Mātes tēls Latviešu mitaloģijā

Ievads

Pirmais, ko, šajā pasaulē ierodoties, sastapām, ir māte. Pirmais, par ko iedomājāmies, kad bērnībā bijām spēlējoties sasitušies, bija- gribu pie mammas! Mamma palīdzēs, mamma vienmēr būs blakus, ja mums to vajadzēs.

Māte nav tikai abstrakts radījums, kam lemts mūs auklēt. Māte ir arī sieviete un personība pati par sevi, lai kā mums reizēm negribētos to atzīt.

Ikdienā bieži pat neaizdomājamies, ko mums nozīmē māte un ko mātei nozīmējam mēs. Pati būdama divu dēlu māte, varu paskatīties uz to no diviem skatupunktiem, un varu droši sacīt, ka mātes loma mūsu dzīvēs nav viegli aprakstāma. Tomēr daudzi latviešu rakstnieki to ir mēģinājuši darīt, tāpēc šajā darbā apskatīšu mātes tēlu dažādos literāros darbos, saistot to ar mātes aprakstiem vēl vienā nozīmīgā latviešu literatūras daļā- folklorā, jeb, konkrētāk, tautasdziesmās.

Scroll to Top