Eiro

Ievads…………………………………………………………………………..…3
1. Eiro ieviešanas pozitīvās ietekmes uz uzņēmējdarbību……………..…5
1.1. Valūtas konvertēšanas izmaksu samazināšanās ……………..…5
1.2. Kursu svārstību iekšējā tirgū izzušana ……….………………..…5
1.3. Procentu likmes samazināšanās un izlīdzināšanās ……………..6
1.4. Iekšējā konkurence…………………………………………………..7
1.5. Konkurence un to līdz šim kavējošie faktori …………………….8
1.6. Valsts fiskālās politikas ietekme ……………………….………….9
1.7. Uzņēmumu īgumu kontinuitāte..………………………………….10
1.8. Eiro stabilizācija…………………………………………………..…10
1.9. Investīciju pieaugums..…………………………………………..…11
1.10. Valdības monetārās politikas ietekme …………………………..12
2. Negatīvā ietekme no eiro ieviešanas………………………………………14
2.1. Izmaksas……………………………………………………………….14
2.2. Banku darbība.……………………………………………………….14
2.3. Automātisko preču izplatītāju maiņa.…………………………….15
2.4. Elektroniskās datu apstrādes sistēmas pielāgošana.……………16
3.Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas uzņēmumiem………………………18
Secinājumi un priekšlikumi……………………………………………………21
Izmantotās literatūras sarakts………………………………………………….24

Scroll to Top