atbilst četrām pirmajām čakrām, jo tad maltīte ir tīkama skatienam un viegli sagremojama.
“Sarkanie produkti ir gaļa, bietes, pipari, sarkanās vīnogas, kā arī visi augļi ar sarkanu miziņu.
Oranžie produkti ir apelsīni, burkāni, ķirbji, kukurūzas graudi un aprikozes.
Dzeltenie produkti ir sviests, olas dzeltenums, greipfrūti, melones, kā arī visi augļi un dārzeņi, kuru miza ir dzeltena.
Zaļie produkti un uzturlīdzekļi ir zaļie dārzeņi un augļi
Zilie uzturlīdzekļi ir mellenes, zilenes un plūmes.
Indigo krāsas uzturlīdzekļi ir vīnogas, plūmes, mellenes un kazenes.
Violetās krāsas uzturlīdzekļi ir baklažāni, vīnogas, kazenes un purpurkrāsas brokoļi” ( 5, 104 – 105 ).
Nobeigums.

Sabiedrībā valda nepareizs uzskats par to, kas tad ir aura. Un, tā kā viņi ir neziņā par to, tad cilvēki netic tam, ka aura vispār eksistē.
Aurai patiesībā vajadzētu būt kaut kam pašsaprotamam, jo tā ir daļa no cilvēka, tāpat kā cilvēka ķermenim ir rokas, kājas un galva. Tas, ka aura nav visiem cilvēkiem redzama, nenozīmē, ka tā vispār nepastāv.
Aura ļoti daudz pasaka par cilvēka raksturu, veselību un emocionālo stāvokli, un, ja mēs spējam auru redzēt, tad varam palīdzēt cilvēkiem. Redzot svešu cilvēku, mums viņam nekas nebūtu jājautā, jo, redzot auras krāsas, mēs varētu uzzināt par viņu pietiekami daudz, lai varētu saprast, vai vēlamies iepazīties vai nē. Redzēt auru nozīmē lielas priekšrocības.
Tā kā katrs dzīvo savu dzīvi, tad katrs pats var izlemt, ticēt vai neticēt tam, ka aura pastāv.

Secinājumi.

1.Aura savā ziņā šķiet kaut kas mistisks, neizprotams.
2.Jau kopš laika gala cilvēki ir spējuši redzēt auru, to apliecina cilvēku senlaicīgie grebumi un zīmējumi klintīs, kuros ir attēloti cilvēki ar tādu kā galvassegu, kas atgādina auru.
3.Aura ir ovālas formas elektromagnētisks lauks, kas aptver katru atsevišķu cilvēku un ir arī cilvēkā iekšā.
4.Ēteriskais dubultnieks ir ļoti smalks, gandrīz neredzams ķermeņa ietvars.
5.Psihiskie vampīri ir cilvēki, kas izsūc enerģiju no apkārtējo cilvēku auras, lai vairotu paši savējo.
6.Pastāv vingrinājumi, ar kuru palīdzību ir iespējams sajust auru. Dažiem cilvēkiem auru izdodas sajust uzreiz, bet dažiem – pēc cītīgas vingrināšanās.
7.Cilvēkam, kurš pirmo reizi izpildīs vingrinājumu, lai sajustu auru, ir ieteicams vispirms pamēģināt auru izjust ar rīkstīšu palīdzību, lai iepazītu sajūtas, kādas rodas, saskaroties ar kāda cilvēka auru.
8.Pirms vingrinājumu veikšanas ir ieteicams dažas minūtes meditēt, lai būtu līdzsvarā ar sevi.
9.Arī saredzēt auru dažiem cilvēkiem izdodas uzreiz, bet dažiem pēc cītīgas vingrināšanās.
10.Vingrinoties saredzēt auru, svarīgi to darīt maigā gaismā, taču ne krēslainā.
11.Lielākā daļa cilvēku nespēj saredzēt auru spogulī, jo spogulis parasti vāji parāda auru.
12.Vingrinājumus ir ieteicams veikt kailam vai ļoti vieglā apģērbā, jo apģērbs ierobežo auru un neļauj to tik viegli saskatīt.
13.Auras krāsa ļoti daudz ko pavēsta par cilvēku, par viņa rakstura īpašībām.
14.Auras pamatkrāsas ir visas varavīksnes krāsas.
15.Cilvēkam, kura auras pamatkrāsa ir sarkanā, ir stiprs ego, viņš vēlas gūt panākumus un kaut ko dzīvē sasniegt.
16.Oranžā krāsa bieži vien ir pamatkrāsa cilvēkiem, kam piemīt dabiska intuīcija, takta izjūta un spēja saprasties ar citiem.
17.Cilvēki ar dzeltenas auras pamatkrāsu ir aizrautīgi, viegli sajūsmināmi un spējīgi kļūt citādi.
18.Cilvēkiem, kuru auras pamatkrāsa ir zaļā krāsa, patīk miers, viņiem piemīt dabiskas spējas dziedināt. Šie cilvēki ir atsaucīgi un augstsirdīgi, uz viņiem var paļauties.
19.Cilvēki ar zilas auras pamatkrāsu ir labvēlīgi, godīgi.
20.Cilvēkiem, kuru auras pamatkrāsa ir indigo krāsas, sagādā prieku palīdzēt citiem, sniegt cilvēkiem atbalstu, un vislielāko laimi viņi izjūt, ja var būt kopā ar tiem, kas viņiem mīļi.
21.Cilvēki ar violetu auras pamatkrāsu visu mūžu attīstās garīgajā ziņā.
22.Cilvēkiem, kuru auras pamatkrāsa ir sudraba krāsa, ir daudz ideju, diemžēl to lielākā daļa pavisam nepraktiskas.
23.Cilvēki ar zelta auras pamatkrāsu spēj īstenot lielas ieceres un sasniegt būtībā visu, ko vēlas. Šie cilvēki izstaro valdzinājumu.
24.Cilvēki ar sārtas auras pamatkrāsu bieži vien ir apņēmīgi un stūrgalvīgi.
25.Cilvēki, kuru auras pamatkrāsa ir bronzas krāsa, ir rūpīgi un gādīgi, iejūtīgi un dziļi filantropi.
26.Cilvēki ar baltas auras pamatkrāsu ir jautri, pieticīgi un šķīsti filantropi.
27.Cauri auras pamatkrāsai var starot arī citas krāsas.
28.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro sarkanā krāsa, patīk būt noteicējiem.
29.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro oranžā krāsa, patīk pavadīt laiku kopā ar tuviem draugiem un ģimeni.
30.Cilvēkus, kuru aurai cauri staro dzeltenā krāsa, iepriecina jaunas idejas.
31.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro zaļā krāsa, patīk dažādas spēku pārbaudes, lai pierādītu, ko viņi spēj.
32.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro zilā krāsa, patīk brīvība un dažādība .
33.Cilvēki, kuru aurai cauri staro indigo krāsa, ar lielu prieku palīdz citiem, īpaši tiem, par kuriem ir atbildīgi.
34.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro violetā krāsa, patīk būt vienatnē, lai mācītos un augtu zinībās un gudrībā.
35.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro sudraba krāsa, sagādā prieku sludināt diženas idejas.
36. Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro zelta krāsa, patīk lieli darbi un pasākumi.
37.Cilvēkiem, kuru aurai cauri staro sārtā krāsa, patīk sapņot par finansiāliem panākumiem un plānot tos.
38.Cilvēki, kuru aurai cauri staro baltā krāsa, ir ideālistiski, kam patīk miers.
39.Auras pamatkrāsu un starojuma krāsas var noteikt ar numeroloģijas palīdzību.
40.Čakras ir septiņi enerģijas centri, kas novietoti līdzās mugurkaulam ēteriskajā ķermenī.
41.Četras apakšējās čakras bieži vien tiek attēlotas kvadrāta veidā, ko apzīmē par “četrotni”.
42.Saknes čakra novietota mugurkaula pamatnē, tā sniedz drošības un atbalsta izjūtu.
43.Krusta kaula čakra novietota krustu rajonā, mugurkaula apakšējā daļā aptuveni divas collas zemāk par nabas līmeni, tā regulē ķermeņa šķidrumus.
44.Solārā jeb saules pinuma čakra novietota saules pinuma līmenī. Tā nodrošina barības vielu uzsūkšanos un asimilāciju, organisma apgādi ar visām nepieciešamajām vielām un fizisku veselību, kā arī tā ir saistīta ar acu funkciju.
45.Sirds čakra novietota krūškurvja centrā sirds līmenī, tā ir saistīta ar mīlestību, harmoniju, līdzjūtīgu izpratni un saskares izjūtu.
46.Trīs pārējās čakras dēvē par trijotni vai triādi.
47.Rīkles čakra novietota rīkles līmenī, tā saistīta ar skaņu, īpaši ar balss skaņu.
48.Uzacu čakra novietota pierē starp uzacīm, tā pārvalda prātu, tā ir pavēļu centrs, kas regulē visas pārējās čakras.
49.Vainaga čakra novietota pašā galvvidū, tā pārvalda visspēcīgākās enerģijas vibrācijas ķermenī.
50.Garastāvoklim mainoties, auras pamatkrāsu uz laiku var aizstāt citas krāsas.
51.Aplūkojot auras platumu, formu, izskatu, struktūru un krāsu, iespējams redzēt varbūtējo saslimšanu.
52.Austrumos cilvēki, gatavojot ēdienu, parasti cenšas uzturā nodrošināt krāsas, kas atbilst pirmajām četrām čakrām, jo tad maltīte ir tīkama skatienam un viegli sagremojama.

Izmantotā literatūra.

1.Dumbere L. Aura – tavs ķermeņa neredzamais turpinājums//Santa. – 2004. – novembris. – 115. lpp.
2.Dumbere L. Septiņi veselības noslēpumi – čakras//Santa. – 2005. – marts. – 92. lpp.
3.Stēfensena B. Aura un krāsas. – R.: 1990. – 166 lpp.
4.Soskina D. Ieskaties sevī. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. – 176 lpp.
5.Vebsters R. Kā lasīt auru. – R.: Kontinents, 2001. – 172 lpp.