Kopīgais un atšķirīgais Krusta karos un mūsdienu karos Austuromos.

Kopīgais un atšķirīgais Krusta karos un mūsdienu karos austrumos.

Gadu gadiem pasaulē nav pastāvējis miers. Cilvēki vienmēr nav varējuši kaut ko sadalīt, un atrisinājumu parasti meklē agresīvā ceļā, ar spēka palīdzību. Tā ir skarba, bet ikdienas dzīves realitāte un strīdus 2 vai dažu cilvēku starpā neviens vairs neuztver par neko īpašu. Sliktāk ir tad ja strīds izceļas 2 lielu cilvēku grupu starpā, tad sekas parasti ir ļoti bēdīgas. Bet kas notiek ja strīds izceļas 2 valstu starpā? Bez šaubām, starp valstu strīdi var izcelt karu. Šādi starpvalstu strīdi ir notikuši vienmēr un notiek joprojām arī mūsdienās. Tikai ir liela atšķirība, kā šos strīdus atrisina mūsdienās un kā to darīja pirms gadu simtiem.
Krusta kari sākās 1095. gadā, tātad ir pagājuši gandrīz 9gs. , un tas nav mazs laiks. Pa šiem gadiem daudz kas ir mainījies gan pati pasaule, gan cilvēki. Vai mēs esam kļuvuši gudrāki un mācamies no pagātnes kļūdām? Manuprāt, nē, jo skatoties uz mūsdienu kariem austrumos, var saskatīt lielas līdzības ar kariem, kas notikuši gadsimtiem atpakaļ. Protams, šo karu motivācija ir atšķirīga, bet doma ir vien un tā pati. Cilvēki tiek maldīti aizskarot ticību, bet patiesībā kara iemesls ir pavisam cits.
Krusta karu motivācija bija nostiprināt varu pār citām ticībām, vairāk pār pareizticīgo un islāmu, un kontrolēt tirdzniecību Vidusjūrā. Tas viss bija savtīgu iemeslu dēļ, ko aizsāka Pāvest Urbāns II, kurš arī aicināja karotājus uz vardarbību. Taču, lai sevi attaisnotu, šis karš tika pasniegts kā atpestīšanas karš un, ka tas viss tika darīts ticības vārdā. Cilvēki ticēja tam, cilvēki ticēja, ka tas viss tiek darīts viņu labā, ka šis karš ir labākais kas ar viņiem notiek, ka tā tam ir jābūt, jo viss ir ar Dieva gribu. Bet neviens nezināja šī kara īstos sākšanas iemeslus. Cilvēki tika maldināti 9gs atpakaļ un joprojām, arī mūsdienās cilvēki tiek mānīti.
Amerikas uzsāktais karš, daudziem likās absurds un nepieņemams. Amerika, kā visas pasaules galva, gudrākā un attīstītākā valsts, kā paraugs visiem – uzsāk karu? Daudzi uzskatīja to par atriebību pēc 11. septembra notikušajiem teroraktiem. Bet Amerika šo karu pasniedza kā pasaules atpestīšanu no tālākajiem teroraktiem, un islāma valstu dzīvojošo cilvēku atpestīšanu no islāma režīma. Bet uz doto brīdi šis Amerikas solījums pārvēršas ilūzijās, jo cilvēki vairs tam netic. Karš ir ieildzis, un bojā gājuši jau daudzi nevainīgi cilvēki. Sāk atklāties šī kara patiesie iemesli, kaut arī tas nav pierādīts un apstiprināts, tiek uzskatīts, ka Amerika uzsāka karu nevis ticības vārdā un labu iemeslu vadīti, kā to solīja, bet gan naftas un zemes dēļ.
Lielākais atšķirīgais aspekts, Krusta un mūsdienu karos, ir ieroči. Jo 9gs tas ir ļoti ilgs laiks un pa šiem gadiem tehnika ir ļoti attīstījusies. Krusta karos vairāk tika izmantoti aukstie ieroči, kurus cilvēki gatavoja paši un karoja bez jebkādiem papildus līdzekļiem- tikai ar pašgatavotajiem ieročiem. Mūsdienās karam tiek izmantoti vairāk un daudz bīstamāki ieroči. Tiek izmantotas dažādas sprāgstvielas, atombumbas, dažādas speciālas kara mašīnas, piemēram, tanki. Cilvēki vairs neiet kara zonā ar plikām rokām, bet gan ar dažādu mašīnu, lidmašīnu un ieroču palīdzību. Tādēļ varētu teikt, ka mūsdienu kari ir daudz bīstamāki un ar var būt ar lielākām sekām. Piemēram, kaut vai nometot vienu atombumbu uz zemes var iznīcināt veselu valsti, bet par laimi mūsdienu cilvēki ir palikuši daudz gudrāki un saprātīgāki, kara ziņā, un neizmanto šos nāvējošos ieročus. Bet jautājums ir, kāda iemesla dēļ tik nāvējoši ieroči tiek izgudroti?
Cilvēku izdomai nekad nebūs gala, tādēļ mēs nevaram zināt, kas tiks izgudrots pēc pāris gadiem un kas pēc gadsimtiem. To uzzinās tikai mūsu bērnu bērni. Tikai atliek ticēt, ka šīs izdomas cilvēki nerealizēs un vēl ļaunāk neizmantos reālajā dzīvē. Bet skaidrs ir viens, mūsdienu karš austrumos nav pēdējais. Kad būs nākamais un kāds tas būs. Par to mēs varam tikai domāt un fantazēt, un cerēt, ka ne mēs ne mūsu bērnu bērni to nepiedzīvos.