Kā mainās situācija darba tirgū Latvijā, ja daudzi ekonomiski aktīvie iedzīvotāji dodas darba meklējumos uz ārzemēm?

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir personas, kuras strādā konkrētu darbu. Valstī šie cilvēki veido darba tirgu. Darba tirgus ir tas, ka konkrēti uzņēmēji piedāvā darbu konkrētiem iedzīvotājiem. Situācija darba tirgū mainās, ja tautieši izbrauc uz citām zemēm strādāt. Viena no galvenajām zemēm, uz kuru latvieši brauc, ir Īrija. ja šie ekonomiski aktīvie iedzīvotāji brauc strādāt uz ārzemēm, tad valstī mazinās konkurence uz darba vietām, paaugstinās darba algas un atsevišķās nozarēs strādā ārzemnieki.
Svarīgs ir valsts nodarbinātības līmenis. Ja latvieši aizbrauc prom no Latvijas, tad šis līmenis mazinās. Ir daudzas nozares, kurās ir nepieciešami labi speciālisti – tad uz šo darba vietu rīko konkursu, bet, ja darbspējīgie ir izbraukuši, konkurence samazinās. Bieži var novērot, ka citas valstis „pērk” dažādu nozaru speciālistus no Latvijas. Konkurence uz labām darbavietām samazinās, un šo darbu iegūst ne tik labs speciālists.
Katrā nozarē ir svarīgi saglabāt labus darbiniekus, lai tie neaiziet pie konkurenta arī ārvalstīs. Tāpēc darba devēji palielina algas. Taču paceļot algas, paaugstinās arī preču un pakalpojumu cenas. Darba devēji veicina savu darbinieku attīstību, dodot tiem mācību iespējas kursos.
Nesaskaņas starp dažādu tautību pārstāvjiem konkrētā valstī ir bijušas aktuālas. Pateicoties pašreizējai imigrācijas politikai, viesstrādnieku ievešana uzņēmējiem visbiežāk ir pārāk dārga un sarežģīta. Tāpēc valstī vērojama nelegāla cilvēku ieplūšana, piemēram, celtniecības nozarē, no Baltkrievijas un Ukrainas. Latvieši nav apmierināti, ka sveštautieši aizņem viņu vietas, bet Latvijā palikušo latviešu skaits nespēj aizpildīt visas darbavietas, tāpēc ar cittautiešu palīdzību ceļam valsts labklājību.
Latvijas darba tirgū vajadzētu pilnvērtīgāk izmantot valstī esošos darbaspēku resursus. Varētu būt, ka valdība strādā pie konkrētiem plāniem, kā apturēt latviešu darba meklējumus ārzemēs, bet tam nepieciešami lieli līdzekļi. Tas ir pašsaprotami, ka iedzīvotāji brauc tur, kur ir lielākas algas, bet vajadzētu atcerēties, ka pašu valsts arī nav sliktāka.