Henrijs Fords

Visas ražojošās rūpniecības jēga un uzdevums ir kombinēt dabas doto matēriju un enerģiju tā, lai šo kombināciju rezultātā rastos cilvēku vajadzības apmierinoši produkti vārda plašākajā nozīmē.
Viņš tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem birokrātisma ienaidniekiem, viņš neatzīst nekādus augstus posteņus ar uzpūtīgiem direktoriem. Henrijs Fords maksā algu tikai par pastrādātu darbu un ne par ieņemamo amatu. Forda uzņēmumi, pieņemdami darbā jaunu strādnieku, neliek to izmeklēt, saskaņā ar psihofiziskās pētīšanas metodēm
Fords turpretim cenšas pacelt visa uzņēmuma produktivitāti, viņu atsevišķs cilvēks nemaz neinteresē. Fords racionalizē pašu produktu, uzņēmumu un ražošanas procesu.
Fords ir cilvēks, kuram mums jāpateicas par to, ka mēs mūsdienās varam nokļūt no vienas vietas uz citā pavisam neilgā laikā, jo tieši Forda izstrādātais „MODEL A” bija viens no pirmajiem automobiļiem pasaulē, kas uzsāka automobiļu industrijas attīstību. Tāpat Fords ir cilvēks, kuram ir jāpasakās par 20.gadsimta ekonomiskās „revolūcijas” izraisīšanu.
Šajā referātā tiek apskatīts Henrija Forda dzīves gājums, kā no parasta zēna, kam patīk jaukt ārā pulksteņus viņš ir kļuvis par auto rūpnieku, kuru pazīst visā pasaulē; kā arī tiks aprakstīta Forda izstrādātā teorētiskā perspektīva ar nosaukumu fordisms, ko varētu pielīdzināt „ekonomiskajai revolūcijai”, tas ir jautājumu loks, kā Fords nokārtojis savos uzņēmumos sociālo jautājumu, kādos uzskatos tas ir ar darbu, kapitālu, peļņu u.c. rūpniecībā svarīgiem faktoriem un arī „Ford Motor Company ”darbības pirmie pieci gadi.