Bēgļu problēmas pasaulē

Bēgļi ir tie, kas dodas prom no savas dzimtenes pret savu gribu, valsts iekšējo konfliktu dēļ vai arī tamdēļ, ka tiek vajāti. Bēgļa galvenais mērķis ir justies drošam par sevi un savu ģimeni, bet ne vienmēr valstis ir pretimnākošas.
Pašlaik valstīs imigrācijas politika uz robežām tiek nocietināta tā, ka atstumj arī tos bēgļus, kam palīdzība ir tiešām nepieciešama. Bēgļi valstij rada jaunas problēmas, ko, protams, vasts nevēlas, tāpēc ir vieglāk ignorēt bēgļus, atsatājot tos likteņa varā. Diemžēl šāda visai negatīvā attieksme pret nelegālajiem imigrantiem valstī pāraug arī sabiedrībā. Tāpēc uz tām nedaudzajām “labdarības valstīm” bēgļu skaits ir liels, un tas apgrūtina valstu darbību. Lielākā daļa valstu nav gatavas uzņemt bēgļus.
Sabiedrība nespēj būt toleranta pret bēgļiem un viņu problēmām, uzskatot to par kaut kādu savas valsts padibeni, izstumto, kaut arī bēgļi jau nav vainīgā pie sava stāvokļa. Valstu nemieri ir ārpus parastā pilsoņa ietekmes sfēras. Varbūt arī šīs sapratnes trūkums veicina uzskats, ka bēgļi aprij jārtīgo tautas nodokļu maksātāju maciņus, bet varbūt tomēr reizēm vajag sniegt palīdzīgu roku, jo nekad nevar zināt, kur pašu dzīves ceļi aizvedīs.
līdzekļu trūkums bēgļu uzturēšanai un vismaz minimālai aprūpei nekad netiek izdalīts pietiekoši. Veselības aprūpe vienmēr ir kritiska un lielākam bēgļu skaitam ieplūstot kādā teritorijā, bēgļiem vien pašiem ir jādibina savas komitejas un pašiem jāizcīna sec palīdzība, kas man liekas nepareizi. Par piemēru var manīt mūsu pašu latviešu bēgļus I pasaules kara laikā Krievijā. Nekāda palīdzība netikata sniegta, paši latvieši nodibināja savu komiteju, lai latviešiem būtu vismaz kādā iespēja sākt strādāt un saņemt kaut nelielu aprūpi no valsts.
Pašlaik pasaulē situācija ar bēgļiem ir uzlabojusies, jo ir mazinājušies daudzi valstu konflikti, kas noved pie bēgļu skaita samazināšanās. ES un ANO Augstais komisariāts bēgļu jautājumos izdala aizvien vairāk līdzekļu tām valstīm, kam ir liels bēgļu uzlidojums, kā piemēram, Sīrijai. Vērojami arī centieni sabiedrības izglītošanā.