Kredītu politika Latvijā

Aizvien populārāki Latvijā ir palikuši kredīti , cilvēki neierobežo savas velmes , bet ar bankas palīdzību tās īsteno. Gandrīz uz katra stūra mēs redzam dažādas bankas , to reklāmas redzam masu mēdijos un uz ielām. Visas kā viens vilina mūs paņemt kredītu sakot , ka tieši pie viņiem to darīt ir visizdevīgāk. Piedāvājot mums visdažādākās procentu likmes un kredītu atmaksas iespējas. Varam izvēlēties saliktos vai vienkāršos procentus , ilgtermiņa vai patēriņa kredītu , varam iegādātie mājokli ar hipotekārā kredīta palīdzību. Ar kredīta palīdzību varma piepilīt gandrīz jebkuru savu velmi , bet vai kredītu politika Latvijā ir izdevīga kredītu ņēmējam ?

Viena no Latvijā populārākajām bankām ir Hanzabanka. Tā piedāvā četru viedu kredītus :
1) patēriņa kredīts
2) hipotekārais kredīts
3) īstermiņā kredīts
4) studiju kredīts
Apskatīsim katru no šiem piedāvājumiem sīkāk.

Patēriņa kredīts.

Tas ir aizdevums, kas paredzēts gadījumiem, kad nepieciešama nauda kāda konkrēta mērķa vai pirkuma īstenošanai: atpūtas braucienam, mājas tehnikas pirkumam, medicīnas pakalpojumiem, mācību kursu apmaksai, izlietojot visu piešķirto summu uzreiz vai salīdzinoši īsā laika periodā.

Patēriņa kredītu var saņemt līdz 8 algu apmēram maksimāli 7000 latu. Piešķirto summu ieskaita algas vai privātā kontā un atmaksa notiek saskaņā ar grafiku – no 3 līdz 36 mēnešiem.

Kas vajadzīgs , lai noforētu patēriņa kredītu ?

Pase un ienākumi no 150 Ls mēnesī pēc nodokļu nomaksas .

Klientu kategorja Procentu likme
Klientiem, kuriem ir hipotekārais kredīts 16 %
Klientiem, kuriem pēdējos 3 mēn. darba alga tiek ieskaitīta kontā Hansabankā 18 %
Klientiem, kuriem darba alga netiek ieskaitīta kontā Hansabankā 24 %

Hipotekārais kredīts.

Kredīts paredzēts mājas vai dzīvokļa iegādei, celtniecībai vai remontam. Lai saņemtu šo kredītu, Jums jābūt pastāvīgai darba vietai un regulāriem, stabiliem ikmēneša ienākumiem.
Kredīta nodrošinājums ir nekustamā īpašuma ķīla (var ieķīlāt arī citu – bankas nefinansētu nekustamo īpašumu).
Nekustamā īpašuma kredīta termiņš ir no 3 mēnešiem līdz 40 gadiem.
Kredīts tiek izsniegts līdz 90% apjomā no nekustamā īpašuma vērtības.
Kas nepieciešams , lai noformētu hipotekāro kredītu ?
• pase,
• aizpildīts kredīta pieprasījums (bankas veidlapa),
• darba devēja izziņa par Jūsu darba algu vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti,
• īpašumtiesības apliecinoši dokumenti:
– Zemesgrāmatu akts (apliecība) vai
– apliecība (izziņa) par īpašumtiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai
– īpašumtiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība,
• dokuments par īpašuma apgrūtinājumu neesamību no Valsts Zemes dienesta (ja īpašums ir reģistrēts Valsts Zemes dienestā),
• izziņa par īres un komunālo maksājumu nomaksu,
• ja kredīts paredzēts īpašuma remontam – tāme,
• ja kredīts paredzēts īpašuma celtniecībai – tāme, projekts, būvatļauja.
Banka var pieprasīt arī papildus dokumentus.
Papildus izmaksas.
• notāra pakalpojumi,
• nekustamā īpašuma novērtēšana,
• pašvaldības un Valsts Zemes dienesta izziņas,
• valsts nodeva par hipotēkas nostiprināšanu,
• ikgadējie maksājumi par īpašuma apdrošināšanu
Ikmēneša maksājumi.
• kredīta pamatsummas un procentu kopējais ikmēneša maksājums ir ne lielāks par 30-40% no Jūsu vai Jūsu ģimenes ikmēneša ienākumiem (pēc nodokļu un citu obligāto maksājumu nomaksas),
• katru mēnesi grafikā noteiktajā termiņā Jums jānodrošina savā kontā nepieciešamie līdzekļi ikmēneša maksājuma veikšanai.

Īstermiņā kredīti.
Kredītlīnija.

Kredītlīnija ir īstermiņa aizdevums privātpersonām, kas kalpos jums kā nodrošinājums, kad nepieciešama papildu naudas summa ikdienas pirkumiem. Šis aizdevums palīdzēs jums sabalansēt regulāros maksājumus ar neparedzētiem izdevumiem. . Lai saņemtu kredītlīniju jūsu ienākumiem pēdējos 3 mēnešus jābūt ieskaitītiem uz jūsu Privāto/Algas kontu Hansabankā.
Kas nepieciešams , lai iegūtu kredītlīniju ?

• Hansabankas kontā ieskaitīta darba alga pēdējo 3 mēnešu laikā
• Personas apliecinošs dokuments

Studiju kredīts

Šogad AS Hansabanka piedāvā ko nebijušu – jaunu studiju kredītu bez valsts galvojuma, kura mērķis ir mācību maksas segšana studijām Latvijas akreditēto augstskolu un koledžu dienas, vakara un neklātienes nodaļās.
Banka garantē studiju kredītu vēl pirms iestāšanās augstskolā. Students neuzņemas saistības ar banku pirms studiju uzsākšanas. Vienkārši pēc iestāšanās maksas grupā studentu rīcībā uzreiz būs garantēta naudas summa, ko bez kavēšanās varēsim pārskaitīt attiecīgajai augstskolai.
Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams 1 fiziskas personas galvojums. Galvotājam ir jābūt vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Viņa ienākumiem ir jābūt regulāriem sākot no 100,- LVL mēnesī pēc nodokļu un ilgtermiņa kredīta/auto līzinga ikmēneša maksājumiem.
• 100,-LVL-kredīta summa līdz 3200,-LVL
• 150,- LVL-kredīta summa 3201-4000,-LVL
• 200,- LVL-kredīta summa 4001-5000,-LVL
• 250,- LVL-kredīta summa 5001-6000,-LVL
Ja studenta ienākumi ir virs 200,- LVL mēnesī pēc nodokļu ilgtermiņa/auto līzinga ikmēneša maksājumiem, tad nav nepieciešams papildus nodrošinājums:
• 200,-LVL-kredīta summa līdz 3200,-LVL
• 250,- LVL-kredīta summa 3201-4000,-LVL
• 300,- LVL-kredīta summa 4001-5000,-LVL
• 350,- LVL-kredīta summa 5001-6000,-LVL
Kā nodrošinājums var būt ari nekustamais īpašums vai depozīts.
Kredīta izmaksas.
Kredīta atmaksa ir veicama 5 gadu laikā no studiju beigšanas datuma, ja kredīts ir mazāks par 1000 latiem, Ja kredīts ir lielāks par 1000 latiem, tad 10 gadu laikā.
Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar 3.mēnesi pēc mācību pārtraukšanas.
Procenti jāmaksā katru mēnesi, kas aprēķināti no izsniegtās kredīta summas.
Ja tev pēdējo 6 mēnešu laikā nav bijuši kredīta maksājuma parādi, tad kredīta pamatsummas maksājums var tik atlikts un atmaksas termiņš pagarināts par laiku, kamēr:
• grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
• bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotra gadu vecumam un nestrādā pilnu darba laiku,
• turpina studijas maģistrantūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā.
Kas nepieciešams , lai pieteiktos studiju kredītam ?
• Tev jānāk uz banku noslēgt studiju līgumu, līdzi ņemot pasi, ja strādā, tad ienākumu apliecinošu dokumentu (ja darba alga tiek skaitīta uz kontu Hansabankā, tad ienākumu apliecinošs dokuments nav nepieciešams);
• Filiāles darbinieks informē tevi, ja nepieciešams papildus nodrošinājums;
• Lēmums par kredīta piešķiršanu tiek pieņemts līdz divu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas;
• Ja nav nepieciešams galvotājs, un ir norādīta mācību iestāde, nākamajā darba dienā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas banka veic izmaksu uz mācību iestādes kontu;
• Ja nepieciešams galvotājs, tad galvotājs nāk uz jebkuru AS Hansabankas filiāli noslēgt galvojuma līgumu;
• Ja galvotājam darba algu skaita uz kontu Hansabankā, tad līdzi jāņem tikai pase (autovadītāja apliecība). Ja galvotājs nav bankas klients, tad līdzi jāņem pase, un ienākumu apliecinošs dokuments (darba algas izziņa vai citas bankas konta izraksts, vai VSAA izziņa);
• Ja ir norādīta mācību iestāde, nākamajā darba dienā banka veic izmaksu uz mācību iestādes kontu.

A/s Hanzabanka piedāvatā procentu likme ir 8.5% , menedžmenta komisija par pieteikuma izskatīšanu 5 Ls , komisija par dokumentu izmaiņu noformēšanu (izglītības iestādes maiņa , grafika maiņa ) 5 Ls

SEB Unibanka piedāvā patēriņa kredītu , kas sevī ietver overdraft un aktīvās kartes pakalpojumus , kredītu mājoklim , kas sevī ietver kredītu īpašuma iegādei , kredītu īpašuma remontam , kredītu īpašuma labiekārtošanai un būvniecības kredītu , kā arī studiju kredītu.
Patēriņa kredīts.
Overdrafts.

Overdrafts ir SEB Unibankas īstermiņa aizdevums, apmaksājot Jūsu darījumus no norēķinu konta virs tajā esošo naudas līdzekļu atlikuma atļautā limita robežās. Tas nozīmē, ka Jums ir iespēja veikt pirkumus un izņemt skaidru naudu bankas automātos arī gadījumos, kad nebūs pietiekami Jūsu personīgie līdzekļi, jo tos par nelielu samaksu papildinās Overdrafts.
Maksa par overdraft izmantošanu ir 24 % gadā , jeb 2 % mēnesī.

Aktīvā karte.
Aktīvā karte – kredīts, kuru Jūs varat izmantot iepērkoties gan Latvijā, gan ārzemēs. Ar aktīvo karti var iegādāties preces un maksāt par pakalpojumiem , izņemt skaidru naudu bankas automātos un filiālēs.

Kartes lietošanas maksa (gadā) Bez maksas
Kartes lietošanas maksa par papildu karti (gadā) Bez maksas
Komisija par kartes aizvietošanu Ls 3,00
Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
Komisija par kartes izsniegšanu Ls 2,00
Komisija par kartes atjaunošanu Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā 1,5%, min. Ls 2,50
Skaidras naudas izņemšana bankas automātā (ATM):
SEB Unibankas, DnB NORD Bankas, Krājbankas, Hansabankas, Rietumu bankas, Baltic Trust bankas un SEB grupas ATM: Zviedrijā – SEB, Igaunijā – SEB Eesti Uhispank, Lietuvā – SEB Vilniaus Bankas 1,5%, min. Ls 1,00
citas bankas ATM 1 1,5%, min. Ls 2,00
Maksa par kredīta limita izmantošanu 19,2% (gadā)
Komisija par kavētu norēķinu un/vai Ienākumu konta nepietiekamu atlikumu automātisko kredīta maksājumu veikšanai 60% (gadā), min. Ls 0,50
Parametru maiņa Ls 1,00
Aktīvās kartes konts:
atvēršana Bez maksas
apkalpošana mēnesī Bez maksas
slēgšana Bez maksas
Automātiskie kredīta dzēšanas norēķini Bez maksas
Standarta pārskaitījums latos uz kontu SEB Unibankā vai uz citu banku Ls 1,00
Standarta pārskaitījums latos izmantojot Ibanku, uz kontu SEB Unibankā vai uz citu banku Ls 1,00
Bankas procenti par naudas glabāšanu Aktīvās kartes kontā 0%
Bezskaidras naudas ieskaitījums Aktīvās kartes kontā Ls 1,00
Skaidras naudas iemaksa Aktīvās kartes kontā Ls 1,00
Citas ar Aktīvo karti saistītās maksas un nosacījumi
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Ls 5,00
Maksa par viedkartes PIN koda atbloķēšanu, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā Ls 1,00
Ikmēneša Klienta konta sadalītais apskats:
saņemot SEB Unibankā Ls 0,15
saņemot pa pastu Ls 0,50
Komisija par kredīta izskatīšanu Bezmaksas
Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu Ls 10,00
Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ne ar darījuma valūtu, ne norēķinu valūtu (EUR) 1,25%

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB Unibanka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB Unibankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – privātpersonām.
Skaidras naudas izņemšanas limits no banku automātiem laika posmam līdz 36 stundām Aktīvās kartes lietotājiem Ls 1000,00.
Komisiju un procentu maksājumi tiek ieturēti no Ienākumu konta.

Kredīts īpašuma iegādei.

SEB Unibankas Hipotēku kredīts īpašuma iegādei ir ilgtermiņa kredīts, ar kura palīdzību Jūs varēsiet iegādāties savu sapņu mājokli – dzīvokli vai māju.
Iespējams izvēlēties kredītu atmaksas veidu , ar vienādiem ikmēneša maksājumiem vai ar dilstošiem ikmēneša maksājumiem.

Pieprasījuma izskatīšana Bez maksas
Aizdevuma noformēšana un izsniegšana
(% no izsniedzamās kredīta summas) līdz 1%,
min. Ls 50,00
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Dokumentu noformēšana sakarā ar grozījumiem kredīta līgumā vai grafikā pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma) 0,5%, min Ls 10,00
max Ls 100,00
Kredīta refinansēšanas dokumentu (vienošanās, līgumu un to grozījumu, lūgumu, pieteikumu, izziņu u.c.) sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana 1%, min Ls 200,00
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1%, min Ls 35,00
Pilna servisa pakalpojums Rīgā Pēc vienošanās
SEB Unibankas iecelta būvuzrauga pakalpojumi 0,5% no tāmes vērtības
Konsultācijas, pieteikumu aizpildīšana u.c. Ls 10,00/st.
________________________________________

Kredīts īpašuma remontam.

SEB Unibankas Hipotēku kredīts īpašuma remontam ir ilgtermiņa kredīts, ar kura palīdzību Jūs varēsiet izremontēt savu māju vai dzīvokli, tādējādi uzlabojot savus dzīves apstākļus.
Iespējams izvēlēties kredītu atmaksas veidu , ar vienādiem ikmēneša maksājumiem vai ar dilstošiem ikmēneša maksājumiem.

Pieprasījuma izskatīšana Bez maksas
Aizdevuma noformēšana un izsniegšana
(% no izsniedzamās kredīta summas) līdz 1%,
min. Ls 50,00
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Dokumentu noformēšana sakarā ar grozījumiem kredīta līgumā vai grafikā pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma) 0,5%, min Ls 10,00
max Ls 100,00
Kredīta refinansēšanas dokumentu (vienošanās, līgumu un to grozījumu, lūgumu, pieteikumu, izziņu u.c.) sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana 1%, min Ls 200,00
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1%, min Ls 35,00
Pilna servisa pakalpojums Rīgā Pēc vienošanās
SEB Unibankas iecelta būvuzrauga pakalpojumi 0,5% no tāmes vērtības
Konsultācijas, pieteikumu aizpildīšana u.c. Ls 10,00/st.
________________________________________

Kredīts īpašuma labiekārtošanai.

SEB Unibankas Hipotēku kredīts īpašuma labiekārtošanai ir ilgtermiņa kredīts, ar kura palīdzību Jūs varēsiet labiekārtot savu dzīvokli vai māju, kā arī iekopt teritoriju ap to.
Iespējams izvēlēties kredītu atmaksas veidu , ar vienādiem ikmēneša maksājumiem vai ar dilstošiem ikmēneša maksājumiem.

Pieprasījuma izskatīšana Bez maksas
Aizdevuma noformēšana un izsniegšana
(% no izsniedzamās kredīta summas) līdz 1%,
min. Ls 50,00
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Dokumentu noformēšana sakarā ar grozījumiem kredīta līgumā vai grafikā pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma) 0,5%, min Ls 10,00
max Ls 100,00
Kredīta refinansēšanas dokumentu (vienošanās, līgumu un to grozījumu, lūgumu, pieteikumu, izziņu u.c.) sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana 1%, min Ls 200,00
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1%, min Ls 35,00
Pilna servisa pakalpojums Rīgā Pēc vienošanās
SEB Unibankas iecelta būvuzrauga pakalpojumi 0,5% no tāmes vērtības
Konsultācijas, pieteikumu aizpildīšana u.c. Ls 10,00/st.
________________________________________

Būvniecības kredīts.

Ja vēlaties savu māju būvēt no jauna, Jums noderēs SEB Unibankas Būvniecības kredīts, par kura ķīlu kalpos vēl tikai topošais objekts (tā nākotnes vērtība) un zeme. Ar Būvniecības kredītu SEB Unibanka var aizdot Jums naudu līdz pat 75% no objekta nākotnes vērtības, turklāt, būvniecības laikā Jums jāatmaksā tikai procenti, bet pamatsummas atmaksu uzsāksi pēc būvniecības pabeigšanas, kad kredīts tiks pārformēts par Hipotēku kredītu ar atmaksas laiku līdz pat 40 gadiem.

Pieprasījuma izskatīšana Bez maksas
Aizdevuma noformēšana
(% no izsniedzamās kredīta summas) līdz 1%,
min. Ls 50,00
Būves finansējuma uzrauga pakalpojumi
(% no izsniedzamās kredīta summas) 0,5%
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Maksa par resursu rezervēšanu
(% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma) 0,5% gadā
Dokumentu noformēšana sakarā ar grozījumiem kredīta līgumā vai grafikā pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma) 0,5%, min Ls 10,00
max Ls 100,00
Kredīta refinansēšanas dokumentu (vienošanās, līgumu un to grozījumu, lūgumu, pieteikumu, izziņu u.c.) sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana 1%, min Ls 200,00
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1%, min Ls 35,00
Pilns servisa pakalpojums Rīgā Pēc vienošanās
SEB Unibankas iecelta būvuzrauga pakalpojumi 0,5% no tāmes vērtības
Konsultācijas, pieteikumu aizpildīšana u.c. Ls 10,00/st

Studiju kredīts.

Paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru.
Studiju laikā (ieskaitot akadēmisko atvaļinājumu) un 11 mēnešus pēc studiju beigšanas studiju kredīts studējošajam ir bezprocentu kredīts – 0%. Ar divpadsmito mēnesi pēc augstskolas beigšanas būs jāmaksā SEB Unibankas izsoles likme – 6 mēnešu RIGIBOR mīnuss 0,7% (līdz 2007. gada 30. jūnijam likme ir vienāda ar 3,87%). Ja SEB Unibankas izsoles likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 5% gadā, studējošais maksā piecu procentu likmi gadā.

RIBIBOR – Riga Interbank offerd Rate – vidējā Latvija starptautisku kredītu procentu likme , ko SEB Unibanka studiju kredītam skata par pēdējiem 6 mēnešiem.

Pieprasījuma izskatīšana un izvērtēšana Ls 3,00
Kredīta noformēšana un izsniegšana Bez maksas
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Līguma un/vai grafika papildus kopijas sagatavošana Ls 1,00
Grozījumi kredīta līgumā vai grafikā pēc klienta iniciatīvas Ls 3,00

Studējošo kredīts

Ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu mēnesī. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).
Studējošā kredīta procentu likme ir SEB Unibankas izsoles likme. Ja SEB Unibankas izsoles likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 5% gadā, studējošais maksā piecu procentu likmi gadā.
Studējošā kredīta procentus sāk aprēķināt ar kredīta izmaksas dienu. Aprēķinātos procentus students maksā katru mēnesi.
Kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei.

Pieprasījuma izskatīšana un izvērtēšana Ls 3,00
Kredīta noformēšana un izsniegšana Bez maksas
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Līguma un/vai grafika papildus kopijas sagatavošana Ls 1,00
Grozījumi kredīta līgumā vai grafikā pēc klienta iniciatīvas Ls 3,00

Latvijas Krājbanka mums piedāvā.

Patēriņa kredīts.

Krājbanka piedāvā unikālu iespēju – dienas laikā saņemt kredītu bez nodrošinājuma līdz pat 5 000 LVL ar atmaksas termiņu līdz 4 gadiem.

Patēriņa kredītu var saņemt ikviens , nav jabūt obligāti bankas klientam.
Vienu kredītu var saņemt arī divi aizņēmēji kopīgi – ja ar Jūsu ienākumiem nepietiek vēlamās kredīta summas saņemšanai, piesaistot otru aizņēmēju, tiks ņemti vērā Jūsu abu ienākumi.

Patēriņā kredīta valūtas LVL , EUR
Kredīta summa 100 līdz 5 000 LVL
Kredīta atmaksas termiņš 3 – 48 mēneši
Nemainīga gada procentu likme 12 % līdz 20%

Studiju kredīts.
Tiek izsniegti līdzekļi studiju maksas segšanai. Tiek izsniegts tikai akreditēto mācību iestāzu audzēkņiem.
Kredīta apmērs var sasniegt par 4 000 LVL , kredītam ir nemainīga procentu likme – tikai 9% gadā. Pie tam procenti tiek aprēķināti tikai no faktiski izsniegtās kredīta summas.
Nodrošinājums kredīta saņemšanai .
• ja Tev ir pastāvīgi ikmēneša ienākumi, tad tie kalpo kā kredīta nodrošinājums un papildus ķīla nav nepieciešama;
• ja Tev pastāvīgu ienākumu vēl nav, tad ir nepieciešams piesaistīt vēl vienu aizņēmēju (piemēram, kādu no Taviem vēcākiem), kurš saņem regulārus ienākumus.

Kredīta atmaksa.

• kredīta atmaksas termiņš ir līdz pat 7 gadiem;
• Tu vari atlikt kredīta atmaksu uz laiku līdz 3 gadiem. Procentus neieciešams maksāt katru mēnesi.

Overdrafts

Overdrafts ir ērts pakalpojums, kas ļauj aizņemties naudu piešķirtā limita ietvaros Jums izdevīgā laikā un vietā. Overdrafts dod drošības sajūtu un zināmu komfortu tad, kad Jūsu kontā pietrūkst naudas, lai norēķinātos par iecerēto pirkumu vai izņemtu skaidru naudu bankas automātā.

Overdraftu Jūs varat saņemt, ja Jums Krājbankā ir atvērts norēķinu konts, kuram piesaistīta debetkarte, un tajā regulāri tiek ieskaitīti Jūsu ienākumi.

Overdrafta valūtas LVL, EUR, USD
Maksimālā summa 500 LVL
Overdrafta limita apmērs Līdz 90% no Jūsu ikmēneša ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas)
Līguma termiņš Bez termiņa vai arī uz Jūsu noteiktu termiņu
Procentu likme 24% gadā
Overdrafta atmaksas kārtība Par iepriekšējā mēnesī izmantoto overdraftu ar Krājbanku Jums jānorēķinās līdz nākamā mēneša pēdējai dienai

Overdrafta noformēšanai nepieciešamie dokumenti: pase un ienākumus apliecinoši dokumenti.

Hipotekārais kredīts.

Nosacījumi hipotekārajam kredītam:

Aizdevuma valūtas LVL, EUR, USD
Aizdevuma apmērs Līdz 95% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Aizdevuma atmaksas termiņš Līdz 30 gadiem
Procentu likme • mainīgā procentu likme sākot no 3 mēnešu Rigibor, Libor EUR vai Libor USD + 0.8 %
• nemainīga (tiek noteikta 3 gadu periodam)

Nodrošinājums • nekustamais īpašums, ko paredzēts iegādāties, remontēt, renovēt vai labiekārtot
• zemes gabals, uz kura paredzēta mājas būvniecība
• cits nekustamais īpašums
Kredīta brīvdienas 3 gadu garumā (uzreiz pēc līguma noslēgšanas – 1 gads, aizdevuma atmaksas laikā, ja radušies īpaši apstākļi (bērna piedzimšana, darba zaudēšana u.c.) – līdz 2 gadiem)
Pirmstermiņa atmaksa Bez soda procentiem

LIBOR – Londonas starpbanku kredītu procentu likmju indekss.

Hipotekārā kredīta noformēšanai nepieciešamie dokumenti.

• pase;
• aizdevuma pieprasījums (veidlapu var saņemt arī jebkurā klientu apkalpošanas centrā);
• Jūsu regulāros ienākumus apliecinoši dokumenti (precīza informācija par iesniedzamo dokumentu veidu pieejama tuvākajā klientu apkalpošanas centrā vai pa informatīvo tālruni 7092020);
• nekustamā īpašuma vērtējums* (Krājbankas sadarbības partneru saraksts);
• dokumenti par ieķīlājamo nekustamo īpašumu:
• Zemesgrāmatas akts (apliecība); vai
 apliecība (uzziņa) par īpašumtiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai; vai
 īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība;
 izziņa no Valsts zemes dienesta par īpašuma apgrūtinājumu neesamību (jāiesniedz, ja īpašums ir reģistrēts Valsts zemes dienestā. Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 1mēnesi līdz aizdevuma pieprasījuma iesniegšanai);
 inventarizācijas lieta (jāiesniedz, ja dokumenta kopija nav ievietota nekustamā īpašuma vērtējumā);
 zemes robežplāns (jāiesniedz, ja dokumenta kopija nav ievietota nekustamā īpašuma vērtējumā);
• aizdevuma mērķa pamatojums:
 iegādei – pirkuma līgums, rokasnaudas vai nodoma līgums (ja tāds ir);
 remontam – remonta darbu tāme;
 būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai – celtniecības darbu tāme, būvatļauja, ar pašvaldības būvvaldi saskaņots projekts.

Nepieciešamības gadījumā bankas darbinieks var luūgt iesniegt citus dokumentus.
Izdevumi kredīta saņemšanai.
Maksa par aizdevuma noformēsanu un izsniegšanu 0.9% no aizdevuma summas min. 30 LVL
Nekustamā īpašuma novērtēšana 50 – 150 LVL , Notāra pakalpojumi vidēji 15 – 20 LVL , īpašuma apdrošināšana sākot ar 0.12 % no nekustamā īpašuma vērtības .

Kredīta limits.
Kurš var saņēmt kredītlimitu.
Kredītkarti ar kredīta limitu var saņemt ikviens – gan esošs, gan jauns klients, un nav obligāta ienākumu pārskaitīšana uz Krājbankas kontu. Ja Jums jau ir Krājbankas kredītkarte (bez kredīta limita) – varam piešķirt limitu Jūsu esošai kartei. Ja Jums pagaidām mūsu kredītkartes nav – piedāvājam izvēlēties piemērotāko kredītkarti ar sev vēlamo kredīta limitu
Procentu likmes.
Procentu likme par kredīta limita izmantošanu ir atkarīga no izvēlētās kredītkartes veida. Procenti tiek aprēķināti par faktiski izmantoto summu un periodu. Maksimālā procentu likme ir 1.67% mēnesī, bet minimālā – 0% Maksimālais kredīta limita apmērs var būt līdz pat 400% no Jūsu ikmēneša ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas).
Par iepriekšējā mēnesī izmantoto kredīta limitu ar Krājbanku Jums jānorēķinās līdz nākamā mēneša pēdējai dienai. Minimālā summa, kas jāatmaksā Krājbankai no iepriekšējā mēnesī izmantotā kredīta limita ir atkarīga no kredītkartes veida.
Krājbanka piedāvā šādas kredītkartes.
Kartes veids Kredīta limita atmaksa (no izmantota limita) Maksa par izmantot limitu (mēnesī)
VISA norēķinu kartes
Prāta vētras kredītkarte 5% 1.67%
Visa Classic 5% 1.67%
Visa Gold 100% 0%
MasterCard norēķinu kartes
Master Card Mass svētku karte 20% 1.67%
Master Card Mass 100% 1.50%
Master Gold 20% 1.67%
Kredītlimita noformēšanai nepieciešamie dokumenti.
Pase, Jūsu regulāros ienākumus apliecinoši dokumenti

Hipotēku banka piedāvā.
Ērtais kredīts.
Hipotēku banka ir radījusi īpaši izdevīgu piedāvājumu privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem – Ērto kredītu. Tā ir iespēja pavisam viegli un bez liekām formalitātēm saņemt aizdevumu, kuru varēsiet izmantot visdažādāko ieceru realizēšanai.
Piedāvājam:
• aizdevumu summa līdz pat 50% no Jūsu īpašuma tirgus vērtības;
• aizdevuma procentu likme – tikai 0,9% + (6 mēnešu starpbanku likme) visiem Ērtā kredīta klientiem neatkarīgi no valūtas – latiem, eiro vai dolāriem;
• kredīta brīvdienas – līdz pat 2 gadiem;
• saņemiet Norēķinu komplektu ērtiem ikdienas norēķiniem: norēķinu konts, maksājumu karte Maestro vai MasterCard Standard ar kredītlimitu līdz Ls 2000 un internetabanka HipoNet.
Jūs varat izvēlēties ērtāko veidu savu ienākumu apliecināšanai – izziņu par darba algu, VSAA izziņu vai bankas konta apgrozījuma pārskatu.
Jūsu ērtībai īpašuma novērtējumu nodrošinās bankas darbinieks.
Arī gadījumā, ja Jūsu mājoklis vēl nav apdrošināts, piedāvājam to izdarīt uz vietas bankā.
Jums nebūs vajadzīga papildus nauda par aizdevuma noformēšanu un izsniegšanu – komisijas maksu varēsiet segt no piešķirtā aizdevuma summas, bet pieteikuma izskatīšana ir bez maksas.
Izmantojiet saņemto naudu pēc saviem ieskatiem – tā tiks ieskaitīta Jūsu kontā uzreiz pēc hipotēkas nostiprināšanas Zemes grāmatā.

Aizdevums nekustamā īpašuma iegādei.
Hipotēku bankas aizdevums nekustamā īpašuma iegādei ļaus Jums piepildīt sapni par savu mājokli. Jūs izvēlaties īpašumu, un Hipotēku banka Jums to palīdzēs iegādāties
Mūsu speciālisti rūpīgi izvērtē katra klienta īpašās vajadzības un iespējas. Aizdevuma saņemšana Hipotēku bankā Jums būs ērta un vienkārša.
Piedāvājam:

Piedāvājam:

• aizdevums var būt pat 90% no Zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma
• tirgus vērtības, ja nams celts pēc 2000.gada un 85% – ja vecāks;
• aizdevuma mainīgā procentu likme – no 0,75% + RIGIBOR (EUR, USD – no 0,9% + EURIBOR, LIBOR );
• aizdevuma fiksētā procentu likme – no 6,5% LVL (no 6% – EUR, no 7% – USD);
• aizdevumu varat saņemt LVL, EUR vai USD valūtās;
• aizdevuma termiņš – līdz 30 gadiem;
• kredīta brīvdienas – līdz 2 gadiem;
• aizdevuma atmaksas kārtība – pēc Jūsu izvēles;

Aizdevuma nosacījumi ir īpaši izdevīgi, ja vēlaties iegādāties īpašumu kādā no Hipotēku bankas piedāvātajiem jauno mājokļu projektiem.

Overdrafts un kredītlimits.

PNK (pieprasījuma noguldījuma konta) overdrafts.
Ja esat Hipotēku bankas klients un Jums bankā ir konts, Jūs varat saņemt īstermiņa aizdevumu – PNK overdraftu. Jūs noteikta limita ietvaros saņemsiet papildus līdzekļus savā kontā, un tie Jums lieti noderēs gadījumos, kad personīgo līdzekļu mazliet pietrūkst.
Overdrafta limits tiek noteikts, balstoties uz Jūsu konta vidējo kredīta apgrozījumu, kā arī, ņemot vērā to, cik ilgi esat Hipotēku bankas klients – tas var sasniegt 100% no Jūsu PNK vidējā kredīta apgrozījuma.
Overdrafts jādzēš vismaz vienu reizi mēnesī un tam tiek izmantoti Jūsu kontā ieskaitītie līdzekļi.
Overdrafta noformēšana un piešķiršana ir bez maksas.
Lai pieteiktos overdraftam, Jums tikai jāuzrāda pase un jāparaksta pieteikums.
Kredītkartes kredītlimits/overdrafts

Šis ir vēl viens no aizdevuma veidiem, ko piedāvā Hipotēku banka. Ja Jūs jau izmantojat vai plānojat izmantot Hipotēku bankas kredītkarti, Jūs varat pieteikties kredīkartes kredītlimitam/overdraftam, kura apjoms tiek noteikts atkarībā no nodrošinājuma veida.

Kā pieteikties .

Lai pieteiktos kredītlimitam/overdraftam vai kredītkartes kredītlimitam/overdraftam, Jums bankā jāiesniedz maksātspēju apliecinošs dokuments – VSAA izziņa par apdrošinātās personas iemaksām (vai bankas konta izraksts, vai izziņa no darba vietas par algas apmēru). Nepieciešamības gadījumā bankas speciālists lūgs Jums papildus dokumentus.

PNK overdrafts.
Procentu likme par overdrafta izmantošanu
24 %
Limits
50 % – 100 % no konta vidējā kredīta apgrozījuma

Minimālā summa
50 LVL
Maksimālā summa
1000 LVL
Komisijas maksa par kavētiem norēķiniem
1 LVL
Minimālā atmaksa mēnesī
100%

Nodrošinājums
Uzņēmuma līgums
Maksātspēju apliecinošs dokuments
Limits līdz 400 % no vidējiem neto ienākumiem līdz 300 % no vidējiem neto ienākumiem

Minimālā summa 50 LVL 50LVL
Maksimālā summa 2000 LVL
2000 LVL

Procentu likme par piešķirtā kredītlimita/ overdrafta izmantošanu bez maksājumu kartes piesaistes – –
piesaistītā maksājumu karte Maestro 20 %; 22% 22 %

MasterCard Standard 18 %; 20%
20%
MasterCard Standard 16 %; 18%
18%
Komisijas maksa par kavētiem norēķinie piesaistītā maksājumu karte Maestro – 5
MasterCard Standard – 5
MasterCard Standard – 5
Atmaksa – 5 % mēnesī no izmantotās summas

Kredītlimits/Overdrafts

GE Money.
Vēlaties doties ceļojumā? Vajadzīga nauda medicīnas pakalpojumiem? Laiks izremontēt dzīvokli vai vasarnīcu?
Saņemiet ātru un viegli pieejamu naudas kredītu no GE Money skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu un iegādājieties visas Jums nepieciešamās preces un pakalpojumus!
Kredītu līdz 500 latiem skaidrā naudā iespējams saņemt stundas laikā! Kredītu līdz 2500 latu ar bankas pārskaitījumu iespējams saņemt – sākot ar 2 darba dienām! Viegla kredīta saņemšanas procedūra – nekādu izziņu! Kredīts pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem ar pastāvīgiem ienākumiem! Iespēja atmaksāt kredītu pirms termiņa bez % aprēķina par neizmantoto kredīta atmaksas laiku!

Gada Procentu Likme tagad no 17,80% līdz 27,85 %!