cilvēks mūsdienās

Cilvēks mūsdienās

Mūsdienu cilvēks ir spējīgs un gatavs risināt tās problēmas un ar tām saistītos uzdevumus, kas iepriekšējai paaudzei vai nu nebija pa spēkam, vai vispār nebija aktuālas.
Proti, mūsdienu straujais dzīves ritms, tehnoloģijas un zinātnes attīstība veicina arī cilvēka prāta attīstību un mērķtiecību. Mūsdienās cilvēks izvirza sev ļoti augstus mērķus. Lai eksistētu mūsdienu sabiedrībā, nepieciešamas izkopt savu personību, savas spējas. Strauja tehnoloģijas attīstība veicina arī cilvēka attīstību. Piemēram, salīdzināsim bērnus, kādi auga 10 gadus atpakaļ un kādi tagad. Agrāk 1. klasē nezināja kā lietot mobilos telefonus, kā rīkoties ar datoru. Bet tagad bērns nespēj savu dzīvi iztēloties bez mobila un dators ir kļuvis par bērna ikdienu. Nereti bērna vecāki nepārzina datoru, turpretī bērni prot pielietot ne tikai datoru, bet arī efektīvi izmantot internetu.
Arī izglītības sfēra ir pilnveidojusies. No bērniem tiek pieprasīts maksimāli daudz. Tādā veidā arī prāta spējas attīstās ļoti efektīvi.
Laika gaitā ir arī mainījušas cilvēka vērtības. Ģimene, veselība, kas gandrīz vienmēr ieņēma augstu vietu cilvēkā dzīvē- ir mainījusies. Ģimenei vairs nav tik svarīga loma cilvēka dzīvē. Mūsdienās ļoti aktuālā ir fiktīva laulība, proti, precas pēc aprēķina. Vārdam mīlestība ir daļēji zudusi jēga, jo ļoti populāra mūsdienās ir nodevība un krāpšana. Bērni lielākoties tiek izlutināti, izaugot egoistiski un neizprotot, ko nozīmē mīlēt un būt mīlētam.
Nauda ir kļuvusi par cilvēka lielāko vērtību, jo cilvēks apzinās ( it īpaši) pilsētās, ka bez naudas nav iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Nereti mantkārības dēļ, cilvēks sāk nodarboties ar noziedzību, jo viņam eksistē tikai viens mērķis- iegūt daudz naudas. Veselība kā vērtība arī ir zudusi, jo cilvēks par to sāk uztraukties un domāt tikai tad, ja atgadās kaut kas nopietns, piemēram, avārija vai saslimst ar nopietnu slimību. Nereti tikai tad cilvēks sāk apzināties, ka par naudu nevar nopirkt veselību.
Mūsdienās cilvēks jūtās daudz brīvāks un drosmīgāks. Gadu laikā ir palielinājies noziedzību skaits. Cilvēkiem iepatīkas iegūt naudu viegla ceļā. Neapzinoties, kādas sekas tam visam var sekot. Uz to visu pamudina nevis audzināšana, bet sabiedrības attieksme pret dzīvi, jo neviens negrib dzīvot nabadzībā un tādēļ notiek savstarpējā konkurence. Ikviens cenšas jebkurā veidā dzīvot pilnvērtīgi un bagāti. Iespējams, ja jau no mazotnes bērnam tiktu mācītās ētikas un sabiedrības normas, varbūt tas spētu ietekmēt bērna psihi dzīvot godīgi, droši vien tas ir ļoti grūti, jo mēs mācāmies ne tikai skolā un ģimenē, bet arī atrodoties sabiedrībā.
Kāda būtne ir cilvēks? Noteikti cilvēks ir domājoša, neatkārtojama saprātīga būtne ar spējām apzināties sevi un savu sociālo lomu sabiedrībā. Tehnoloģijas attīstība, zinātnes sasniegumi, informācijas tehnoloģijas attīstība pierāda to, kā cilvēks ir domājoša būtne, tādēļ arī viss attīstās, pilnveidojās un uzlabojās.
Audzināšanas mērķis- sekmīgi attīstīt cilvēka personību. Ieaudzināt tādas rakstura īpašības, lai cilvēks justos piederīgs sabiedrībai. Veicināt cilvēka mērķtiecīgu darbību. Ieaudzināt patstāvību un neatkarību.