biznesa plans : Kafejnīca “ Eat out ”.

Rīgas Valsts tehnikums

Biznesa plāns

Kafejnīca “ Eat out ”.

Darba autore:
GK1-1 grupas skolniece
Sandra Circāne
Darbu parbaudīja:
Astra Šteinberga

Rīga,2006.g.

Satura rādītājs

Ievads …………………………………………………………………………………………………………..3
Biznesa plāna kopsavilkums …………………………………………………………………………4
Uzņēmuma apraksts………………………………………………………………………………….6
Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas…………………………………………………..7
SIA “Eat out” vadības un personāla darba algas…………………………………………….7
Tirgus un Mārketings…………………………………………………………………………………..8
Konkurences analīze………………………………………………………………………………….9
Uzņēmuma “Eat out” analīze……………………………………………………………..10
Tirgus pētījumi……………………………………………………………………….10
Realizācijas sistēma…………………………………………………………………………………11
Uzņēmuma pamatlīdzeķļu raksturojums…………………………………………………..12
Reklāma……………………………………………………………………………………………………13
Cenu noteikšana………………………………………………………………………………………..13
Ēdienu kartes…………………………………………………………………………………………….14
Risks un problēmas……………………………………………………………………………………15
Gaidāmie ieņēmumi 2007. gadā…………………………………………………………………..16
Priekšlikumi………………………………………………………………………….16

Ievads

Katram potenciālajam uzņēmējam, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, skaidri jāapzinās, kādi resursi un kādā apjomā nepieciešami, lai nodrošinātu iecerētā uzņēmuma darbību, kā arī jāprot novērtēt sagaidāmās darbības rezultātus. Jebkuram uzņēmējam jāmāk vadīt un kombinēt viņa rīcībā esošos dažādu veidu resursus, ņemot vērā tirgus prasības. Šajā procesā kā drošs līdzeklis var kalpot kvalitatīvi izstrādāts biznesa plāns.
Biznesa plānam ir vairākas galvenās funkcijas. Pirmā un svarīgāka funkcija – tas ir plāns, kuru var lietot, lai attīstītu idejas par sava biznesa īstenošanu. Tā ir iespēja izstrādāt stratēģiju un “izdarīt kļūdas uz papīra” nevis reālā dzīvē, apskatot firmu no visām pusēm. Otrā- biznesa plāna rakstīšanas iemesls ir naudas sagādāšana jeb kredīta saņemšana.

Biznesa plāna kopsavilkums

SIA “Eat out” tiek paredzēta kā kafejnīca, kas atradīsies Ādažos. Uzņēmums 100% piederēs vienai personai. Kapitālu uzņēmumā ieguldīs pats īpašnieks. Galvenā kontaktpersona ir Sandra Circāne. Ēdināšanas uzņēmuma juridiskā adrese –Gaujas iela 24 Ādaži LV-2164, Latvija.
Galvenie jaunizveidotā uzņēmuma mērķi ir apmierināt viesu vēlmes un vajadzības, kas nodrošinātu augstu servisa līmeni un piedāvātu produktu, šajā gadījumā ēdienu, par konkurentspējīgām cenām, salīdzinot ar citiem pilsētā esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem. Iegūt labas kvalitātes ēdienus, kuri ražoti galvenokārt no Latvijā izaudzētām ekoloģiski tīrām izejvielām.
Uzņēmums atradīsies bijušā veikala telpās. SIA “Eat out” īpašnieks par bankā aizdotā kredīta līdzekļiem veiks atbilstošu telpu rekonstrukciju, iegādāsies un uzstādīs vajadzīgās iekārtas kā arī trauku un citu mazvērtīgā inventāra iegādei..
Uzņēmumā izmantojamie resursi:
• Notekūdeņi – kafejnīcas telpu notekūdeņu sistēma ir pievienota kopējai pilsētas kanalizācijas sistēmai
• Elektroenerģija – galvenie elektroenerģijas patēriņš saistīts ar
Mikroviļņu plīts darbību, ledusskapju, saldējamās kameras darbību, telpu apkuri. Elektropiegādi SIA “Eat out” veiks AS “Latvenergo” Ādažu filiāle.
• Sakari – kafejnīcai būs pieejami arī telefona sakari, kā piemēram AS “Lattelekom” ciparu līnijas sakari un AS “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes pārklājums.
• Atkritumi – par atkritumu konteineru uzstādīšanu un atkritumu izvešanu uzņēmums noslēgs līgumu ar uzņēmumu “Sencis”

Ēdināšanas uzņēmums piedāvās nacionālo latviešu virtuvi, jo, kā zināms, latviešiem patīk vienkārši un labi paēst it īpaši tas ir raksturīgs mazpilsētās, kur cilvēki tomēr priekšroku dod latviešu virtuvei, kurā ir tik daudz garšīgu un baudāmu ēdienu. Visa ēdināšanas uzņēmuma piedāvātā produkcija būs bez ķīmiskām piedevām un konservantiem, kā arī tiks veltīta īpaša uzmanība, lai tā vienmēr būtu svaiga un baudāma.. Ēdieniem nepieciešamās izejvielas tiks iepirktas no Preiļu rajonā dzīvojošajiem zemniekiem, kas nodarbojas ar Latvijas lauku labumu audzēšanu.
Kafejnīca piedāvās arī sarīkot un apkalpot dažādus banketus un prezentācijas, jo ļoti bieži šādi veida pasākumi tiek rīkoti Ādažu vidusskolas skolniekiem pabeidzot 9, 12 klasi.
Uzņēmuma darba laiks būs no 9:00 – 24:00. Atsevišķos gadījumos, kā piemēram banketos, prezentācijās un cita veida svinībās kafejnīca strādās līdz pēdējam apmeklētājam.
Galvenā mērķauditorija, kas apmeklēs šo kafejnīcas uzņēmumu būs tūristi, Ādažu iedzīvotāji, garāmbraucēji.
Bez tam vieta, kur atrodas uzņēmums ir ļoti izdevīga, krustpunkts starp Gaujas ielu un jauno Tallinas šoseju, kur dienas laikā apgrozās ļoti daudz cilvēku. Piekļūšana kafejnīcai ir ļoti ērta gan ar mašīnu, jo ir iekārtota stāvvieta, gan arī cilvēkiem bez mašīnas.

Uzņēmuma apraksts

• Uzņēmuma pilns nosaukums “Eat out”
• Uzņēmums tiks dibināts 2007. gada 1. martā.
• Atrašanās vieta – , Rīgas rajons Ādaži, Gaujas iela 24
• Uzņēmuma norēķinu konts UNIBANKA
konta nr., LV 01408034526,
konta nr., USD 19408034526,
bankas konts 310101717.
• Uzņēmuma SIA “Eat out” mērķi ir šādi:
1. Apmierināt viesu vēlmes un vajadzības, kas nodrošinātu augstu servisa līmeni un piedāvātu produktu, šajā gadījumā ēdienu par konkurentspējīgām cenām, salīdzinot ar citiem pilsētā esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem.
2. Iegūt augstas kvalitātes ēdienus, kuri ražoti galvenokārt no Latvijā izaudzētām ekoloģiski tīrām izejvielām
3. Sekmīgas uzņēmējdarbības rezultātā gūt peļņu, kas nodrošinātu sabiedrības darbinieku materiālās vajadzības, kā arī paplašinātu uzņēmumu, radot jaunas darba vietas Ādažu iedzīvotājiem.
Uzņēmuma īstermiņa mērķos ietilpst bankas aizdevumu saņemšana, atbilstošu telpu rekonstrukcija , nepieciešamo materiālu, iekārtu iegāde un uzstādīšana, līguma noslēgšana ar izejvielu ražotājiem un piegādātājiem.
Uzņēmuma ilgtermiņa mērķos ietilpst pakāpeniska kafejnīcas interjera uzlabošana kā arī kredīta segšana.
Lai realizētu visus šos izvirzītos mērķus, uzņēmumam nepieciešami 8000 lati, ko uzņēmuma īpašnieks plāno saņemt no kredītiestādes.
Uzņēmums kā juridiska persona un tās īpašnieks kā fiziska persona nav iepriekš aizņēmies finansu līdzekļus no bankām. Lai uzsāktu saimniecisko darbību, man vajag piesaistīt bankas aizdevumu. Es gribētu saņemt 8000 latu lielu kredītu, ko ieguldīšu uzņēmuma ražošanas telpu iekārtu, trauku un cita mazvērtīgā inventāra iegādei. Aizdevuma piesaistes termiņš 3 gadi. Pamatsummas atmaksas sākums 2007. gada aprīlī. Procentu likme 8% .

Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas
vadības struktūra

Vadības organizācijas struktūra, kā arī firmas personāls, ir atspoguļoti 1. attēlā.

Vadītājs
Sandra Circāne

Grāmatvede pavāre pavāres palīdze, viesmīle, viesmīles
Dina Ziepe Inga Magazniece trauku mazgātāja kasiere palīdze,
Diāna Ozoliņa Iveta Rūde apkopēja
Ieva Liepa

Uzņēmējsabiedrībā “Eat out” uzņēmuma vadītājs ir pats īpašnieks Sandra Circāne. Kopējais darbinieku skaits 6 cilvēki.

Tā kā “Eat out” būs neliels uzņēmums, tad tai ir raksturīga lineārās vadības struktūra, tas nozīmē, ka pilnvaras tiek nodotas no vadītāja padotajiem.
Šādai struktūrai ir vairākas priekšrocības:
• Viegli kontrolējams darbs,
• Tiek novērsta lēmumu dublēšana.
SIA “Eat out” vada un dod rīkojumus viens vadītājs, kas atvieglo vadīšanas procesus. Visiem darbiniekiem ir prasmes un zināšanas kā arī piemērota izglītība, lai strādātu šajā uzņēmumā.
Uzsākot uzņēmējdarbību darbosies šāds personāls, bet ja kafejnīcas produkcijai būs liels pieplūdums un daudz klientu, tad vadītājs nepieciešamības gadījumā palielinās darbinieku skaitu.
Algas nodarbinātajiem būs nedaudz augstākas par valstī noteikto minimālo algu, taču ja kafejnīcai būs laba peļņa, darbinieku algas tiks paaugstinātas.

.

SIA “Eat out” vadības un personāla darba algas

Aprēķinātā alga Soc. Nodoklis 9% Soc nodoklis 24,09% Neapliekamais minimums Atvieglojumi par apgādājamo Ar algas nodokli apliekamā summa Ieņēm. Nodoklis 25% Alga izmaksai
VADĪTĀJS 350
31,5
84,31 21 10,50 287 71,75 246,75
GRĀMATVEDE 280 25,20 67,45 21 – 233,80 58,45 196,36
Pavāre 220 19,80 52,99 21 179,2 44,8 155,4
PAVĀRES PALĪDZE TRAUKU MAZGĀTĀJA 180 16,20 43,36 21 10,50 132,3 33,075 130,725
VIESMĪLE – BĀRMENE 200 18 48,18 21 161 40,25 141,75
VIESMĪLES PALIDZE – APKOPĒJA
180 16,20 43,36 21 142,80 35,7 128,1
Kopā 1410 126,90 339,65 126 21 1136,1 284,025 999,085

No tabulas var redzēt , ka kopējais firmas darbinieku skaits ir 6 cilvēki, viņu kopējā darba alga ir 999,08ls mēnesī (999,08*12=11988,96 ls (gadā)), kopējās uzņēmuma valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir 126,90 ls mēnesī (126,90*12=1522,80 ls (gadā))
Uzņēmuma darba samaksas aprēķins (piemērs)
Vadītājs:
1. darba alga 350 ls
2. 350*24,09=84,31 ls
3. soc.apdr.iemaksas (9%) 350*0,09=31,50
4. Neapliekamais minimums 21 ls
5. algas nodoklis 25% (350-31,50-21)*0,25=74,37
6. Darbiniekam izmaksāts 350-31,50-74,37=244,13
Pēc šāda aprēķina tika aprēķinātas algas arī pārējiem darbiniekiem.

Tirgus un Mārketings

Mērķtirgus un potenciāls

Galvenā mērķauditorija, kas apmeklēs šo ēdināšanas uzņēmumu, būs Ādažu iedzīvotāji , kā arī iebraucēji. Bez tam, vieta, kur atrodas uzņēmums ir ļoti izdevīga, tajā apgrozās dienas laikā ļoti daudz cilvēku, piekļūšana ļoti ērta gan ar mašīnu, jo ir iekārtota autostāvvieta, gan arī cilvēkiem bez mašīnas.
Ļoti bieži Ādažos ierodas deputāti no citām pilsētam, kā arī sportisti, kafejnīcā šie ciemiņi varētu nobaudīt garšīgu un sātīgu augstas kvalitātes ēdienu, kas būtu pagatavots no Latvijā izaudzētām ekoloģiski tīrām izejvielām un pie kafijas pārrunāt dažādas biznesa darīšanas.

Konkurences analīze

Ādažos ir vairāki citi ēdināšanas uzņēmumi. Šie visi ēdināšanas uzņēmumi ir diezgan līdzīgi, piedāvā vienu un to pašu ēdienu klāstu. Apkalpošana nav visos ēdināšanas uzņēmumos profesionāla, var teikt pat nelaipna. Ēdināšanas uzņēmuma apkalpojošais personāls nepārzin galvenos viesmīlības pamatus, ēdienu parasti ir jāgaida ļoti ilgi un ne vienmēr viesis ir apmierināts ar ēdiena garšu un piedāvājuma klāstu. Pilsētā trūkst ēdināšanas uzņēmumu, kas piedāvātu vienkāršus latviešu nacionālās virtuves ēdienus, kuri būtu profesionāli sagatavoti un baudāmi, un viesis, apmeklējot šo uzņēmumu, vēlētos atgriezties vēl un vēl, jo viņš sajustu ka viņu tur gaida un ka personāls sniedz profesionālu un ātru apkalpošanu, kas mūsdienās, it īpaši biznesā strādājošajiem un uz ko galvenokārt arī ir virzīts šis uzņēmums, ir ļoti svarīga.
Vēl kā priekšrocību šajā uzņēmumā var minēt apkalpojošā personāla svešvalodas zināšanas, kas arī mūsdienās ir liela priekšrocība, jo bieži vien Ādažos ierodas arī cilvēki no ārvalstīm.

Konkurentu analīze
Uzņēmuma nosaukums Priekšrocības Trūkumi Reklāmas pasākumi
“Dineja” -netālu no pilsētas centra – augstas cenas

Reklāma vietējā avīzē
“Julata”

– kvalitāte
apkalpošanas līmenis virs vidējā līmeņa
– tālu no pilsētas centra
– maza stāvvieta

Reklāma vietējā avīzē

Uzņēmuma “Eat out” analīze

Stiprās puses;
• Atrašanās vieta
• Bezmaksas autostāvvieta
• Ērta piebraukšana
• Labi telekomunikācijas sakari
• Pilsētas teritoriju šķērso galvenā automaģistrāle Rīga- Tallina
• Izglītots apkalpojošais personāls

Vājās puses;
• Iedzīvotāju zemā maksātspēja
• Maz turīgu cilvēku
• Konkurentu tuvums kafejnīcai

Tirgus pētījumi

Patērētāju pieprasījums Kafejnīcas piedāvājums
1. Kvalitāte Ēdieni no Latvijā ražotām izejvielām,
no vietējiem zemniekiem svaigi,
veselīgi, bez konservantiem un
ķimikālijām

2. Cena Konkurentspējīgas cenas, cenas
noteiktas pētot tirgus segmentus
un mērķauditorijas pirktspēju.

3. Sortiments Noteikts, pētot cilvēku vēlmes un
vajadzības, latviešu tradicionālā
virtuve ar tās īpatnībām.

4. Kvalitātes apkalpošana Profesionāls, zinošs personāls ar
atbilstošu izglītību, pārzin
viesmīlības apkalpošanas
īpatnības un likumus.

5. Atrašanās vieta Pilsētas centrs, viegla piekļūšana,
bezmaksas autostāvvieta.

6. Ātrums Ēdināšanas uzņēmuma devīze –
ātri apkalpot un ar augstu servisa
līmeni.

Pēc šīs analīzes uzņēmumu var salīdzināt ar konkurentiem un izsecināt ar ko tieši šis uzņēmums ir labāks vai sliktāks salīdzinājumā ar konkurentiem.

Realizācijas sistēma

Ēdiena pagatavošanas process notiks kafejnīcas ražošanas telpās, no kurām tas tālāk tiks nogādāts klientu rīcībā tirdzniecības telpās.
Klienti ar kafejnīcas piedāvājumu iepazīsies kafejnīcā, kur tiem būs pieejama gan kopējā, gan atsevišķas ēdienkartes.
Klienti savu pasūtījumu pasūtīs pie letes un norēķināsies uzreiz pie kases. Pasūtīto ēdienu viesmīles palīdze pienesīs klientam pie galdiņa.
Norēķināties kafejnīcā viesim būs iespējams skaidrā naudā un ar kredītkartēm.

SIA “Eat out” pamatlīdzekļu un inventāra uzskaite
Pamatlīdzekļu nosaukums Skaits, gab. Cena, Ls Kopēja vērtība, Ls
Kafejnīcas lete
Kafijas automāts
Mūzikas centrs
Kases aparāts
Telefons
Seifs
Ledusskapji
Elektriskā plīts
Svari
Saldējamā kamera
Dators
Galdi
Krēsli
Datorkrēsls
Datorgalds
Printeris
Mikroviļņu krāsns
Vitrīna (lietota)
Skapis
Trauku komplekti
Galda piederumu komplekti
Kancelejas preces
Uzkopšanas līdzekļi
Akvārijs
Glāzes
Salvetes
Pārejais inventārs
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
15
60
1
1
1
1
1
1
40
401
100
20

300
250
120
100
100
120
130
140
120
142
300
30
15
50
60
40
70
50
50
5
2,5080
0,80
0,30
– 300
250
120
100
100
120
260
140
120
142
300
450
900
50
60
40
70
50
50
200
100

50
30
80
80
6
8000

Kopā: – 12’168

Reklāma

Liela uzmanība uzņēmumā tiks pievērsta reklāmai, jo tai ir būtiska loma peļņas gūšanā. Lai preci pirktu, pircēji jāinformē par preces esamību, īpašībām, cenu, vietu, kur tā nopērkama. Reklāma ietekmē, vai klients izvēlēsies mūsu preci vai pakalpojumu.
Reklāmas kampaņa tiks iesaistīta Rīgas televīzijā, kur uzņēmuma reklāmu varēs noskatīties potenciālie klienti Rīgā, Ādažos, Carnikavā, Muižā, Gaujā un Kadagā. Sludinājums tiks pasniegts audiovizuālajā veidā (grafiskais noformējums + aizkadra teksts), pārraidīs 3 reizes dienā. Vizuāli noformēts teksts, aizkadra teksts, mūzika vārdu skaits līdz 20, trīs reize dienā maksā 4.10ls
Reklāma tiks ievietota arī vietējā avīzē “Ādažu vēstis”, kur reklāmraksta cena, kurš nesatur komercinormāciju,t.i. raksts, kur netiek uzrādītas cenas, ražotājs, kontakttālruņi, izplatītāji utt. Ir 0.25ls (bez PVN) par 1 kvadrātcentimetru avīzes laukuma.
Uzņēmums reklāmai vietējā avīzē “Ādažu vēstis” kā arī avīzē “Subota” un “Radio Star FM” kopumā 2007. gadā iztērēs 500lati.

Cenu noteikšana

Uzņēmuma cenu politikas mērķis ir maksimāla klientu piesaistīšana, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus par mērenu cenu.
Uzņēmuma vadībai ir svarīgi panākt tādu produkcijas noietu, lai kafejnīcas darbība būtu rentabla, savukārt klientiem spēja samaksāt par kafejnīcas produkciju. Patstāvīgajiem klientiem var tikt piešķirtas atlaides, piemēram, 5 – 7 % no summas.
Cenu veidošanā tiek ņemti vērā sekojoši faktori:
• konkurentu pakalpojumu piedāvātās cenas;
• iedzīvotāju maksātspēja.
Noteiktās pakalpojuma cenas būs atbilstošas cilvēku maksātspējai.
Cena ir produkta visredzamākā daļa. Tā informē par produkta kvalitātes un vērtības līmeni. Tā ir viselastīgākā un tāpēc visvieglāk maināmā produkta īpašība.
SIA “Eat out” cenas tiks veidotas vadoties no preces iepirkuma cenas un uzcenojuma %, kā arī orientējoties uz konkurentu noteiktajām cenām. Svarīgākie faktori, kas ietekmē cenu veidošanos šajā uzņēmumā būs:
• kvalitāte
• izmaksas
• konkurence
• pieprasījums
Cenai klāt tiks pieskaitīts uzcenojums un PVN 18%, rezultātā iegūstot pārdošanas cenu.

Ēdienkartes

Ēdienkarte ir auksto un karsto uzkodu, karsto ēdienu, saldo ēdienu, karsto un atspirdzinošo dzērienu un konditorijas izstrādājumu uzskaitījums, kas tiek piedāvāts apmeklētājiem konkrētā dienā ēdināšanas uzņēmumā.
Kafejnīcai būs pieejamas gan kopējā gan atsevišķas ēdienkartes. Izveidojot ēdienkartes liela uzmanība tiks pievērsta mākslinieciskajam noformējumam. Ēdienkartes priekšlapā būs neliels apraksts par uzņēmuma vēsturi kā arī tā nosaukuma izvēli, reklāmas zīmējums, kas piesaistīs klientu uzmanību.
Ēdienkartes tiks izveidotas tā, lai tās saturu varētu mainīt ar ieliekamu un izņemamu vidējo daļu.
Ēdieni ēdienkartēs tiks ierakstīti noteiktā secībā. Katram ēdienam tiks norādīta vienas porcijas cena.
Ēdienkarte tiks sastādīta 3 valodās, krievu, latviešu un angļu.
Ēdienkartē sniegtās ziņas pilnībā atbildīs patiesībai. Veidojot ēdienkarti , uzņēmumā tiks ņemts vērā uzņēmuma veids, apmeklētāju sastāvs, sezona, darbietilpība, ēdienu cena, pavāru kvalifikācija, patērētāju pieprasījums un uzņēmuma tehniskais nodrošinājums.
SIA “Eat out” ēdienu kartē tiks iekļauti visi tradicionālie ēdieni un dzērieni:
• firmas ēdieni
• aukstās uzkodas – salāti
• karstās uzkodas – ( gaļas, dārzeņu,)
• Zupas
• Karstie ēdieni – ( gaļas, dārzeņu, piena, miltu)
• Saldie ēdieni
• Karstie dzērieni – (dažāda veida kafijas un tējas,)
• Atspirdzinošie dzērieni – ( minerālūdens, limonādes, sulas)
• Maize
Banketiem un citām viesībām tiks izstrādāta atsevišķa ēdienkarte. Banketa pasūtītājs vienosies par ēdienkarti ar kafejnīcas vadītāju un pavāru. Vadītājs palīdzēs izvēlēties ēdienus un dzērienus, vienosies par cenu, viesību laiku un apkalpošanas veidu.

Risks un problēmas

SIA “Eat out’’ darbības mērķis ir sekmīgas uzņēmējdarbības rezultātā gūt peļņu, bet, neskatoties uz to, uzņēmumam ir iespējami arī zaudējumi, kas radušies mikro un makro vides faktoru ietekmē. Tāpēc vadībai jāveic drošības pasākumi, kas samazinātu zaudējumus, iestājoties riskam.

SIA “Eat out” iespējamo risku veidi:

Riska veids Riska mazināšanas pasākumi
.
Finansu risks veidot uzņēmuma reputāciju, veikt
tirgus analīzi, uzņēmuma sniegto
pakalpojumu popularizēšanu.

Nelaimes gadījumu risks Apdrošināšana, uzņēmuma apsardze
signalizācijas ierīkošana, uguns
drošības noteikumu ievērošana.

Piegādātāju nedisciplinētība Alternatīvu sakaru veidošana ar
citiem piegādātājiem.

Gaidāmie ieņēmumi no banketa apkalpošanas 2007. gadā
Laika posms 1 stundas banketa izmantošanas cena, (ls) Izmantoto stundu skaits Kopā Ls
Marts 8 6 48
Aprīlis 8 15 120
Maijs 8 20 160
Jūnijs 8 20 160
Jūlijs 8 25 200
Augusts 8 15 120
Septembris 8 10 80
Oktobris 8 15 120
Novembris 8 25 200
Decembris 8 30 240
Kopā 80 181 1448

Priekšlikumi

• Šo biznesa plānu varētu dzīvē īstenot, jo tas radītu jaunas darba vietas Ādažu pilsētā.
• Nākotnē kafejnīca varētu dažādot ēdienkarti un piedāvāt vairāk ēdienus kā arī dzērienus
• Kafejnīca varētu piedāvāt dažādas akcijas, kā piemēram katru dienu kādam no ēdieniem pazemināta cena, kompleksās pusdienas u.c.
• Vadītājs savus darbiniekus varētu norīkot dažādos kursos – kvalifikācijas celšanai.