INDIJA

Darbs satur: Ievadu, Vispārīgie dati, Kopējie fakti , Indija geogrāfija, Indijas iedzīvotāji un apdzīvotība, Indijas iedzīvotāji, Valodas, Iedzīvotāju demografiskais raksturojums , Ticības , Indijas apdzīvotība , Indijas saimniecība , Primārais saimniecības sektors, Enerģētika, Lauksaimniecība, Sekundārā saimniecība, Ķīmiskā rūpniecība, Vieglā rūniecība, Partikas rūpniecība, Starptautiskie sakari , Eksports , Imports, Latvijas tirdzniecība ar Indiju , Anotācija , Izmantotās literatūras saraksts, Pielikums un diagrammas.