darbs ar vecākiem

Tāpēc ir nepieciešama speciālistu, pedagogu un logopēdu kvalificēta palīdzība, ja kā ģimenei, tā arī pirmsskolas speciālistiem, mediķiem, pedagogiem un logopēdiem ir kopīgs mērķis: sekmīgā bērnu runas traucējumu novēršana. Pedagoģiskajam kolektīvam ģimenes personā nepieciešams meklēt vienādi domājošu sadarbības partneri.
Kas ir sadarbība? Sadarbība ir tādu cilvēku mijiedarbība, kurā notiek apvienošanās, izvirzot kopīgo mērķi, vai savstarpēja darbības saskaņošana. Sadarbības jēdzienā ietverti:
• kopīgi mērķi visām sadarbības procesā iesaistītām pusēm,
• kopīgā darbība šo mērķu sasniegšanā,
• atbildības apzināšanās un tās vienlīdzīga sadale starp iesaistītajām pusēm.
Sadarbībā vajadzētu iesaistīt visus ģimenes locekļus. Tas ceļ ģimenes prestižu, speciālisti, kuri nodarbojas ar bērnu bērnudārzā labāk izzina bērnu, var viņam palīdzēt, konsultēt bērnu vecākus.
Mūsdienās arvien lielāka loma tiek atvēlēta konstruktīvai sadarbībai, kas ir:
• sapratnes veidotāja starp sadarbības partneriem,
• informācijas apmaiņas nodrošinātāja,