Kad mēs iemīlamies

Kad mēs iemīlamies, liekas, ka visa pasaule ir pie vienas reizes ar mums. Bet kad nejauši zaudējam to sajūtu, viss pazūd – nav vairs ne mūzikas, ne mīļotā cilvēka acis, lūpas. Cilvēks ir izmisumā, domādams, kur gan zuda viss šis skaistums, jo pirms dažām minūtēm tas vēl bija, tas aplenca viņu? Dzīve ir ļoti strauja: vienā mirklī krītam mēs no debesim pašā bezdibenī.