veiklības stafete

VEIKLĪBAS STAFETE.
• Mērķis: vispārīgās fiziskās sagatavotības pārbaude.
• Stafetē inventārs nav nepieciešams.
• Dalībniekiem jāsadalās 2 komandās. Katrā komandā jābūt 8 cilvēkiem. Ja kāda no komandām pietrūkst viens dalībnieks, tad kāds no komandas veic stafeti divas reizes.
• Stafeti palīdz vērtēt 2 tiesneši. Katrs vērtē savu komandu.
• Komandas sacenšas savā starpā un veic stafeti uz ātrumu. Kad visa komanda ir veikusi stafeti, pirmais tās dalībnieks iziet vienu soli uz priekšu.
• Stafete jāveic līdz atzīmētajai līnijai, kas ir novilkta piecu metru attālumā.
1. Pirmais dalībnieks krustsolī aizskrien līdz gala līnijai, pieskaras tai ar roku un skrien atpakaļ pie komandas. Pirmais dalībnieks pieskaras otrā dalībnieka rokai, tā nododot stafeti.
2. Otrais dalībnieks krustsolī aizskrien līdz gala līnijai, piecas reizes uztaisa vēdera presi un skrien atpakaļ pie komandas, nododot stafeti nākamajam dalībniekam.
3. Trešais dalībnieks “zirneklītī” aizrāpo līdz gala līnijai, pieskaras tai un skrien atpakaļ pie komandas.
4. Ceturtais dalībnieks “zosu gājienā” tiek līdz gala līnijai, pieskaras tai un skrienot atgriežas pie komandas.
• Stafetes posmi pēc kārtas tiek atkārtoti atkarībā no dalībnieku skaita komandās.