SIA “PBLC”

Saturs

1. Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.Uzņēmuma “PBLC” apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.Āreja mikro vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.Makro vides analīze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.Nozares analīze
• Nozares apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Portera piecu spēku modelis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.Konkurences analīze
• Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Bostonas Konsultantu grupas matrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• General Electric modelis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.Tirgus ietilpības novērtēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
8.SVID analīze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9.Tirgus segmentēšana
• Patērētāju tirgus segmentēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• Biznesa tirgus segmentēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.Mērķtirgus noteikšana
• SIA „PBLC” mērķtirgus noteikšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Pozicionēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
11.Uzņēmuma PBLC „Veiksmes atslēga” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12.Pircēju rīcību modelis
• Pircēju rīcību modelis patēriņa tirgū . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Pircēju rīcības modelis biznesa tirgū . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
13.Uzņēmuma „PBLC” misija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
14.Uzņēmuma „PBLC” mērķi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
15. Tirgzinību komplekss (4P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
16.Uzņēmuma „PBLC” stratēģija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
17.Rīcības plāns stratēģijas īstenošanai SIA „PBLC” 3 gadiem . . . . . . . . . . . . . .35
18.Secinājumi un priekšlikumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
19.Literatūras un avotu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Ievads

Mēs studējam ekonomiku pirmo gadu, kaut gan mums vēl ir pamatkurss, mēs jau zinām, ka pēc trešā kursa izvēlēsimies virzienu- būvniecības vadīšana, tāpēc arī kursa darba nolēmām apskatīt būvniecības nozari un analizēt vieno no vadošiem uzņēmumiem šajā nozarē, tas ir SIA „PBLC”.
Pēdējos piecus gadus būvniecība attīstās ļoti strauji, tāpēc mēs uzskatam, ka šis temats ir ļoti aktuāls, jo būvniecības produkcijas apjoms un tirgus struktūra ir atkarīga no tautsaimniecības attīstības, tāpēc apskatot būvniecības nozari, mēs analizējam ekonomisku situāciju kopuma valstī. Ja ekonomiskā situācija valstī pasliktinās, nekavējoties samazinās mājokļu būvniecība, tai seko komerciālo, ražošanas un infrastruktūras objektu būvniecības samazinājums. Savukārt, ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, pirmās būvniecības aktivitātes ir jūtamas komerciālos uzņēmumos, tad ražošanas uzņēmumos un vienlaicīgi valsts un pašvaldību finansētās infrastruktūras objektos un, palielinoties ienākumiem, sāk paplašināties arī mājokļu būvniecība. Šāda attīstības secība ir konstatēta Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē. [2.2.1.]
Šogad ministrija veikusi grozījumus normatīvajos aktos, lai vienkāršotu un saīsinātu būvniecības procesu. Šobrīd tiek strādāts pie valsts iestāžu funkciju optimizēšanas – ir paplašinātas Mājokļu aģentūras funkcijas, kā arī iesniegti priekšlikumi Ministru kabinetā par Valsts būvinspekcijas funkciju paplašināšanu. [2.3.] Tas liecina par to, ka arī valsts ir ieinteresēta šīs nozares attīstību.
Šobrīd būvniecības nozarē ir ļoti liela konkurence, tāpēc viena efektīvākajām būvniecības darbības pilnveidošanas metodēm ir mārketinga stratēģijas izstrādāšana un pielietošana. Mēs apskatam uzņēmumu, kurš bija izveidots tikai 2003. gada, bet jau veiksmīgi paradīja sevi Latvijas tirgū, jo tam ir ļoti labi organizēta vadība un izstrādāta uzņēmuma stratēģija.
Šī darba mērķis ir izpētīt būvniecības tirgu Latvijā.
Darba uzdevumi – veikt viena no būvniecības tirgus līderiem Latvijā SIA “PBLC” mārketinga vides un stratēģijas analīzi un darbības plānošanu. Novērtēt pašreizējo situāciju Latvijas būvniecībā, izpētīt būvniecības tirgu, izprast mārketinga jēgu uzņēmējdarbībā.
Kā galvenās pētīšanas metodes kursa darbā tiek izmantotas ekonomiskā analīze, statistiskās analīzes metodes (salīdzināšana, grupēšana), ekonomiski matemātiskās metodes, tabulas un grafiskās metodes.
Kursa darbā ir izmantoti latviešu un ārzemju autoru zinātniskie darbi mārketinga teorijas jautājumos, Latvijas Republikas centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Būvniecības asociācijas statistikas pārskati, Latvijas Republikas ekonomikas ministrijas normatīvie akti, materiāli no periodiskajiem izdevumiem un interneta, kā arī metodiskie norādījumi kursa darba izstrādāšanai.
SIA „PBLC” darbojas biznesa tirgū, tāpēc mēs sastopamies ar informācijas trūkumu par uzņēmuma klientiem un kādus līdzekļus tie iegulda celtniecībā.
Temata ierobežojumi un grūtības- trūkst dažu datu par konkurentiem. Uzņēmums PBLC pārsvarā darbojas biznesa tirgū, tāpēc analizējot pircējus, lielākoties tika ņemti vērā uzņēmumi, nevis privātpersonas, jo privātpersonu pasūtījumi ir samērā mazi, salīdzinot ar biznesa tirgu.
SIA „PBLC” mārketinga vides analīzes periods ir no 2000. g. Līdz 2007. g..

Uzņēmuma “PBLC” apraksts

SIA “PBLC” viens no vadošajām celtniecības uzņēmumiem Latvijas tirgū , kurš ir pazīstams kopš 1995. gada. Par to liecina fakts, ka uzņēmums ar labiem gada rezultātiem būvnieku vidū vienmēr ir pirmajā desmitniekā. Tas acīmredzot ir stabils rādītājs, kas norāda, ka firma aug kopā ar nozari, varbūt lielākos tempos nekā vidēji nozarē, un tas ļauj uzņēmumam noturēties šai galvgalī.
Uzņēmums „PBLC” nodarbojas ar sabiedrisko, dzīvojamo, ražošanas ēku un inženiertehnisko celtņu būvniecību un rekonstrukciju, projektu vadīšanu un visa veida būvdarbu veikšanu (t.sk. ar elektrības, vājstrāvas, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ierīkošanu, montāžu).
Ātri sasniedzot 1 miljona latu apgrozījumu pēc darbības uzsākšanas, „PBLC” turpmākajos gados strauji apguva arvien lielākus darbu apjomus, kāpinot apgrozījumu no Ls 6 700 000 2001. gadā līdz Ls 40 900 000 2006. gadā. Pastāvīgo darbinieku skaits minētajā periodā ir pieaudzis no 170 līdz 660 cilvēkiem.

2.1. att. Neto apgrozījums (Ls) [2.9]

2.2. att. Vidējais pastāvīgi strādājošo skaits [2.9.]

SIA „PBLC” Latvijā aktīvi ievieš un attīsta augstceltņu celtniecības tehnoloģijas, kuras vienu augstceltnes stāvu ļauj uzbūvēt 4-6 dienu laikā – t.i. termiņā, kas ASV un attīstītajās Eiropas valstīs tiek uzskatīts par normu šāda veida būvniecībā. Pie tam betonēšanas darbu kvalitāte ir tik augsta, ka iekšējai un ārējai apdarei jāveltī minimāls laika un darbaspēka resurss, tādējādi samazinot arī kopējās ēkas celtniecības izmaksas.
Uzņēmumā „PBLC” vienmēr ir izpratuši, cik svarīga nozīme ir inovācijām, kā arī kompānijas vadības, inženieru un konstruktoru koleģiālai sadarbībai moderno tehnoloģiju ieviešanā. Šāda nostādne sevi jo īpaši pozitīvi apliecina patlaban, kad cilvēku darbaspēka vērtība pastāvīgi pieaug, bet kompānijas konkurētspēja ir tieši atkarīga no tās jaudām, ražīguma pakāpes. Lielāka darbu mehanizācija, mazāka roku darba izmantošana, un rezultāts kļūst paredzams – lūk, iemesls, kāpēc kompānijas veikto darbu apjoms pieaug daudz ātrāk nekā darbinieku skaits: 2006. gadā uzņēmums ir spējis kāpināt savu apgrozījumu par 70%, kamēr darbinieku skaits palielinājies tikai par 35%.
„Ne ar skaitu, bet ar prasmi” – šo principu var saukt par SIA „PBLC” kolektīva veidošanas stūrakmeni. Uzņēmumā strādā daudzi speciālisti, kuru izaugsme celtniecībā aizsākusies ar visvienkāršāko darba prasmju apgūšanu, taču tagad viņi ir daudzpusīgi un pieredzējuši profesionāļi. Līdzās viņiem strādā un profesionāli pilnveidojas jaunie inženieri, daudzi no kuriem ir bijuši „PBLC” stipendiāti jau kopš augstskolas sola.
Jānis Lancers, SIA „PBLC” biju viens no tiem, kas asociāciju organizēja un dibināja Latvijas Būvnieku asociāciju, un viņam bija tas gods būt tās pirmajam prezidentam. Vēlāk viņš pievēršas uzņēmējdarbībai un līdz ar to savienot divus darbus viņam nebija iespējams, tādēļ no asociācijas vadības aizgāja.
Kompānija regulāri plūkusi uzvarētāju laurus LBA rīkotajās skatēs “Gada labākā būve Latvijā” (nominācijās „Jaunbūve” un „Rekonstrukcija”).

2.1. tabula
Uzņēmuma „PBLC” balvas [2.9.]
Gads Nominācija Būvobjekts
1998. Jaunbūve Diploms Kuģu satiksmes vadības centrs Rīgā, Meldru ielā 5a
Rekonstrukcija Atzinības raksts Ēka Rīgā, Merķeļa ielā 1
1999. Rekonstrukcija 1. vieta Diploms VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” Pasažieru termināla ielidošanas sektors
2000. Rekonstrukcija 1. vieta Diploms Ēkas J.Alunāna ielā 2, Rīgā
2001. Jaunbūve Atzinības raksts “TOYOTA” Autocentrs un “WESS” SIA administratīvā ēka K.Ulmaņa gatvē 125 , Mārupes pagastā, Rīgas rajonā
Rekonstrukcija 1. vieta Diploms VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” termināla paplašināšanas II kārta
Jaunbūve Atzinības raksts Vienstadijas stikla šķiedras ražotne Cempu ielā 13, Valmierā
2002. Jaunbūve 2. vieta Diploms “SONORO” SIA tirdzniecības centrs Krasta ielā 68a ,Rīgā
Jaunbūve Atzinības raksts Vairumtirdzniecības komplekss Skaistkalnes ielā 3, Rīgā
2003. Jaunbūve 1. vieta Diploms 3 stāvu biroju ēka Brīvības gatvē 366, Rīgā
2004. Rekonstrukcija 2. vieta Diploms Tirdzniecības centrs “DOMINA” Ieriķu ielā 3, Rīgā

Ārējā mikro vide

Konkurenti
• Uzņēmumi, kas veic celtniecības un rekonstrukcijas darbus. Latvijā ir 3600 būvniecības uzņēmumi, pēc Būvniecības asociācijas datiem SIA „PBLC” ieņem ceturto vietu 2006. gada pēc apgrozījumā starp tiem. Tuvāki 5 konkurenti ir „Skonto būve”, „Merks”, „Re&Re”, „LEC”, „BMGS”.
• Uzņēmumi, kas nodarbojas ar ēku un interjera projektēšanu, tie ir arhitektūras un dizaina biroji .

Piegādātāji
Uzņēmumam “PBLC” piegādā būvmateriālus, būvkonstrukcijas, celtniecības mašīnas un iekārtas . SIA “PBLC” piegādātāji ir uzņēmuma labi partneri:
• SIA „Primekss” (celtniecības un remonta darbi),
• SIA „Doka” (celtniecības mašīnas un iekārtas),
• SIA „Eksim Trans”(būvmateriālu, būvkonstrukciju, būvizejvielu ražošana),
• SIA „Moduls – Rīga” (celtniecības un remonta darbi, elektromontāža),
• SIA „Ramirent” (celtniecības mašīnas un iekārtas; tirdzniecība un noma), SIA „Mesako” (Siltumtehnika),
• SIA „Biant” (ventilācijas sistēmas un iekārtas),
• SIA „Voteks” (kondicionēšanas, ventilācijas iekārtas)

Starpnieki
SIA “PBLC” starpnieki ir viņu meitas uzņēmums SIA „PBLC Nekustamie īpašumi” un citi uzņēmumi, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārdošanu. Tomēr SIA “PBLC” lielākoties izmanto nulles līmeņa kanālu.

Pircēji
„PBLC” pasūtītāji ir gan valsts organizācijas un uzņēmumi (lidosta „Rīga”, Dailes teātris, Latvijas Jūras administrācija, Valsts ieņēmumu dienests), gan privātā biznesa pārstāvji (holdinga kompānija Felix, WESS Motors, Latmes Building, Valmieras stikla šķiedras rūpnīca, House of Prince, Valdo u.c.). Pārsvara pircēji ir lieli uzņēmumi, kas pasuta ofisa, autocentru, tirdzniecības centru un citu ēku celtniecību, bet ir arī privātpersonas, kuri pasūta māju celšanu vai interjera veidošanu.

Makro vides analīze

Būvniecības tirgus makro vidi ietekmē sekojoši faktori:
Ekonomiskā situācija valstī
Kā viens no būtiskākajiem kritērijiem. Pieaugot valsts labklājības līmenis, pieaug arī iedzīvotāju ienākumi. 2006. gadā strādnieku algas palielinājās pār 44,2%, ka arī valstī joprojām ir vērojama strauja kreditēšanas attīstība. Tas veicina naudas ieguldīšanu nekustajāmā īpašumā. Jaunbūvētus mājas var piedāvāt ekonomiski aktīvai iedzīvotāju grupai, kuru ienākumi lielākoties ir vidēji vai augsti. Ātri attīstās pakopojumu un tirdzniecības nozare, tāpēc daudziem uzņēmumiem vajag paplašināt vai arī uzcelt jaunus ofisa telpas un noliktavas.

Sociālā vide un kultūras līmenis valstī
Pie šī kritēriju grupas pieder cilvēka profesija, izglītība, ģimenes stāvoklis u.c., kas būtiski varētu ietekmēt jaunu mājokļa izvēli. Tas attiecināms ne tikai uz fiziskām, bet arī uz juridiskām personām.
Cilvēki ar augstāku izglītību centās nopirkt dzīvokļi jaunbūvētā mājā, jo saprot, ka mājas, kas celtas padomju laikos, neatbild mūsdienu celtniecības kritērijam un diez vai stāvēs vēl ilgi.
Liela loma ir arī profesijai, jo kredītu mājas pirkšanai var paņemt cilvēks ar augstiem vai vidējiem stabiliem ienākumiem. Kredītu mājokļa iegādāšanai ņem uz 20-30 gadiem, tāpēc cilvēkam ir jārēķinās ar to, ka arī pēc 10 gadiem viņam būs tik pat labi ienākumi.
Sociālie kritēriji būtiski ietekmē cilvēka izvēli pirkt vai nepirkt jaunu dzīvokli. Svarīgi ir pie kādas sociālās grupas pieder indivīds. Cilvēkiem no varētu tādas sociālās grupas kā studenti, pensionāri, kuriem ir nelieli ienākumi ir diezgan grūti iegadāties dzīvokli uz saviem līdzekļiem. Vairāk pērk dzīvokļus ekonomiski aktīvi cilvēki.

Ģeogrāfiskā situācija un demogrāfija
Pēdējos 5 gados būvniecība aktīvi attīstās, bet visstraujākos tempus, tā sasniedza Rīgā un Rīgas rajonā. Rīgā arī ir visaugstākā cena par vienu kv. m., tāpēc daudzi būvniecības uzņēmumi orientēti uz celšanu galvaspilsētā.
Tikai 2006.gadā Latvija bija noslēgti 11000 tūkst. Laulību, Rīgas rajonā 1184 laulību. Nav noslēpums, ka katra jauna ģimene grib iegadāties atsevišķu dzīvokli.

4.1 att. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem 2005. gadā un šī gada pirmajā pusgadā [2.3.3.]

Katrā gadā piedzimst apmēram 1600 bērnu [2.3.], dažreiz tas ietekme jaunu, lielāku dzīvokļa izvēli. Neskatoties uz to, ka Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās (2006. g. – 2282.4, 2007. g. – 2270.7) , Rīgā viņš tikai pieaug, jo daudzi atbrauc atradāt no laukiem un Rīgu.
Latvijā ar katru gadu samazīnas bezdarba līmenis (2004. g. – 8.5%, 2005 g. – 7.4%), jo daudzi aizbrauc arzemēs, vai aizej strādāt būvniecība, bet tomēr jau ir jūtams darbaspēka trūkums, īpaši kvalificēts, kaut gan algas ir vienas no augstakiem tieši būvniecības nozare.

Likumdošana
Šogad valdībā pieņemtais pretinflācijas plāns, kas apstādina būvniecības nozari. Varbūt, ka pretinflācijas plāns kopumā valsts ekonomiku ietekmē pozitīvi, taču būvniecības nozares attīstību tas sagrauj pilnībā. Lai mainītu situāciju nozarē, dažādi likumi, noteikumi un notikumi jāplāno aptuveni desmit gadu uz priekšu, nevis, izdomājot jaunu likumu, tas uzreiz jāpieņem.
2008.gada 1.janvārī stājas spēkā vairāki tās izstrādātie normatīvie akti vai grozījumi tajos.
2008.gada 1.janvārī stājas spēkā Negodīgas komercprakses aizlieguma likums, kura mērķis ir nodrošināt patērētāju tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību, aizliedzot komercprakses īstenotājiem izmantot negodīgu komercpraksi attiecībā pret patērētājiem.
Ar 2008.gada 1.janvāri stājas spēkā Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve””, kuri nosaka vispārīgās prasības elektroietaišu līdz 1 kv projektēšanai un izbūvei, lai nodrošinātu cilvēka un vides aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu.

Tehnika un tehnoloģija
Celtniecība ir dārga nozare, no tā viedokļa, ka liela apjoma tā prasa profesionālas mašīnas un ierīces. Celtniecības objektos nepieciešama jaudīga tehnika.
Jaunas būvniecības tehnoloģijas un tehnika parsvara atnāk Latvijā no Eiropas vai ASV. Latvijā inovacijas ieveš lenak neka Eiropa, bet ar katru gadu Latvijas būvniecības uzņēmumi augstāk un augstāk paceļ kvalitātes limeni.
Uzņēmuma darbinieki ir jāiepazīstas ar jaunajām tehnoloģijām, tāpēc katru gadu jāpaugstīna kvalifikāciju, jāapmēkle kursus.

Nozares analīze

Nozares apraksts
2007. gada pirmajā pusgadā būvniecības apjomi sasnieguši 399,7 miljonus latu. Tas ir par 17,2% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Otrajā ceturksnī veikti būvdarbi 252,5 miljonu latu apmērā, kas ir par 16,1% vairāk nekā pagājušā gada otrajā ceturksnī. Tiesa, krities ārpus Latvijas robežām veikto darbu apjoms. Pērn pirmajā pusgadā tas bija trīs miljoni latu, bet attiecīgajā laika periodā 2007. gada — 1,6 miljoni latu. Visvairāk būvdarbu veikti Eiropas Savienības un NVS valstīs — attiecīgi 1,1 un 0,4 miljoni latu. Tai pašā laikā citu valstu būvnieki Latvijā veikuši būvdarbus 1,7 miljonu latu apmērā.
2007. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar to pašu laika posmu pērn, būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 30,4%. (skat. 5.1.att.) Visstraujāk — par 52,8% — pieauga strādājošo darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 33,3%, būvmateriālu cenas — par 18,1%.
Vislielākais būvizmaksu kāpums bija vērojams biroju ēku renovācijā (par 40,5%), kā arī izglītības, veselības aizsardzības un sporta ēku renovācijā un celtniecībā (par 38,2%). Dzīvojamo māju celtniecība sadārdzinājusies par 29,7%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcija un celtniecība — par 28,3%, transporta objektu būve — par 28,2%, pazemes maģistrālo cauruļvadu būve — par 22,1%. Tik ievērojams būvizmaksu kāpums Latvijā nebija novērots kopš 1995. gada 4. ceturkšņa, kad, salīdzinot ar iepriekšējā gada pēdējo ceturksni, tās pieauga par 31,8%.
Mūsu valstī jauno objektu būvniecības apjoms palielinājies par 17,3% jeb par 28,7 miljoniem latu. Savukārt remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi — par 17% jeb 29,8 miljoniem latu.
Jaunās būvniecības un remontdarbu apmērs tiltu būvniecībā audzis 3,1 reizi, administratīvo ēku — 1,5 reizes, bet rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu, ielu un ceļu būvniecībā — 1,3 reizes.
2007. gadu noslēdzot, būvniecības nozares apgrozījums ievērojami pārsniegs 900 miljonu latu robežu. Būvdarbu eksporta samazinājumu rada stabili augošais vietējais pieprasījums, bet ārvalstu kompāniju nelielais skaits Latvijā un to salīdzinoši zemā aktivitāte neliecina par īpašu konkurenci vietējiem 3600 būvniecības uzņēmumiem. Savukārt samazinājums jaunu tirdzniecības ēku būvniecībā liecina, ka šobrīd pieprasījums pēc tām ir apmierināts.
Vēl statistikas speciālisti apkopojuši ziņas, ka būvvaldes šā gada pirmajā pusgadā izsniegušas 2520 atļauju viendzīvokļa māju būvniecībai ar 555 900 kvadrātmetru kopējo platību.
Palielinājies arī izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju celtniecībai. Šā gada pirmajā pusgadā izsniegtas 594 būvatļaujas, kas ir par 25% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos. Vislielākā būvniecības aktivitāte, tāpat kā iepriekš, vērojama Latvijas galvaspilsētā. Bet būvētas netiek tikai dzīvojamās mājas. Būvatļaujas izsniegtas arī jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu celtniecībai, jaunu izklaides pasākumu, izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēku būvniecībai, kā arī jaunu šoseju, ielu un ceļu un citu objektu būvniecībai.
Ja skatīties būvuzņēmējdarbību ierobežojošos faktorus, var secināt, ka vislielākā problēma ir kvalificēta darbaspēka trūkums un liela konkurence nozarē. Tomēr, ka pozitīvu var atzīmēt tas, ka pieprasījums ir liels un jaunie likumi gandrīz neapgrūtina celtniecību. (skat. 5.2. att.)
Kopējā celtniecības attīstības dinamikā ir diezgan laba.

3.1. att. Būvniecības izmaksu struktūra [2.1.]

3.2. att. Būvuzņēmējdarbību ierobežojošie faktori 1993. g. – 2006. g. [2.1.]

Portera piecu spēku modelis

Potenciālo konkurentu draudi:
Ieiešanas barjeras
• Kapitāla nepieciešamība- lai uzsāktu biznesu būvniecībā vajag lielu naudu, jo būvniecības pamatā ir dārga specializētā tehnika. Uzņēmums PBLC būvē tirdzniecības centrus, biroja ēkas, privātmājas, servisa centrus, auto centrus- tādiem projektiem nepieciešama dārga specializēta tehnika, kvalificēti darbinieki un augstās kvalitātes dārgi būvmateriāli.
• Ekonomija uz apjoma rēķina- jo vairāk uzņēmums ražo, jo zemākas izmaksas.
• Klientu piesaistīšanas izmaksas- Latvijā ir 3600 būvuzņēmumi, tāpēc katram vajag ieguldīt lielu naudu klientu piesaistīšanā. Tā ir plaša reklāma, pievilcīga cena, dažādas akcijas un atlaides un citi pasākumi.
• Produkcijas diferencēšana- servisa centri, biroja ēkas, dzīvojamās ēkas, privātmājas, auto saloni, tirdzniecības centri, viesnīcas, biznesa centri un citi.

Piegādātāju spēks
• Produkcija, kas ir svarīga pircējam- piegādātāji piegādā celtniecības materiālus, būvkonstrukcijas, celtniecības mašīnas un iekārtas.
• Augsta piegādātāju koncentrēšanās- PBLC piegādātāji ir SIA „Doka”, SIA „Eksim Trans”, SIA „Ramirent”, SIA „Mesako”, SIA „Biant”, SIA „Voteks”
• Produkcija ar augstām nomaiņas izmaksām- tā ir produkcija, kas kalpo neilgu laiku un kuru ir nepieciešams nomainīt, bet tā dārgi maksā.

Pircēju spēks
• Pircēju zināšanas- ļoti mazas, jo pircējs nezin gandrīz neko no celtniecības sistēmas, jo jābūt speciālistam, lai zinātu katru detaļu, ko pielieto celtniecībā.
• Pirkuma lielums-liels, jo PBLC pircēji pārsvarā ir lieli uzņēmumi, kas pasūta lielus projektus.
• Pircēju koncentrēšanās- pircēji ir koncentrēti uz lielām ēkām un būvēm, pārsvarā tie ir servisa centri un biroja ēkas, kā arī liels pieprasījums ir dzīvojamo ēku tirgū.
• Pircēja ieiešana nozarē- ir minimāla, jo ir lielas iekļūšanas barjeras.

Konkurences intensitāte
• Nozares līderi- „Skonto būve” , „Merks”, „Re&Re”. To neto apgrozījums uz 2006. gadu pārsniedza 40 milj. Ls.
• Konkurentu skaits- liels. Latvijā 3600 būvuzņēmumi. Tas galvenokārt ir saistīts ar dinamisku būvniecības attīstību un lielu pieprasījumu nozarē.
• Iziešanas barjeras- ir augstas, tas palielina tieksmi konkurēt, jo uzņēmumi nevar atstāt nozari pat tad, kad samazinās uzņēmuma rentabilitāte. Tas notiek tāpēc, ka celtniecības iekārtas ir ļoti dārgas.
• Produkcijas diferencēšana- PBLC piedāvā dažādu pakalpojumu klāstu- tie ir- servisa, biznesa, autocentri, biroja, ofisa, dzīvojamās ēkas un tas nenozīmē, ka, ja PLBC būvē daudz biroja ēku, tad tie visi būs vienādi, tieši otrādi- PBLC piedāvā dažādu dizainu.

Aizstājēju draudi
• Aizstājēj draudi ir nenozīmīgi, jo, ja klientiem vajag uzbūvēt projektu, tad viņi pašu spēkiem to neizdarīs, jo viņiem nav dārgās specializētās tehnikas un zināšanu.

Diferencēšanās stratēģija- uzņēmuma produktam ir jāatšķiras no konkurentu produktiem ar patērētāju uztverē svarīgām īpašībām. Šajā nozarē tas varētu būt- garantēta kvalitāte, termiņu ievērošana, individuāla pieeja katram klientam, piedāvājot dažādus dizainus, atbilstoši klientu vēlmēm.

Konkurences analīze

Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode

1. Tuvāko 5 konkurentu skaitā ietilpst uzņēmumi
• „Skonto būve”
• „Merks”
• „Re&Re’’
• „LEC”
• „BMGS”

2. Konkurentu darījumu stāvoklis
• Kopš 1997. gada „Skonto būve” par lielāku celtniecības firmu Latvijā. Uzņēmuma „Skonto būve” 2005. gadā apgrozījums bija 23,00 milj. Ls, bet 2006. gadā pieauga līdz 47,65 milj. Ls.
Viņu darījumu stāvoklis ir augšupejošs.
• Uzņēmuma „Merks” 2005. gadā apgrozījums bija 31,5 milj. Ls, bet 2006. gadā pieauga līdz 43,49 milj. Ls.
Viņu darījumu stāvoklis ir augšupejošs.
• Uzņēmuma „Re&Re’’ 2005. gadā apgrozījums bija 34,24 milj. Ls, bet 2006. gadā pieauga līdz 41,04 milj. Ls.
Viņu darījumu stāvoklis ir augšupejošs.
• Uzņēmuma „LEC” 2005. gadā apgrozījums bija 34,27 milj. Ls, bet 2006. gadā samazinājās līdz 32,50 milj. Ls.
Viņu darījumu stāvoklis ir lejupejošs.
• Uzņēmuma „BMGS” 2005. gadā apgrozījums bija 10,56 milj. Ls, bet 2006. gadā pieauga līdz 29,29 milj. Ls.
Viņu darījumu stāvoklis ir augšupejošs.

3. Konkurentu darbība salīdzinot ar uzņēmumu „PBLC”
• SIA „Skonto Būve” uzņēmuma politika ir līdzīga „PBLC” uzņēmuma politikai – sniegt saviem klientiem būvniecības un projektu pasūtītājiem kvalitatīvus, standartiem atbilstošus pakalpojumus. Uzņēmumam ir augstas kvalifikācijas speciālisti gan projektēšanā, gan būvniecībā. Ņemot vērā pieaugošās prasības vides aizsardzībā un drošībā, par vienu no galvenajiem uzdevumiem SIA „Skonto Būve” tāpat, ka „PBLC” uzskata nepārtrauktu uzņēmuma vides snieguma uzlabošanu, lai iespēju robežās samazinātu uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi.
• SIA „Merks” tapāt, ka „PBLC” nodarbojas ar projektēšanu un būvniecību un strādā gan ar privātiem klientiem , gan ar biznesa klientiem. „Merks” piedāvā saviem klientiem piemērotos risinājumus, sniedzot tiem drošības un apmierinātības sajūtu.
• SIA „Re&Re”, ņemot vērā klientu vēlmes un prasības, tapāt, ka „PBLC” ir pakāpeniski paplašinājis piedāvāto pakalpojumu klāstu. „RE&RE” projekta vadības komanda piedāvā savu līdzdalību projekta realizācijā jau no brīža, kad nepieciešams izvērtēt īpašuma iegādi – zemes izmantošanas iespējas, finansējumu, izmaksas un projekta izstrādi. Veiksmīgai projekta realizācijai „RE&RE” nodrošina pieredzējušu un profesionālu projektu vadītāju, prasmīgu celtnieku un amatnieku pakalpojumus, kas klientam garantē veikto darbu kvalitāti, elastīgu laika grafiku, videi draudzīgu un drošu būvlaukumu. RE&RE piedāvā savus pakalpojumus arī nekustamo īpašumu attīstības projektos, sākot no investīciju piesaistes, zemes jautājumu kārtošanas līdz projekta izstrādei un īstenošanai, kā arī gatavā objekta apsaimniekošanas pakalpojumus. Līdzīgu darbības stratēģiju izmanto arī SIA „PBLC”.
• SIA „LEC” var realizē inženiertehniski sarežģītiem būvniecības projektus. Sniedzot ievērojamu artavu Latvijas infrastruktūras uzlabošanā, „LEC” izpilda daudzu valstij nozīmīgu objektu renovāciju vai būvniecību. Nereti „LEC” speciālistiem ir jārekonstruē ēkas, kas cietušas no padomju stila ekspluatācijas, kā arī jābūvē jaunus objektus pēc oriģināliem un moderniem projektiem.
• SIA „BMGS” piedāvā pakalpojumus hidrotehniskās un civilās būvniecības jomā. Atšķirība no uzņēmuma „PBLC”, kurš vairāk nodarbojas ar dzīvojamu ēku un ofisa telpu būvniecību, „BMGS” galvenais darbības virziens ir: ostu būvju, jebkura tipa pāļu pamatņu, tiltu, dzelzceļu būvju celtniecība. ”BMGS” sadarbojas ar Eiropas un Krievijas partneriem, kļuva par starpnieku, , lai realizētu finansiālos un būvniecības projektus. „PBLC” arī sadarbojas ar saviem partneriem no dažādiem valstīm.

4. Atziņas kurus guvu vērojot konkurentu darbību
• Jāsniedz ES standartiem atbilstošus pakalpojumus un katram klientam jāatrod individuāla pieeja.
• Uzņēmuma jāstrādā augsti kvalificētiem strādniekiem
• Uzņēmumam veiksmīgi jāsadarbojas gan ar Latvijas partneriem, gan ar ārzemju partneriem.
• Jābūt plašs pakalpojuma loks.

5. „Katrs no konkurentiem veido noteikto mērķu kopumu… Zinot, kādu nozīmi katrs no konkurentiem piešķir katram mērķim, uzņēmums spēj prognozēt to reakciju.” [4, 288 lpp.] Būvniecība konkurence ir augsta līmeni tāpēc, lai pārspētu konkurentus, pirmkārt, ir labi jāpārzina viņu mērķus un attīstības stratēģiju, otrkārt, daudzpusīgi attīstīt savu uzņēmumu. Lai pārspētu konkurentus jābalstās uz augstas klases profesionāļiem, modernam tehnoloģiskam, būvniecības termiņu ievērošana, absolūta godprātība attiecībās ar pasūtītājiem.

6.1. tabula
Vispārējā konkurences analīze
Rādītājs Vērtējums (5 balles)
PBLC Skonto būve Merks Re&Re LEC BMGS
Apgrozījums 4 5 4 4 3 4
Pašu kapitāls 4 4 3 3 3 3
Atpazīstamība tirgū 5 5 4 5 3 3
Klientu skaits 4 5 4 4 3 3
Partneri 4 4 3 4 4 3
Imidžs 5 5 3 4 2 2
Virzīšanas tirgū 4 4 4 5 3 2
Darbinieku kvalifikācija 5 5 5 4 4 4
Būvniecības tempi 5 5 4 4 3 4
Servisa līmenis 5 5 5 4 4 3
Cenu līmenis 4 4 4 4 4 3

6.1. att. Vispārējā konkurences analīzes grafiks

Aplūkojot vispārējās konkurences analīzes grafiku, jāpievērš uzmanību tiem rādītājiem, kuros konkurenti ir pārāki. Lai ieņemtu stabilu līdera pozīciju ir jāpalielina apgrozījumu. Uzņēmumam „PBLC” jābūt atpazīstamākam tirgū, tādam, ka „Skonto būve”. Tas dos iespēju palielināt arī klientu skaitu. SIA „PBLC” visi rādītāji tiek augsti vērtēti, kas liecina par kompānijas prestižu un vadošo lomu nozare.

Bostonas Konsultantu grupas matrica

Būvniecības tirgu izaugsme pakāpe ir 39,7% [3, 10lpp.]
Tirgus līderis pēc pārdošanas apjoma ir uzņēmums „Skonto būve”, kurš būvniecība 2006. gada izpildīja darbus uz 47,65 milj. Ls.
„PBLC” 2006. gadā izpildīja būvniecība darbus uz 40, 60 milj. Ls.

6.2. att. BKG matrica

Uzņēmums „PBLC” pēc BKG matricas atrodas kvadranta – uzlecošas zvaigznes. „Zvaigzne ir tirgus līderis ātri augošā tirgū” [1, 9lpp.]
„Uzlecošās zvaigznes” – tirgus līderi, kas atrodas augstākajā pozīcijā savā preces dzīves cikla stadijā. Tie paši dod pietiekami daudz līdzekļu tam, lai turētos lielajā dinamiski attīstošajā tirgus daļā. Neskatoties uz stratēģiski pievilcīgu pozīciju, preces tīrā naudas peļņa ir pietiekami maza, jo ir nepieciešamas lielas investīcijas, lai uzturētu tik lielus auguma tempus. Vadītājiem gribas samazināt investīcijas, lai palielinātu esošo peļņu, tomēr tā var būt tikai īslaicīga, jo ilgstošajā periodā uzņēmums var pārkārtoties uz :Naudas govs” pozīciju. Šajā situācijā būs vajadzīgāka preces nākotnes peļņa, nevis tekošā. Zvaigžņu peļņa ir stabili augoša, naudas plūsmas gandrīz nav, ieteicamā stratēģija- pašizaugsmes investīcijas.
Tādu stratēģiju izmanto arī uzņēmums „PBLC”, tās lielus līdzekļus investē firmas attīstībā, pērk jaunu tehniku, izmanto kvalificēto darbaspēku. Kompānijai ir lielas iespējas sasniegt „naudas govis” pozīciju.

General Electric modelis
Tirgus pievilcība

6.2. tabula
Būvniecības tirgus pievilcība
Pazīme Svarīguma koeficents Vērtējums
(max 5 balles) Vērtība
Kopējais tirgus lielums 0,25 4 1
Pašreizējais tirgus pieaugums 0,2 5 1
Vēsturiska peļņa 0,15 4 0,6
Konkurences intensitāte 0,15 4 0,6
Tehnoloģijas prasības 0,1 3 0,3
Inflācijas jūtīgums 0,1 3 0,3
Vides ietekme 0,05 2 0,1
Kopā 1,00 3,9

Biznesa stiprums

6.3. tabula
„PBLC” biznesa stiprums

Pazīme Svarīguma koeficents Vērtējums
(max 5 balles) Vērtība
Uzņēmuma tirgus daļa 0,15 4 0,6
Tirgus pieaugums 0,2 5 1
Celtniecības kvalitāte 0,15 4 0,6
TM reputācija 0,15 4 0,6
Celtniecības tempi 0,1 4 0,4
Km3 izmaksas 0,15 3 0,45
Vadošais personāls 0,1 4 0,4
Kopā 1,00 4,05

Biznesa stiprums
Tirgus pievilcība 5
3,9

3,6

2,3

5 4,05 3,6 2,3
6.3. att. General Electric modelis

Secinājumi:
Šī matrica ļauj stratēģiski domāt un pieņemt lēmumus.
Uzņēmums atrodas visizdevīgākajā pozīcijā, jo Tirgus pievilcība ir augsta un biznesa stiprums arī ir augsts, tāpēc uzņēmumam ir jāaizsargā sava pozīcija.
Ir jāseko konkurentu darbībai un nestāvēt uz vietas, bet attīstīties un vairāk nostiprināt savu pozīciju. Palielināt būvniecības apjomus, palielina klientu skaitu un tt.

Tirgus ietilpības novērtēšana

Tirgus ietilpība ir iespējamais produkta vai pakalpojuma realizācijas apjoms, kas atkarīgs no pircēju pieprasījuma un preču piedāvājuma mijiedarbes.
Tirgus ietilpību var aprēķināt izmantojot formulu (7.1.) [1,19.lpp.]
Izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmas datus, var secināt, ka nekustamo īpašumu tirgū attīstās dzīvokļu pārdošana. Darījumu īpatsvars ar dzīvokļiem no visiem nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem 2006.gada sasniedza 46%, salīdzinot, 2005.gada – 44%. 2006.gadā ekspluatācijā pieņemtas dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 812,6 tūkst m², no tām par iedzīvotāju līdzekļiem – 388,9 tūkst.m² [2.2.2.] (skat. 7.1.att.). Ņemot vēra šos faktorus, mes nolēmām aprēķināt tirgus ietilpību tikai dzīvojam mājam. Tirgus ietilpību nedzīvojam telpām grūti aprēķināt, jo trūkst informācijas.

7.1.att. Nekustamo īpašumu pārdošanas darījumu struktūra 2006. g. [2.2.2.]

Q=npq , (7.1.)

kur Q – kopējā produkta tirgus ietilpība,
n – produkta pircēju skaits,
p – produkta vienas vienības vidējā cena,
q – vidējais pirkumu skaits gadā.

n – 7239310,65=470555,15
• Iedzīvotāju skaits Rīgā 2007. gadā 723931 no tiem ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 2007. gadā ir 65% [2.2.1.]
p – 1019,07 Ls/ m²
q – 19,5 0,04=0,78
• Uz cilvēku viduvēji ir 19,5 m², bet dzīvokļus pērk, apmēram, reizi 25 gados.

Q=470555,151019,070,78=374032336,634=
=374 milj. Ls / g.

Attēla 7.2. var redzēt reālus būvniecības apjomus visa nozare.

7.2 att. Būvniecības apjomi pa ceturkšņiem [2.1.]

SVID analīze

Iekšējais spēks Iekšējais vājums
• stabils finanšu stāvoklis;
• Kvalificēti, profesionāli darbinieki;
• moderna tehnika un tehnoloģijas;
• atbalsta studentus, kuri studē būvniecību, rīko konkursus, apmaksā jauniem potenciālajiem darbiniekiem mācības;
• sponsorē sabiedriskos pasākumus. • Ģeogrāfiskais ierobežojums, būvē tikai Rīgas rajonā (nepaplašinās);
• Galvenā ēka atrodas tālu no centra, grūti nokļūt sastrēgumu stundās;
• Augstas ražošanas izmaksas;
• Darbinieku pārslodze.

Ārējie draudi Ārējās iespējas
• Kvalificētu darbaspēku trūkums būvniecībā.(inženieru, arhitektu, celtnieku);
• Liela konkurence nozare;
• Būvmateriālu cenu pieaugums lielas inflācijas dēļ;
• Iedzīvotāju zema maksātspēja, liela % likme patēriņu kredītam (17-26%);
Nelabvēlīgie nodokļi. Sākot ar 2008.g. stājas spēkā likums, ka katru gadu var palielināties zemes nodoklis līdz 25%;
• Slikta ekonomiskā sistēma valstī un nestabila politiskā situācija valstī. • Strauji pieaug būvniecības apjomi;
• Jaunu pakalpojumu radīšana (izīrēt dārgo specializēto tehniku);
• Aktīvi norisinās būvniecības eksports un imports, jo Latvijas būvniecības normatīvā bāze ir saskaņota ar ES direktīvām;
• Attīstās būvizstrādājumu ražošana, izmantojot progresīvās tehnoloģijas iekārtas;
• Jaunu sadarbības partneru parādīšanās.

Stabilitāte ir vissvarīgākais uzņēmuma spēks attiecībā pret konkurentiem, jo stabils finanšu stāvoklis nedod firmai ātri bankrotēt, ļaujot attīstīties tirgū un paplašināties. Būvniecībā naudas apjomi ir milzīgi un nestabils finanšu stāvoklis var nogremdēt uzņēmumu.
Kvalificēti profesionāli darbinieki pārzin savu darbu un ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ne tikai mācētu pildīt savu darbu, bet arī būtu profesionāļi savā lietā, jo daudz cilvēku varētu pildīt šo darbu, bet profesionāļi to izdarīs labāk par citiem.
Viena no svarīgākajām priekšrocībām ir moderna tehnika un tehnoloģijas, jo būvniecībā tā atvieglo darbu, palīdzot pildīt lielākus apjomus isākajā laikā. Tehniskās iekārtas aizstāv smagu fizisku darbu, kas atbrīvo strādniekus no liekām fiziskām pūlēm.
Apmaksājot studentiem mācības, firma nodrošina sev jaunu darbaspēku. Tāds motivējums spēcīgi tur studentus šajā uzņēmumā, praktiski neļaujot studentiem aiziet pie konkurentiem. Students pēc mācības beigšanas izvēlas uzņēmumu ,kurā strādāt, pēc tā cik daudz labuma viņš var gūt no šī uzņēmuma, bet ja šī firma piedāvā apmaksāt viņam mācības, kas šodiem maksā ap 7000 Ls par visiem mācību gadiem, tad tas ir diezgan labs motivējums.
Sponsorēt sabiedriskus pasākumus – tā ir liela reklāma. Cilvēkiem rodas priekštats, ka uzņēmums, kurš sponsorē sabiedriskus pasākumus, strādā sabiedrības labā un palīdz valstij un tās iedzīvotājiem.
Runājot par PBLC vājumiem, jāsaka, ka šī uzņēmumā vājums ir ļoti mazs, tam nav lielu trūkumu vai citu problēmu. Var atzīmēt kā vājumi to, ka šis uzņēmums strādā tikai Rīgas rajonā, šo vājumu varētu uzlabot, paplašinoties, atvērot filiāles, piemēram, Liepājā un Daugavpilī.
Galvenā ēka ir grūti piebraucama, jo atrodas sastrēgumu epicentrā, , tomēr tās pluss ir tas, ka tā atrodas pretīm t/c ALFA, kur ir liela stāvvieta.
Augstas ražošanas izmaksas. No vienas puses tas ir vājums, jo grūti iekļūt šajā nozarē, bet no otrās puses tas varētu būt arī stiprums, jo ļoti grūti iekļūt jauniem konkurentiem šajā nozarē.
Arējie draudi ir diezgan lieli. Piemēram, kvalificētu darbaspēku trūkums Latvijas būvniecībā nozīmē to, ka konkurentu starpā ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem, tāpēc speciālistiem būs jāmaksā liela darba alga, lai tie nepārietu citā firmā, ko nedrīkst pieļaut, jo speciālistu ir ļoti maz.
Liela konkurecne nozarē ir liels drauds, jo konkurenti pārņem daļu no klientiem,bet, ja klienta nav-tad pasūtījuma arī nav, tāpēc kaut-kā jāpievilina klienti, samazinot cenu vai izveidojot lielāku reklāmu, bet tas nozīmē papildus izmaksas.
Būvmateriālu cenu pieaugums ir liels, lielas inflācijas dēļ, tāpēc pakalpojumu cenas pieaug, samazinot pieprasījumu.
Iedzīvotāju zema maksātspēja, liela % līkme patēriņu kredītam un nelabvēlīgie nodokļi spēcīgi ietekmē Latvijas būvniecību. Uz 2007. Gadu Latvijā vidējā % līkme patēriņu kredītam bija 20%. Salīdzinot ar citāc Eiropas valstīm tas ir lielākais rādītājs (Austrijā- 7%, Beļģijā- 7.9%, Somijā- 6.3%, Francijā- 7.1%, Vācijā- 8%, Grieķijā- 10%, Īrijā 6.8%, Itālijā- 9.4%, Portugālē- 12.2%, Slovēnijā- 8.7%, Spānijā- 9.4%, Nīderlandē- 8.9%).
Arējās iespējas arī ir Loti lielas, jo būvniecība strauji attīstās. Piemēram strauji pieaug būvniecības apjomi, būvē jaunus tirdzniecības centrus, dzīvojamās mājas, biroja ēkas, tā kā darba ir gana daudz.
Viena no vispievilcīgākām iespējām ir jaunu pakalpojumu radīšana. Speciālizētā celtniecības tehnika maksā dārgi un privātpersonas to nepirks izmantošanai vienai reizei, tāpēc to varētu izīrēt. Šobrīd ir liels pieprasījums nekustamā īpašuma tirgū, tāpēc PBLC varētu būvēt dzīvojamās ēkas un pārdot caur tā meitas uzņēmumu.
Pieaug Latvijas eksports un imports, jo Latvija tagad ir ES sastāvā, kas nodrošina eksportu un inportu dažādās Eiropas valstīs bez jebkādiem īpašiem šķēršļiem.

Uzņēmuma „PBLC” paplašinātā SVID matrica

Stiprās puses (S)

Vājās puses (V)

Iespējas (I)

SI Stratēģija

VI Stratēģijas

Draudi (D)
SD Stratēģijas

VD Stratēģijas

Tirgus segmentēšana

Patērētāju tirgus segmentēšana

1. Ģeogrāfiskie:
• Valsts – Latvija
• Apdzīvotība – pilsēta, piepilsēta
2. Demogrāfiskie:
• Vecums – no 18
• Dzimums – vīrietis, sieviete
• Ģimenes lielums – 1, 2 – 5, 6 un vairāk
3. Soc. Ekonomiskie:
• Ienākumu līmenis mēnesī – no 350 Ls
• Sociālais slānis – vidējais vai augsts (uzņēmējs, strādnieks, indiv. sektora darbinieks un citi)

Biznesa tirgus segmentēšana

1. Darbības nozare: ražošanas un pakalpojumu nozare (tirdzniecība, transportēšana, izklaides un citi)
2. Uzņēmuma lielums: vidējais vai liels
• Apgrozījums: vairāk par 10 milj. Ls
• Darbinieku skaits: vairāk pār 30
3. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta: Rīga un Rīgas rajona.
4. Pēc galīgā patērētāja: dzīvokļa pircēji, dažādu uzņēmumu klienti
5. Pēc pircēju lieluma: pircēju skaits nav liels, bet ja skatīties, ka uzņēmums pieder pie būvniecības nozares, pircēju ir pietīkami daudz.

Mērķtirgus noteikšana

SIA „PBLC” mērķtirgus noteikšana

• Tirgzinību koncepcija – diferencēšana pēc produkta
(ēkas celtniecība un rekonstrukcija, interjera veidošana).
• Mērķtirgus – juridiskas personas (lieli uzņēmumi) un privātpersonas ar augstiem ienākumiem.
• Tirgzinību stratēģija mērktirgū ir diferencētais marketings.

Pozicionēšana

Uzņēmumi, kas atrodas šajā segmentā:

• LEC
• RBS SKALS
• PBLC
• REATON
• PB Fasādes
• SKONTO BŪVE
• MERKS
• Re&Re
• Arčērs
• Un citi…

10.1 tabula
Pozicionēšanas kritēriji
Uzņēmumi Kvalitāte Darba izpildes apjoms
MERKS 4.8
4.7
SKONTO BŪVE 5 5
BMGS 3 4
PBLC 4.5 4.5
Re&Re 4 4.5
LEC 4 4

10.1. att. Pozīciju karte

“PBLC” stāv uz viena zara ar “Re&Re” uzņēmumu, tāpēc “PBLC” ir jāpieņem svarīgs lēmums par tālāko darbību, lai pārspētu konkurentus šajā jomā. Darba izpildes apjomu dati, salīdzinājumā ar “Re&Re” datiem, būtiski neatšķirās (uz 2006. gadu starpība starp Re&Re datiem un PBLC datiem bija 0.44 miljoni latu,lielam būvuzņēmumam tie nav lieli cipari).
Kvalitātes ziņā tas atrodas diezgan augstu, bet ja tas gribētu konkurēt ar visspēcīgākām firmām, tādām, kā “SKONTO BŪVE” un “MERKS”, tam jāuzlabo kvalitāte, tad tas pārkārtosies uz augstāku pozīciju.

Uzņēmuma PBLC „Veiksmes atslēga”

Uzņēmuma veiksmes atslēga ir tā unikālās īpašības, ar kurām tas atšķiras no saviem konkurentiem un tādējādi kļūst īpašs patērētāju apziņā.
Viena no SIA „PBLC” unikālajām īpašībām varētu būt tas, ka uzņēmums mērķtiecīgi investē līdzekļus jauno tehnoloģiju apguvē, jo, ka liecina pieredze, šie ieguldījumi attaisnojas. Vairāk jauninājumu un mehanizācijas, mazāk darbaroku un skaidri paredzams rezultāts – pēc šāda principa savā darbībā vadās PBLC profesionāļi. Latvijā tikai uzņēmums „PBLC” augstceltņu būvniecībā izmanto vēja aizsarga sistēmu (Windschild GCS System), kas celtniekiem ļauj strādāt droši un justies komfortabli jebkurā objekta stāvā. SIA „PBLC” pirmie saka izmantot vadāmas kāpjošo veidņu sistēmas (climbing system). Viņu betonēšanas tehnoloģija joprojām pamatoti tiek uzskatīta par “būvniecības rītdienu”.
SIA „PBLC” veiksmīgās darbības pamatā augsts komandas intelektuālais un inženiertehniskais potenciāls. Uzņēmumā strādā augstas klases profesionāļi, sastrādājusies komanda, draudzīga atmosfēra. Viņu devīze ir „ Mēs kopā strādājam, kopā paplašinām savu redzesloku, kopā nodarbojamies ar sportu un kopā atpūšamies” un tiešam tā arī ir, jo uzņēmumam ir sava futbola komanda, kura piedalās daudzos Latvijas čempionātos, sava makšķernieku komanda, jau trešo gadu kompānija regulāri organizē spiningotāju sacensības. 2006. gadā PBLC organizēja savas pirmās sacensības kalnu slēpošanā. Bet 2007. gadā kompānijas kalnu slēpošanas sacensības notika jau divos posmos – Itālijas Dolomītu Alpos un Austrijā, un tajās varēja piedalīties jebkurš darbinieks. PBLC ir laba tradīcija – kompānijas darbinieki kopā ar savām ģimenēm divreiz gadā tiek aicināti pulcēties veselīgas atpūtas un sporta sacensību salidojumos. PBLC atbalsta savus darbinieku kvalifikācijas paaugstinājumu, organizē kursus, ņem darba studentus. Tādejādi paaugstina savas firmas uzticību klientu acīs.

Pircēju rīcību modelis

Pircēju rīcību modelis patēriņa tirgū.

12.1. att. Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū

Tirgzinību pamatmērķis ir apmierināt pircēju vēlmes un vajadzības, tas nozīmē, ka pircējam no pirkuma jāiegūst kāds konkrēts labums. Pircēja rīcība ir atkarīga no pircēja personiskā raksturojuma un lēmumu pieņemšanas procesa. Uzņēmums PBLC piedāvā kvalitatīvu projektu būvniecību, tāpēc tā pircēji ir privātpersonas (kurus apkalpo PBLC meitas uzņēmums „PB Nekustami īpašumi” un citi uzņēmumi, kas pērk ēkas ofisa telpām, noliktavām un veikaliem.
Liela loma pircēju rīcības ietekmē ir politiskajiem faktoriem, piemēram, likumiem, kas ierobežo vai citādāk ietekmē būvniecību. Lai uzbūvētu ēku, vispirms jādabū būvniecības atļauja, tad jādabū nauda celtniecībai, tad jāatrod firma, kas veiks celtniecības darbus. Tas process ir ļoti laikietilpīgs, tāpēc dažreiz, kad ir gatavas visas atļaujas un pircējs nonāk līdz būvdarbu firmas izvēlei, viņš izvēlas pirmo, kas pagadās, nolūkā ekonomēt laiku.
Pircēju rīcība būvniecības tirgū ir atkarīga no pircēja personiskiem faktoriem- vecums, profesija, dzīves veids, rakstura īpatnības, jo tas viss rada viņa iekšējo būtību, gaumi, no kā rodas viņa vajadzības. Ja cilvēks pēc profesijas ir mūziķis, tad viņa pasūtījums stipri atšķirsies no sporta skolotāja pasūtītās mājas.
No pircēju rīcības faktoriem visspēcīgāk pircēju rīcību ietekmē viņu ekonomiskais stāvoklis- ja pircējam ir zems ienākumu līmenis, viņam vajag mazu māju ar zemām izmaksām, tad tādi pircēji droši vien nemeklēs labāko, bet tēmēs uz lētāko. Tomēr PBLC veic lielus pasūtījumus, tādus kā lidostas „Rīga” pasažieru termināļi, tirdzniecības centri „Domina”, „Mols” un „mc2”, auto tirdzniecības centri „Lexus”, „Toyota”, „BMW”, „Subaru”, biroju kompleksi „Valdo” un „PBLC biznesa centrs”, augstceltņu dzīvojamie kompleksi „Panorama Plaza”, „Astra Lux”, kā arī citas biroju, ražošanas un dzīvojamās celtnes, tāpēc vairākums no PBLC klientiem ir ar augstu ienākumu līmeni.
Liela nozīme pircēju rīcībā ir nacionālajām īpatnībām un kultūrai, jo galvenokārt tieši kultūra ietekmē cilvēku gaumi. Tas jāņem vērā mārketinga speciālistiem, veidojot uzņēmuma reklāmu – jāzina, kādas krāsas izmantot konkrētā reģionā, valstī, konkrētas nācijas piesaistīšanai, jo no krāsu salikuma reklāmā lielā mērā var būt atkarīgs tas, kāds būs pieprasījums pēc uzņēmuma piedāvātās produkcijas vai pakalpojumiem.
Lēmuma pieņemšanas procesā primārā ir vajadzības rašanās – mirklis, kad cilvēks apzinās vajadzību pēc konkrētas preces. Tam seko informācijas ieguve no reklāmām un uzklausot draugu un ģimenes locekļu ieteikumus, kas ļauj novērtēt alternatīvus risinājumus un izvēlēties sev pievilcīgāko variantu. Tomēr visvieglāk novērtēt preci ir pēc tās iegādes, jo tikai tad pircējs skaidri zina, kas viņam konkrētajā precē šķiet pieņemams un kas ne un vai viņš vēlēsies šo preci iegādāties arī turpmāk.

Pircēju rīcības modelis biznesa tirgū

12.2. att. Pircēju rīcības modelis biznesa tirgū
Biznesa tirgū pircēji labprātāk izvēlas ilglaicīgus līgumus ar piegādātājiem, šajā gadījumā- celtniecības firmām jo ilglaicīgas sadarbības rezultātā rodas savstarpēja uzticība starp pārdevēju un pircēju, līdz ar to samazinās risks, slēdzot darījumu. Līgumus parasti slēdz organizāciju menedžeri, kas ir augsta līmeņa speciālisti savā darbā.
Atšķirībā no patēriņa tirgus, biznesa tirgū pircēju rīcības ietekmē, atkarībā no tā, vai jāizvēlas starp konkurējošām precēm, vai pircējs personīgi tiekas ar pārdevēju (piegādātāju), nozīmīgāki var būt attiecīgi vai nu ekonomiskie, vai arī personiskie pircēju rīcības faktori.

Uzņēmuma „PBLC” misija

Celt mūsdienīgi, kvalitatīvi, ievērojot nozares jaunākos zinātniskos un tehniskos sasniegumus, radīt klientam optimālas iespējas savu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Uzņēmuma „PBLC” mērķi
• Klienta vēlmju pētīšana, atgriezeniskās saites iegūšana no apkalpotajiem klientiem, operatīva koriģējošo un preventīvo darbību ieviešana ir PBLC pienākums un atbildība, kas vērsta uz nepārtrauktu kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu.
• Kvalitāte ir vienlīdz svarīgs uzdevums visiem: gan uzņēmuma vadībai, gan līdzstrādniekiem. Tas prasa apzinīgu un aktīvu kopdarbību. Ar savu darbu PBLC iegūst klientu uzticību un nodrošina uzņēmuma prestižu, kas savukārt darbojas kā tirgus paplašināšanas veicinošs faktors.
• Uzņemties atbildību par ietekmi uz vidi, ko var izraisīt mūsu uzņēmuma darbība, sākot ar materiālu pieņemšanu un beidzot ar radušos atkritumu likvidēšanu.
• Uzticēt pienākumus kvalificētam personālam, identificēt tā izaugsmes iespējas un organizēt apmācības. Ar izskaidrošanas pasākumiem PBLC izglītos un motivēs savus darbiniekus uzticētos pienākumus veikt videi draudzīgā veidā.
• Rast risinājumus jebkurai ar uzņēmuma darbību saistītai vides problēmai, atbalstīt ārējās iniciatīvas vides aizsardzībai un vairot sabiedrības informētību par vides jautājumiem.
• Sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm PBLC turpinās sava izpildījuma saistībā ar vidi uzlabošanu.
• Sniegs patiesu informāciju par savu uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi saviem darbiniekiem, sabiedrībai un uzraudzības institūcijām.
Tirgzinību komplekss (4P)

15.1 att. Tirgzinību komplekss
Uzņēmuma „PBLC” stratēģija

Prece
• Kvalitāte: SIA „PBLC” uzņemas pilnu atbildību par objektu kvalitāti un to nodošanas termiņiem. SIA „PBLC” uzskata kvalitatīvi izpildītus būvdarbus par pamatnosacījumu sekmīgai darbībai;
• Vides aizsardzība: SIA „PBLC” rūpējas par vides ekoloģiju. „PBLC” ir izveidota otrreizējo resursu un norakstītās celtniecības tehnikas un iekārtu utilizācijas sistēma. Uzņēmums „PBLC” bija viens no pirmajiem Latvijā, kas ieviesa praksē tādus darba drošības un ekoloģijas standartus, kuri atbilst starptautiskajām normām un prasībām, lai iegūtu OHSAS 18001 un ISO 14001 sertifikātus.
• Drošība: SIA „PBLC” rūpējas par darba drošību visa celtniecības laikā.
• Servisa līmenis: individuāla pieeja katram klientam. SIA „PBLC” piedāvā konsultācijas projekta attīstības gaitā projektēšanā, tehnoloģisko risinājumu un būvmateriālu izvēlē. Uzņēmumam „PBLC” ir minimālas birokrātijas attiecībās ar pasūtītāju.
• Zīmols: garantē uzticību un atpazīstamību.

Cena
• Cenrāža cena: SIA „PBLC” piedāvā atbilstošu, konkurētspējīgu cenu par kvalitatīvu pakalpojumu.
• Maksāšanas nosacījumi: SIA „PBLC” aprūna maksāšanas nosacījumus individuāli, un piedāvā variantus, kas ir izdevīgi klientam. Tieši klients izvēlas norēķinu formu, bet biežāk izmanto pārskaitījumu.

Sadale
• Sadales kanāli: izmanto nulles (sabiedrība realizē preces tieši patērētājam) vai arī vienlīmeņa kanālu (viens starpnieks – aģenti, brokeru kompānijas). SIA „PBLC” izmanto arī meitas uzņēmumus, ka starpniekus. Piemēram, „PBLC Nekustamie īpašumi” pārdod dzīvokļus SIA „PBLC” celta „Astra Lux” 24 stāvu dzīvojamā ēkā.
• Pakalpojumu sortiments: SIA „PBLC” Pienava klientiem daudzveidīgus pakalpojumu veidus. SIA „PBLC” Projektēšanas departamenta galvenais darbības virziens ir dzīvojamo, publisko un ražošanas ēku būvprojektu izstrāde, tajā skaitā arhitektūras, interjera dizaina, kā arī atsevišķu projektu inženierdaļu izstrāde. Projektēšanas departaments sniedz kvalificētas konsultācijas par dažādiem būvniecības jautājumiem. SIA „PBLC” veiksmīgi organizē, vada un uzrauga objekta celtniecības procesu Pēc objekta nodošanas garantijas saistības izpilda speciāls garantijas remonta dienests, kas operatīvi reaģē uz visām pasūtītāju piezīmēm.
• Izvietojums: SIA PBLC biroja ēka atrodas Rīga, Brīvības gatve 366, tā ir ērta, moderna, un klientiem viegli tikt līdz tai.
• Veidi: mūsdienās svarīgi piedāvāt klientiem dažādus apkalpošanas veidus, tāpēc SIA „PBLC” pieņem klientus sava ofisā vai projekta vadītāji atbrauc pie klienta vai sazinās ar saviem ar saviem pasūtītajiem caur e-pastu. Visu noderīgu informāciju par uzņēmumu klients var saņemt viņu mājās lapā.

Virzīšana tirgū
• Reklāma: maz uzmanības pievērš reklāmai masu informācijas līdzekļos.
• Pārdošanas veicināšana: SIA „PBLC” uzcēla ļoti skaistu un moderno galveno ēku, lai veicinātu klientu uzticību, uzreiz, kad viņi atnāk „PBLC” ofisā.
• Sabiedriskās attiecības: SIA „PBLC” piedalās būvniecības konkursos, realizē interesantus projektus, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, sponsorē jauniešu pasākumus, tāpēc par „PBLC” daudz raksta būvniecības žurnālos. Tas ceļ uzņēmuma prestižu.
• Tieša pārdošana: katra darījuma laikā pārrunas veiktas tieši ar klientu, lai nerastos nekādas aizdomas.
Cilvēki
• Daudzu „PBLC” speciālistu karjeras veidojušās apgūstot zināšanas un pieredzi no būvniecības pašiem pamatiem, un tikai tad turpinājušās atbildīgos amatos, kas garantē speciālistu izpratni par procesiem no to pirmsākumiem. „PBLC” speciālistu kolektīvs ir kompetents visās būvniecības jomās, tāpēc katra uzdevuma izpildei tiek izvēlēti vispiemērotākie risinājumi.

Rīcības plāns stratēģijas īstenošanai SIA „PBLC” 3 gadiem

• Katru gadu palielinās izpildīto būvdarbu apjomu par 20-30%, tajā skaitā pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu līdz 40% no kopējā apjoma.
(Līdz 2010. gadam uzņēmuma vadība grib divkāršot savu būvapjomu apguvi. Tas ir, sasniegt apmēram 60—70 miljonu latu būvdarbu izpildes apjomu gadā.)
• Lai sasniegtu tādu būvdarbu apjomu uzņēmumam ir jāpalielina pastāvīgu strādnieku skaits no 660 līdz 1000.
• Jāieved jaunas darba metodes un tehnoloģijas, labāk jāplāno būvnieku darba intensitāti, lai samazinātu izmaksas un paaugstinātu kvalitāti.
(Projektu vadītājiem un inženierim jāapmeklē starptautiski celtniecības izstādes un konferences)
• Jāsadarbojas ar jauniem partneriem no ārvalstīm, kuri piegādātu būvmateriālus bez starpniekiem.
(jo būvmateriālu cenas kopējās būvdarbu izmaksās veido 50-60%)
• SIA „PBLC” jāpilda būvniecības darbus arī citās Baltijas valstīs.
• SIA „PBLC” nopirkusi Salaspilī 13 ha zemes, kam notiks detālplānojuma izstrāde projektēšanai. Uz šīs zemes plānots uzbūvēt jaunu pilsētiņu pilsētā ar apmēram pieciem tūkstošiem iedzīvotāju, tāpēc kā šodien ir jāsavieno būvniecība ar nekustamo īpašumu attīstību, jo līdz ar to var daudz racionālāk plānot, arī būvniecības izmaksas izrēķināt veiksmīgāk, saistot ar pārdošanas izmaksām. Un līdz ar to SIA „PBLC” būs pievilcīgi tirgū.
• Sākot ar 2008. gadu tiks veikta katra darbinieka dzīvības apdrošināšana uz 5 gadiem ar līdzekļu uzkrāšanu.
(katra darbinieka rēķinā pārskaitīs līdz 40 Ls mēnesī)
• Uzņēmums „PBLC” sadarbosies ar profesionāli tehniskajām skolām, kas sagatavo kvalificētus strādniekus celtniecības nozarei. Pašu spēki, pašu darbinieki – tas ir ģenerāluzņēmēja visdrošākais resurss, un „PBLC” nemitīgi rūpējas par tā attīstību. Sadarbības mērķis – veicināt kompānijas darbinieku profesionalitāti, viņu potenciāla radošu un praktisku izaugsmi.
• Turpināsies tradīcija, ka kompānijas darbinieki kopā ar savām ģimenēm divreiz gadā pulcēsies veselīgas atpūtas un sporta sacensību salidojumos, lai saglabātu un stiprinātu komandas garu.
• Uz trim gadiem dzīvības apdrošināšanas, uzkrājumu, profesionālās apmācības, kā arī sporta programmu realizācijai SIA „PBLC” ir piešķirs līdzekļus 780 000 Ls apmērā.

Secinājumi un priekšlikumi

SIA „PBLC” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijas būvniecībā, jo tajā ir saskaņota kvalitāte ar milzīgu būvdarbu veikšanas apjomu un pievilcīgu cenu. Tas atrodas ceturtajā vietā no visiem 3600 būvuzņēmumiem Latvijas tirgū pēc neto apgrozījuma.
Konkurence šajā nozarē ir ļoti sīvā, it īpaši, tāpēc, ka Latvija iestājās Eiropas Savienībā, Latvijas būvniecības tirgus ir atvērts arī ārvalstu būvniecības tirgiem.
„PBLC” strādā augstākās klases profesionāļi, kuri darbojas ļoti omulīgā vidē, jo PBLC komandas devīze – „Mēs kopā strādājam, kopā paplašinām savu redzesloku, kopā nodarbojamies ar sportu un kopā atpūšamies”. „PBLC” ļoti jūtams komandas gars, tajā ir vieglāk strādāt, jo vienmēr var cerēt uz atbalstu un palīdzību no darbiniekiem. Tā ir veiksmes atslēga veiksmīgam biznesam.
Veicot PBLC uzņēmuma analīzi, mēs noskaidrojām, ka, lai uzsāktu biznesu būvniecībā, vajag lielu naudas kapitālu, modernu tehniku, lielisku komandu- augstākās klases profesionāļus, un, protams, ievērot ātrus tempus, jo būvniecībā viens no svarīgākām lietām, ir – ievērot un iekļauties termiņos, jo laiks ir nauda.
Tāpēc SIA „PBLC” iesākam šādus priekšlikumus:
• Šobrīd Latvijas būvniecībā trūkst kvalificētu darbaspēku (inženieru, arhitektu, celtnieku), tāpēc SIA „PBLC” varētu organizēt informējošus pasākumus vidusskolēniem, lai viņiem būtu stimuls strādāt būvniecībā, bet, lai piesaistītu skolēnus tieši PBLC darbam, ir jāpiedāvā apmaksāt viņiem mācības, jo mācības Latvijā maksā lielu naudu un daudziem tas būs spēcīgs arguments, izvēloties tālāko profesiju. Ar šādu gājienu SIA „PBLC” varētu palielināt strādnieku skaitu.
• SIA „PBLC” varētu paplašināties, un darboties arī ārpus Rīgas, protams, ka vislielākā pasūtījumu plūsma nāk tieši no Rīgas, bet ārpus tās arī ir lielisks pieprasījums. Tā SIA „PBLC” palielinās savu tirgus daļu, līdz ar to nostiprinās savas pozīcijas Latvijas tirgū.
• Uzņēmums varētu virzīt savu darbību arī ārpus Latvijas, jo kā ne kā mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts un mēs esam konkurētspējīgi. It īpaši tas, ka PBLC ir pazīstams ar darba izpildes augsto kvalitāti, termiņu ievērošanu un lielu darba pieredzi. Ar šādu gājienu SIA „PBLC” popularizēs savu uzņēmumu, piesaistos ārvalstu klientu uzmanību.
• SVID analīze apraksta firmas pašreizējo stāvokli, tās draudus, iespējas , stiprās un vājās puses, un māca, kā pārvērst vājumu par stiprumi, ievērojot ārējās iespējas un draudus. Tāpēc SIA „PBLC” vajadzētu atvērt pāris filiāles citās Latvijas pilsētās, jo, ārpus Rīgas rajona ir liels pieprasījums.

Literatūras un avotu saraksts

1. Gaile – Sarkane E. Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. – R: RTU Izdevniecība, 2004. – 75 lpp.
2. Interneta resursi:
2.1 Ekonomikas ministrija – Būvniecība – Statistika – http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=10548
2.1.1. Ekonomikas ministrija – Būvniecība – Būvniecības politika – Būvniecības stratēģija un Būvniecības nacionālā programma (BNP) – http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=10468
2.1.2. Būvniecības nacionālā programma 2002. – 2012. gadam – http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_13973_bnp_2002.
doc
2.2. LR centrāla pārvaldes – Datu publicēšana – Galveno demogrāfisko rādītāju dinamiku – http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=254
2.2.1. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ¬- http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2219
2.2.2. Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2006.gada pirmajā pusgadā – http://www.csb.gov.lv/csp/events/csp/events/?mode=arh&period=09.2006&cc_cat=472&id=1077
2.2.3. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem 2005. gadā un šī gada pirmajā pusgadā – http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=254
2.3. Valsts būvinspekcija – Operatīvie rezultāti – http://www.ief.rtu.lv/lv/dokumenti/Studiju_darba_noformesana_Studentiem.pdf
2.4. Latvijas banka – Medijiem -Latvijas bankas 2006. gada pārskats – http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/year/2005/LB_2006_gada_parskats.pdf
2.5. Interneta žurnāls Building.lv – Būvniecības gadagrāmata – http://gadagramata.building.lv/
2.6. Interneta žurnāls „Building.lv” – Ziņas – http://www.building.lv/showcat.php?categ_id=21
2.7. Celtniecības žurnāls interneta versija „Mana māja profesionāļiem” – ziņas – http://www.domlv.eu/main.php?lang=lv&p=2&n=214&a=3125
2.8. Biznesa portāls – Būvniecība – http://www.db.lv/Default2.aspx?searchText=b%C5%ABvniec%C4%ABba&SearchType=0
2.9. kompānijas PBLC mājās lapa – http://www.pblc.lv/
2.10. uzņēmuma „FB fasādes” mājas lapa – http://www.pbfasades.lv/index1.htm
3. Merko Consolidated annual report – 2006.
4. Kotlers F. Mārketinga pamati – Jumava, 2006.
5. Rubīns J. Rīgas dzīvojamais fonds 20. gadsimtā – Jumava, 2004.
6. LR Ekonomikas ministrija Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – Latvijas karte, 2005.
7. Latvijas Republikas normatīvie akti par būvniecību – KIF “Biznesa komplekss” 1999.