Darba tirgus pieprasa kvalificētus un izglītotus darbiniekus

Darba tirgus pieprasa kvalificētus un izglītotus darbiniekus

Pirms dažiem gadiem tikai retais prata lietot mobilo telefonu un telekarti, bet šodien tā jau ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Vai kvalificēti un izglītoti darbinieki arī ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa?
Tiem, kam nav vajadzīgo iemaņu un atbilstošas izglītības, ir daudz grūtāk atrast darbu. Un, tā kā alga ir atkarīga no veiktā darba kvalitātes, tad augstāku atalgojumu saņems tie, kuriem ir labāka izglītība.
Pilnveidojoties tehniskajām iespējām, arvien mazāk paliek tādu darba veidu, kurus var veikt bez speciālas apmācības. Attīstoties valsts ekonomikai, samazinās lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku skaits, jo daudz efektīvāk var izmantot tehniku.
Reizēm cilvēki, kas spēj un grib strādāt, tomēr ir bez darba. Par darba spējīgiem cilvēkiem uzskata tos cilvēkus, kas ir darba spējīgā vecumā ( no 16 gadiem līdz pensijas vecumam ), nav invalīdi un strādā vai meklē darbu. Ja darba spējīgs cilvēks nestrādā, bet meklē darbu, tad viņu sauc par bezdarbnieku. Tos cilvēkus, kas nestrādā un darbu nemeklē, par bezdarbniekiem neuzskata. Darba meklētāju skaitu attiecībā pret visiem darba spējīgiem sauc par bezdarba līmeni. To mēra procentos, jo augstāks valstī ir bezdarba līmenis, jo zemāks ir iedzīvotāju dzīves līmenis.
Tiem cilvēkiem, kuri nestrādā, bet reģistrējušies Nodarbinātības valsts dienestā kā darba meklētāji, valsts 9 mēnešus maksā bezdarbnieka pabalstu. Bezdarbnieka pabalsts ir mazāks par minimālo algu, tādēļ cilvēkiem ir grūti ar to iztikt.
Bet kādēļ cilvēki kļūst par bezdarbniekiem?

IVO: Sveiks, Paul! Ko tu tik domīgs pēti sludinājumus?
PAULS: Sveiks, Ivo! Mani jau pirms mēneša atlaida no darba autoservisā. Viņi uzstādīja jaunu iekārtu mašīnu mazgāšanai. Tagad visur uzstāda automātiskās mašīnu mazgāšanas iekārtas. Tā es nevaru atrast jaunu darbu. Visās brīvajās vietās prasa kaut kādu kvalifikāciju. Viņiem vajagot speciālistus, bet man nekādas specialitātes nav, jo es pametu skolu, tiklīdz saņēmu pasi. Gribēju ātrāk pats sākt pelnīt.
IVO: Jā, tagad, lai labi nopelnītu, jābūt labam speciālistam. Mans tēvs tāds ir! Viņš saņēma vairākus labāka darba piedāvājumus no firmām kaimiņu rajonā. Šobrīd viņš nestrādā, jo kārto mūsu pārcelšanos uz jauno vietu. Bet tagad paliec sveiks! Lai tev veicas!

No piemēra redzam, ka Pauls nevar atrast darbu tādēļ, ka viņam nav atbilstošas kvalifikācijas ( darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju ).
Tad, kad ir kāds jauns pavērsiens ražošanas tehnoloģijā, daudzi cilvēki paliek bez darba. Viņu darbu tagad veic tehnika, vai viņi neprot rīkoties ar jaunajām iekārtām. Grāmatvedībā sāka izmantot datorus. Grāmatveži, kuri līdz tam nodarbojās ar vienkāršu materiālu uzskaiti, bet neprata sastādīt uzņēmuma bilanci un strādāt ar datoru, palika bez darba.
Ivo tēvs arī šobrīd ir bezdarbnieks. Bet tas ir tikai uz īsu laiku, kamēr viņš noskaidros, kurā firmā strādāt, un pārcelsies uz jauno dzīvesvietu.
Šādi mēs varam secināt, ka darba tirgū patiešām ir vajadzīgi kvalificēti un gudri darbinieki. Neviena firma negrib cilvēkus, kuri strādā lēni un šaubās par savu paveikto. Firmas vēlas labus un gudrus darbiniekus, kuri ir spējīgi celt firmas vārdu uz augšu un pilnveidot tās ieceres. Kvalificētiem un izglītotiem strādniekiem maksā vairāk kā vienkāršam strādniekam, jo izglītots darbinieks strādā ar galvu, bet vienkāršs darbinieks ar rokām un fizisko piepūli.

Scroll to Top