Laiks ietekmē cilvēka domāšanu

Laiks ietekmē cilvēka domāšanu

Cilvēka prāts ir būvēts tā, ka tas katru brīdi par kaut ko domā. Tieši domas ir tās, kas virza cilvēka darbību, kuru rezultātā tiek mainīta apkārtējā pasaule. Mainoties apkārtējai pasaulei, mainās cilvēki, tātad mainās to domāšana. Apburtā loka sistēma.
Vairākums cilvēku pieturas pie ievadā minētā pieņēmuma, ka laiks ir tas, kas maina mūs, ka vienīgi laiks pārvērš mūsu dzīves uztveri, par 360 grādiem maina mūsu viedokli, raksturu, vērtības un skatu punktu uz apkārtējo pasauli.
Tomēr, vai mūsu redzesloka, lietu un notikumu mijiedarbības rezultātā radītā viedokļa pamatakmens sastāv tikai no laika? Respektīvi, vai laikam ir izšķirošā loma mūsu attieksmē pret pasauli?
Viennozīmīgi, laiks mūs ietekmē fiziski. Mēs aizvien attālināmies no gada skaitļa mūsu pasēs, cipars acu priekšā aug, mūsu vienaudži gan pieaug, gan noveco līdz ar mums. Neizbēgama realitāte. Pieaugot mūsu redzesloks kļūst plašāks, mēs iemācāmies aplūkot atšķirīga rakstura situācijas no dažādiem skatu punktiem, mūsu komucicēt spēja kļūst kvalitatīvāka un tendēta uz komunikācijas iznākumu, mēs kļūstam elastīgāki pret dzīvi un tās piedāvātajiem pārbaudījumiem. Laika ietekmē mēs esam jeb kļūstam gatavi dzīves sniegtajiem iespēju krustojumiem, kas, kā mēs laicīgi paredzam, novedīs mūs pie jauniem mērķu piepildījumiem.
Kāda ir laika definīcija? Vai cilvēka noteiktu veidu kā padarīt laika jēdzienu pieejamāku un saprotamāku cilvēcei var uzskatīt par definīciju? Vai tiešām tikai sekundes, minūtes, stundas, dienas, nedēļas, mēneši un gadi?
Diemžēl manā īpašumā esošā svešvārdu vārdnīcā netiek nepiedāvāta laika definīcija, bet jautājums paliek aktuāls – vai mums ir vajadzīga vienota laika definīcija?
Novārtā nedrīkst palikt apkārtējās pasaules ietekme uz mums. Ar to es domāju citu cilvēku viedokli, sabiedrības intereses, mūsu draugu pasaules redzējumu, kas ietver sevī tādus sīkumus kā mūzikas izvēle, ģērbšanās stils, humora izjūta, attieksme pret pārējo sabiedrību, politisko sistēmu konkrētajā teritorijā, viedokli par pasaules mēroga problēmām un notikumiem. Tas viss mūs ietekmē. Sabiedrības pieredze, kas gūta laika gaitā un notikumu rezultātā, un principi.
Nonāku pie plaša secinājuma, ka laiks ir viss. Un nevis daļa no pamatakmens, bet pats laiks ir pamatakmens mūsu viedoklim un esamībai. Laiks ir tas, kurā ietilpst notikumi, domas, viedokļi un citas svarīgas lietas, kuru ietekmē ir mūsu raksturs. Mēs esam daļa no laika, mūsu ikdiena ir atkarīga no tā. Laiks izšķir.