Cilveka Berns

mazs liels loxs pidars suka pimpi

16.02.
ERAF atbalstu gūs vēl 276 projekti par vairāk nekā 91 miljonu latu

15.02.
N.Broks: Saeimas vienbalsīgais „jāvārds” ES fondu vadības likumam – liels solis tuvāk projektu pieņemšanas uzsākšanai

13.02.
13.februāra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi”

13.02.
ES fondu finansējums 2004. – 2006.gadam Latvijā apgūts labi

09.02.
ES fondu finansējumu „urbānās” prioritātes ietvaros saņems 17 Latvijas pilsētas

02.02.
Pirmo reizi Latvijā notiek konference “Labā prakse Kohēzijas fonda projektu īstenošanā”

02.02.
Pirmās valdības izbraukuma sēdes ietvaros N.Broks apmeklēs ERAF projektu “E-Vidzeme”

31.01.
Uzsākta 2007. – 2013.gada ES fondu darbības programmu papildinājumu sabiedriskā apspriešana

30.01.
Valdība apstiprina 2007. – 2013.gada ES fondu darbības programmu papildinājumu apstiprināšanas termiņu pagarināšanu

24.01.
Eiropas Sociālā fonda atbalstu gūs vēl 35 projekti izglītības un nodarbinātības sfērā

22.01.
Tiks uzsākta sabiedrības informēšana par nacionālo programmu vides sektorā 2007.-2013. gadam

18.01.
N.Broks: konsultācijas par policentriskas attīstības prioritātes finansējuma sadali jāturpina sarunās ar Eiropas Komisiju