Dabaszinību saistība ar ekonomiku.

Dabaszinību saistība ar ekonomiku.

Manuprāt, neviens uzņēmums nevar pastāvēt ,ja kāds no tā darbiniekiem nav zinošs ekonomiskajos jautājumus. Tāpat ir arī ar dabas zinību nozarēm ,kā ,piemēram, rūpniecība un lauksaimniecība.. Šajās nozarēs nevar pastāvēt pilnvērtīgs-naudu pelnošs uzņēmums ,ja tajā nav cilvēki ,kas pārzina ekonomiku.
Ekonomika pēc definīcijas ir zinātne par to kā sabiedrība ar ierobežotiem resursiem visefektīvāk var apmierināt cilvēku neierobežotās vajadzības un pirkt vai pārdot.Jebkurā uzņēmumā ir nepieciešams saprast kā vislabāk ar to kapitālu, kas šim uzņēmumam ir vislabāk un kvalitatīvāk var apmierināt pircēju. Jo uzņēmums to labāk spēj veikt ,jo veiksmīgāks tas ir. Svarīgi ir lai abas puses gan pircējs ,gan pārdevējs būtu apmierināti. Piemēram, neviens kokapstrādes uzņēmums nevarētu pastāvēt, ja tas nezinātu ,kad ir labākais laiks lai koksni pārdotu, respektīvi, ja šī uzņēmuma ekonomikas speciālisti neklausītos prognozēs ,kas tiek izteiktas par cenu augšanu un krišanu, šis uzņēmums nespētu veiksmīgi pārdot koksni. Jebkuram uzņēmumam ir jāseko līdzi faktoriem ,kas ietekmē pieprasījumu-patērētāju ienākumiem, aizvietotāj preces cenai ,pircēju skaita izmaiņām, klimatam. Zinot šos faktorus uzņēmums var izlemt vai palielināt, vai samazināt preču apjomus.
2008. gada noslēgumā tika rīkots konkurss ’’Latvijas komercsabiedrību Eksporta un inovācijas balva’’.Titula ’’Eksporta čempions’’ pretendentus ,no Latvijas lielāko eksportētāju vidus, izvirzīja žūrijas komisija, izvērtējot Latvijas lielākos eksportētājus, pamatojoties uz eksporta datiem un ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā.Šogad par eksportspējīgāko komersantu lielo un vidējo komercsabiedrību grupā tika atzīts AS Grindeks. Pagājušā gada Eksporta čempions bijis Baltijā vienīgais metalurģijas uzņēmums AS Liepājas metalurgs. Vai šie uzņēmumi, kas tieši saistīti ar ķīmiju, kļūtu par uzvarētājiem šajā konkursā ,ja tiem nebūtu speciālisti ekonomikas jomā?
Es domāju, ka ikvienā lietā ir vajadzīga daudzveidība un dažādi cilvēki, ar atšķirīgām zināšanā lai būtu līdzsvars, jo tikai līdzsvarā var panākt vislabāko rezultātu.