Fiziskais stāvoklis

FIZISKĀ STĀVOKĻA PILNVEIDOŠANA

Ikviens cilvēks saprot, cik svarīga ir fiziskā veselība. Tomēr nevisi cenšas savu fizisko veselību uzlabot. Tās pilnveidošanai, attīstībai un saglabāšanai nepieciešams pievērst lielu uzmanību. Ikdienas steigā mēs neaizdomājamies par to, cik daudz darām, lai saglabātu savu veselību.
Būtiska nozīme ir pašpilveidošanās procesam, ko gan vairāk saista ar personības izaugsmi, bet tikpat labi to var attiecināt arī uz fizisko stāvokli. Šis process balstās uz 4 pamatprincipiem:
o zināt
o gribēt
o varēt
o darīt.
Ja šos principus attiecina uz fizisko veselību, tad ir svarīgi vispirms apgūt zināšanas par veselīgu dzīves veidu un fiziskās aktivitātes nozīmīgumu. Nepieciešams izzināt veidus, kā pilnveidot savu fizisko stāvokli, kā arī nepieciešams apzināties tās priekšrocības, ko sniedz fizikās aktivitātes.
Gribēt – tas nozīmē apzināties, cik svarīgas ir fiziskās nodarbības, kustības un sports. Jebkuram cilvēkam jābūt dabiskai vēlmei nodarboties ar sportu vai kādām citām fiziskām aktivitātēm. Ja ir griba, ko paveikt, tad parasti arī tiek atrasta iespēja, kā to izdarīt. Tas nozīmē, ja cilvēks kaut ko vēlas, tad arī viņš to var izdarīt.
Fiziskais stāvoklis ir atkarīgs no mūsu vēlmes to pilnveidot!
Nedrīkst aizmirst, ka par savu fizisko stāvoli un veselību ir jārūpējas visa mūža garumā. Jau bērna vecumā ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, lai nodrošinātu normālu organisma attīstību. Bez tam fiziski attīstīts cilvēks ir arī morāli noturīgs un līdzsvarots. Savukārt, pusmūžā kustības nepieciešamas, lai pasargātu organismu no pāragras novecošanās un nevēlamām slimībām.
Cilvēks par savu fizisko attīstību var rūpēties dažādos veidos – gan profesionāli nodarbojoties ar sportu, gan veicot fiziskās aktivitātes ikdienas dzīvē.
Ikdienas fiziskās aktivitātes.
Bieži valda maldīgs uzskats, ka cilvēkam pietiek ar ikdienas aktīvu darbu, lai to sauktu par fizisko aktivitāti. Piemēram, darbs uz kājām vai darbs, kas saistīts ar staigāšanu. Tomēr, ir zināms, ka tādejādi tiek nodarbinātas tikai atsevišķas muskuļu grupas. Lai gan pēc darba dienas mēs izjūtam sāpes noslogotajos muskuļos, tas neliecina par veselīgu fizisko aktivitāti. Gluži otrādi, tas ir nogurums, kas radies muskuļu un locītavu pārslodzes dēļ, kuri tikuši nedabiski izmantoti. Neskaitāmas muskuļu grupas un locītavas tai pašā laikā ir bijušas nenodarbinātas.
No ikdienas darba nav iespējams izvairīties. Tomēr, lai ikdienas dzīvē nepārslogotu savu organismu un neveicinātu slimību attīstību, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus:
• rūpēties par pareizu stāju – taisnu muguru, neuzrautiem pleciem, neizvirzītu vēderu!
• sekojiet savai gaitai – neejiet ar noliektu galvu, salīkušu muguru!
• lietot ērtus apavus!
• nepārnēsāt smagumus, turot ilgstoši vienā rokā! Labāk lietot mugursomu!
• kaut ko paceļot no zemes notupstieties! Noliekties nav vēlams – tas kaitē mugurai un locītavām!
• sēdēt ar taisnu muguru, lai neveidotos muskuļu saspringums un mugurkaula deformācija!
• pēc iespējas vairāk staigāt! Izvairīties no pastāvīgas lifta un automašīnas lietošanas!
Šos noteikumus nepieciešams atcerēties veicot ikvienu ikdienas darbu. Tie jāņem vērā gan mazgājot grīdu, gan tīrot logus, gan mazgājot veļu, gan vakarā skatoties televizoru.
Sports.
Ik viens sporta veids ir saistīts ar lielu fizisko aktivitāti. Tas palīdz organisma fiziskai attīstībai un nobriešanai. Bez tam, pateicoties aktīvam sportam, tiek nostiprināts gribasspēks, mērķtiecība un izturība.
Vislabvēlīgākā ietekme uz organismu ir peldēšanai, pēc tam seko riteņbraukšana. Tiek uzskatīts, ka tieši šie sporta veidi noslogo visvairāk muskuļu grupas un tiem ir visplašākā ietekme uz organismu. Bez tam ļoti veselīgi ir sporta veidiem, kas saistīti ar skriešanu – orientēšanās sports, basketbols, vieglatlētikas disciplīnas u.c. Jāpiemin arī dažādi cīņas sporta veidi, kas attīsta gan morālo, gan fizisko stāvokli.
Jāatzīmē, ka fiziskās aktivitātes nav vienīgā veselības ķīla. Ir nepieciešams ievērot arī citus veselīga dzīves veida pamatprincipus!