kā radās pirmā šūna?

Kā radās pirmā šūna?

Visu manu apzinīgo dzīvi esmu domājusi, ka mans senākais sencis ir pērtiķis, sākot mācīties bioloģiju es uzzināju ka arī pērtiķim ir sencis un arī pērtiķa sencim ir sencis, patinot šo pavedienu arvien tālāk rodas likumsakarīgs jautājums – kas ir tā visa sākums? Pirmajā mirklī, sākot meklējumus, kā uz šo jautājumu atbild dažādi cilvēki, es naivi domāju, ka noteikti intereneta resursos atradīšu kādu cilvēku, iespējams, atzītu zinātnieku, kuram ir gatava atbilde uz šo jautājumu.
Izteikti redzamas divas karojošas puses – kreacionisma piekritēji un cilvēki kas meiģina skaidrot zinātniski. Izteiktiem kreacionisma piekritējiem ir gatavs viedoklis par to, kā viss noticis, viņi vienkārši neuzdod jautājumus – dievs visu ir radījis un tā nav cilvēka darīšana, kā tas ir noticis, man personīgi liekas, ka šī virziena piekritējiem ir visvieglāk, viņu ticība pārmāc vēlēšanos izskaidrot. Ļoti interesants man likās zinātniskā kreacionisma novirziens , šie cilvēki meiģina ar zinātniskiem līdzekļiem pierādīt, ka radīšanas akts ir noticis. Man visinteresentākā likās kādas organizācijas mājaslapa, kura prezentē sevi kā Creation research society, bet pirmais, kas durās acīs ir viņu postulāts, ka katram šīs zinātniskās organizācijas biedram ir jātic, ka pasaule sākot ar baktērijām un beidzot ar cilvēku ir radīta vienas nedēļas laikā. Absurdi liekas tas, ka šie zinātnieki jau pirms pētījumu sākšanas ir pilnīgi un detalizēti pārliecināti par savu ideju pareizību, un pārņem sajūta, ka visi šie cilvēki ir mazliet aizvainoti un neuzskata par vajadzīgu tērēt savu dārgo laiku, lai skaidrotu visiem pārējiem savas idejas, bet tomēr viņi to dara.
Man personīgi vistuvākie šķiet zinātnieku sniegtie izskaidrojumi par to, kā radusies pirmā šūna. Visloģiskākais šķiet skaidrojums, kas paredz ka sākums visam dzīvajam ir meklējams ķīmiskajā evolūcijā. Kā izejas pozīcija šeit ir tas fakts, ka jebkura šūna ir ķīmisku, galvenokārt organisku, vielu kopums (bag of chemicals). Jebkura organiska viela ir veidota no neorganiskām vielām un zinātnieki ir vienisprātis, ka pirms dzīvības rašanās zemes atmosfēra ir bijusi neorganiska. Sīkākas detaļas par šo atmosfēru nav zināmas, bet vienprātība valda attiecībā uz to , ka šī atmosfēra ir bijusi reducējoša, pretstatā mūsdienu oksidējošajai. Kā viens no stabiliem pierādījumiem ķīmiskajai evolūcijai tiek minēti vairākkārtējie eksperimenti, kuru rezultātā izdevās pierādīt, ka no neorganiskām vielām , enerģijas klātbūtnē var iegūt organiskas vielas.Tas varētu būt veids, kā pirmatnējā atmosfērā izveidojās organiskās vielas saules enerģijas klātbūtnē. Organiskām vielām apvienojoties, veidojās ar membrānu klāti ķermenīši, kas vēlāk pārveidojās par protošūnām, tālāk par prokariotiskām un eikariotiskām šūnām. Jebkurš zinātnieks, mēģinot skaidrot šos procesus, neaizmirst piebilst, ka tā varētu būt noticis (might have originated). Visi šie potenciāli notikušie procesi ir balstīti uz daudzām potenciāli notikušām nejaušībām. Liekas , ka zinātnieki ir konstruējuši savus pieņēmumus bez īstiem dotajiem lielumiem, jo nav nekādu konkrētu datu par pirmatnējās zemes uzbūvi un nav nojaušams veids, kā tos varētu iegūt.Gribot negribot piezogās sekojoša doma –viegli būtu visus šos procesus izskaidrot vienkārši pasakot, ka visu bez kāda pakāpeniskuma ir radījis kāds mums nezināms spēks vai tas būtu dievs, vai kāda cita vārdā nenosaukta būtne. Ļoti oriģināla man liekas ideja, ka pirmās organiskās molekulas uz zemes ir nokļuvušas no izplatījuma, kopā ar kādu meteorītu, vai citu kosmisko atlūzu, kā pierādījums šeit kalpo fakts, ka ir atrastas organiskās vielas uz meteorītu virsmas. Tas ļauj izskaidrot kā radušās organiskās vielas, bet vēl arvien paliek neatbildēts jautājums, kā no organiskajām vielām ir attīstījušās pirmās šūnas.
Liekas, ka nevienam no šo teoriju piekritējiem nav pietiekami plašs argumentu klāsts, lai apgāztu otra iebildumus. Paliek liels daudzums ar neatbildētiem jautājumiem, un katra sniegtā atbilde ved pie cita jautājuma. Rezumējot savu personīgo viedokli, man tomēr gribētos kādu dienu uzzināt vai dzīvības parādīšanās uz zemes ir nejaušība, likumsakarība, vai kādas nezināmas būtnes untums. Kāds vecs astronomijas skolotājs man teica, ka cilvēkus uz zemi esot atveduši citplanētieši, sīkāk viņš neko nepaskaidroja, un ka 2002. gada aprīlī viņi brauks mums pakaļ, un izredzētie tiks aizvestie atpakaļ mājās. Un man nav argumentu, lai viņam iebilstu.