cilvēks un valoda

Cilvēks un valoda

Jau no pirmā momenta, kad uz zemes radās dzīvība, dzīvās būtnes mēģināja sazināties savā starpā, pastāstīt vajadzīgo informāciju. Protams, pirmatnējā valoda nebija līdzīga mūsdienu valodai. Pirmatnējie cilvēki saziņai izmantoja žestus, skaņas, vēlāk mēģināja izstāstīt ar zīmējumu palīdzību. No tā brīža pagāja daudzi gadu tūkstoši, valoda kļuva tāda, kāda tā ir tagad, ar kuras palīdzību mēs sazināmies tagad.
Kāpēc valoda ir tik svarīga? Pirmkārt, tā ir vajadzīga, lai sazinātos ikdienā, izstāstīt vajadzīgo informāciju. Otrkārt, valoda ir ļoti svarīga arī cilvēces attīstībā. Ja pirmā valoda sastāvēja tikai no dažiem vārdiem, kas biji nepieciešami, lai izstāstītu tikai pašas svarīgākās, nepieciešamākās lietas, tad tagad valodā ir ļoti liels dažādu vārdu daudzums. Attīstoties cilvēcei, bija vajadzīgi arī jauni vārdi, kas raksturotu katru jaunu lietu, parādību. Tagad katrai lietai, īpašībai un parādībai ir savs nosaukums, bet attīstoties pasaulei, parādās jaunas lietas, tāpēc laiku pa laikam mūsu valodā tiek ieviesti jauni vārdi, kuri pēc laika kļūst par mūsu ikdienas valodas sastāvdaļu. Tagad mēs nepievēršam uzmanību tiem vārdiem, kurus lietojam, bet, ja iedomājamies, ka pēkšņi mūsu valodas vairs nebūtu, diez vai mūsdienu cilvēki varētu sazināties, saprast viens otru. Valoda ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, bez kuras pašlaik vairs nevaram iedomāties savu dzīvi.
Varētu teikt, ka cilvēks un valoda ir divas, tagad vairs nešķiramas lietas. Kā valoda nevar pastāvēt bez cilvēka, tā arī cilvēks nevarētu pastāvēt bez valodas. Kamēr attīstās cilvēks, tikmēr būs arī valoda, ar kuras palīdzību cilvēki sazināsies, sapratīs viens otru un attīstīs pasauli.