Vai pastāvīgās izmaksas var mainīties?

Ilgākā laika posmā pastāvīgās izmaksas mainās. Pastāvīgās izmaksas ir izdevumi naudas summu apmērā, kas tiek izdotas ražojot kādu preci. Nelielā laika posmā tās nemainās, tās ir stabilas, jo nav atkarīgas no ražošanas apjoma. Pastāvīgās izmaksas ir kredītprocenti, algas apsardzei, administrācijai, apdrošināšanas izmaksas, samaksas par telpām. Ilgākā laika posmā pastāvīgās izmaksas mainās, ja mainās valūtas kurss, palielinoties izmaksām, kas skar ražošanu, un pateicoties algu lieluma svārstībām.
Valūtas kursu izmaiņām var būt dažādi cēloņi. Dolāra (USD) vērtība ir nestabila. Šī nestabilitāte valūtas kursos ietekmē uzņēmumus, kas ir aizņēmušie bankās kredītus valūtā, jo – mainoties valūtas kursam, uzņēmumam būs jāatmaksā mainīgais procentu lielums. Ja dolāra vērtība augs, tad šie procenti būs lielāki. Dolāra vērtība strauji pazeminājās pēc 11.septembra notikuma ASV. Vēl aizvien redzama nestabilitāte valūtas kursos.
Ja ražošanas apjoms samazinās, tad pastāvīgās izmaksas pieaug. Pastāvīgās izmaksas ir pat tad, kad ražošana ir apstādināta, bet uzņēmums kā tāds turpina pastāvēt. Dzīves dārdzība mūsdienās ir normāla parādība, jo kā vienmēr cilvēks grib apmierināt savas vajadzības. Palielinoties ražošanas izmaksām dārgāki kļūst ražošanas resursi, izejvielas. Ja grib ražot vairāk preces, vajag vairāk līdzekļus.
Darbspējīgo iedzīvotāju izbraukšana uz ārvalstīm ir problēma, kas skar ne vien lielu daļu Eiropas valstis, bet arī Latviju. Arī valdība ir ieinteresēta, lai tas nenotiktu. Viens no risinājumiem varētu būt algu paaugstināšana. Šobrīd minimālā alga ir 90 Ls, bet jau nākošgad tā palielināsies par 30 Ls, tad minimālā alga būs 120 Ls. Ja palielina minimālo algu, tad palielināsies arī citas izmaksas, kas saistītas ar ražošanu. Ieņēmumi nav vienādā līmenī ar izdevumiem, tāpēc būtiski mainās pastāvīgās izmaksas.
Pastāvīgās izmaksas ilgākā laika posmā var mainīties. Izmaiņas var skart iedzīvotājus, jo paaugstinās arī preču, pakalpojumu cenas. Ražošanas procesā ir zīmīgi tas, ka izmaiņas kādā nozarē, var radīt izmaiņas arī ar ražošanu saistītajās izmaksās. Pašlaik ir LR ir novērojama cenu un pakalpojumu cenu kāpšana, jo valstī it inflācija.