Bagāts ir laimīgs

Bagāts ir laimīgs.

Vai bagāts cilvēks ir laimīgs? Bagātība var izpausties dažādi. Ir materiāli bagāti cilvēki, bet ir arī dvēseliski bagāti cilvēki. Bet par to, kura bagātība ir vērtīgāka, jāizlemj katram pašam. Laikam jau cilvēks nekad nevar būt pietiekami bagāts abējādi, vienmēr šķiet, ka kaut kā pietrūkst. Citam mīlestības, citam varbūt jaunas mājas.
Manuprāt, cilvēku, kas ir jauks pret citiem, kam ir daudz draugu un silta sirds, var nosaukt par bagātu savā dvēselē. Uzskatu, ka ne vienmēr bagātība izpaužas tikai mantiskā nozīmē. Piemēram, mana lielākā bagātība ir mana ģimene. Tie ir cilvēki, kuriem varu uzticēties. Godīgums, mīlestība, labsirdība, manā izpratnē, ir cilvēka lielākā bagātība.
Daudzi cilvēki uzskata, ka ja tev ir daudz īpašumu, miljoni bankā, pati dārgākā mašīna, tad tu esi laimīgs. Bet es tam nepiekrītu, jo par naudu nevar nopirkt laimi, mīlestību un citas garīgās vērtības. Cilvēks, kam pieder tikai lietas, nevar justies piepildīts. Jo tev vairāk pieder, jo vairāk šķiet, ka ir nepieciešams.
Mūsdienās naudai ir ļoti liela nozīme, tāpēc ir uzskats, ka miljonāram nekā netrūkst. Varbūt materiāli viņš ir nodrošināts, bet viņš nevar būt pilnībā pasargāts no slimībām, dabas katastrofām.