makakas

Stāsta galvenie varoņi ir Kaspars- nabadzīgo Gaitiņu saimnieku dēls, kurš uzskata, ka baznīcā iet daudz liekulīgu ļaužu, tādēļ viņš pats baznīcā ejot reti, un Liena- turīgo Oļiņu saimnieku meita, kaut gan Oļiņi kopš Lienas bērnības viņu uzskata par savu audžumeitu, tas arī ir šā stāsta lielais noslēpums, kurš caurvijas visā tā garumā un atklājas tikai III daļas VII nodaļā, kad savu stingri glabāto noslēpumu Annuža izstāsta mācītājam, zinādama, ka viņas pēdējā stundiņa drīz nāks un negribēdama, ka uz viņas sirdsapziņu paliek tik smags slogs. Šajā stāstā ļoti nozīmīga loma ir Annužai.