militarie konflikti musdienu pasaule:celoni un iespejamie risinajumi

Militārie konflikti mūsdienu pasaulē: cēloņi un iespējamie risinājumi.

Vārds militārs cēlies no latīņu valodas vārda „militaris” , tulkojot t.i. „kara”. Militārs konflikts ir bruņota, organizēta, bieži iepriekš plānota sadursmes, kas radusies dažādu nesaskaņu rezultātā. Militāru konfliktu mūsdienās ir daudz, tie lēšami vairākos desmitos, aptuveni 40. Neviens no tiem tiešā veidā neskar visus iedzīvotājus, taču bruņotām sadursmēm ir pakļauta visas pasaules teritorija. Konflikti norisinās gan Krievijā, gan Meksikā, gan Āfrikā, gan Tuvajos Austrumos. Tos izraisījušas gan ekonomiskās nesaskaņas, gan sociālās, politiskās un etniskās, reliģiskās problēmas. Kas ir vainīgs pie tā, ka noris šādas bruņotas sadursmes, vai mūsdienu attīstītajā pasaulē nav iespējams problēmas atrisināt tikai diplomātisku sarunu ceļā?
Šobrīd arvien vairāk masu medijos runā par cilvēku nacionalitātes, pārliecības izraisītajām sadursmēm. Etnisko un reliģisko konfliktu skaits pasaulē arvien pieaug. Rodas nesaskaņas starp Rietumu un Austrumu pasauli. Kādēļ? No teoloģijas pamatiem mēs zinām, ka gan Islāmam, gan kristiešiem Dieva izcelsme un loma ir līdzīga, taču tieši abpusēja neizpratne, neiecietība izraisa vienas no plašākajām nesaskaņām. Šobrīd aktuāla problēma ir radusies tādēļ, ka Rietumu preses karikatūrā tika attēlots Allahs. Musulmaņu likumi, tradīcijas nepieļauj cilvēku atainojumu, arī Allahu ir aizliegts attēlot! Kādēļ rodas šādi muļķīgi pārpratumi, kas izraisa plašus nemierus? Kā tos novērst, risināt? Manuprāt, etniskos un reliģiskos konfliktus izraisa mūsu nezināšana, mēs nepieņemam sev svešo, to nevēlamies pat iepazīt. Lielu daļu šāda rakstura militāro sadursmju varētu novērst abās atšķirīgajās pasaulēs (uzdrīkstos tā teikt dažādo uzskatu, tradīciju dēļ) cilvēkus iepazīstinot ar visas pasaules paražām, izskaidrojot citādos uzskatus, pārliecības un paražas.
Pasaulē samazinās ekonomisko jautājumu izraisītās domstarpības, taču dažreiz tie ir noteicošie, kā, piemēram, Persijas līča karā, kurā Sadama Huseina vadītā Irāka centās pakļaut vienu no pasaules visbagātākajām valstīm — Kuveitu. Ekonomiskās problēmas nav vairs noteicošās militārajos konfliktos, jo jau I un II pasaules kara laikā tika atrisinātas pretrunas koloniju sadalē, daļa valstu ieguva neatkarību, tādējādi tirdzniecība vairs neizraisīja militārās sadursmes plašos mērogos, pēc kariem valstis atrada sev vadošās rūpniecības, saimniecības nozares un vienīgi enerģētikas jautājumi vēl izraisa nesaskaņas. Man šķiet, ka to varētu atrisināt vienīgi jaunu, neatkarīgu organizāciju dibināšana, kas kontrolētu naftas un gāzes tirgu, kā arī alternatīvo enerģētikas nozaru attīstība.
Sociālo faktoru izraisīto konfliktu pamatā ir privilēģijas kādai sabiedrības daļai un no tām izrietošā diskriminējošā attieksme pret pārējo sabiedrību, šajā sakarā varētu attiecināt Senās Romas teicienu: “Kas atļauts patricietim, nav lemts plebejam.” Sociālo faktoru sadursmes parasti nav tik agresīvas, tās vairāk izpaužas streikos, masu demonstrācijās, bieži šādas sadursmes izraisa viens vai daži cilvēki, kas nav apmierināti ar pastāvošo sistēmu, savu vietu sabiedrībā un ekonomisko situāciju. Tās novērst, manuprāt, ir praktiski neiespējami, taču samazināt gan var, piekopjot attiecīgu valsts politiku, kas vērsta uz sabiedrības nabadzīgākā slāņa dzīves uzlabošanu, dažādu noniecinātu, neievērotu sabiedrības grupu stāvokļa uzlabošanu ar dažādu masu pasākumu palīdzību.
Politiskās pārliecības, uzskatu konfliktiem arī ir liels īpatsvars mūsdienu militāro sadursmju vidū. Tos izraisa ne vien fakts, ka pastāv dažādi politiskie virzieni, kā komunisms, liberālisms, konservatīvisms, bet arī tas, ka šo politisko virzienu pārstāvji ar dažādu organizāciju, pasākumu kopumu mēģina realizēt visā pasaulē savu ideoloģiju. Man šķiet, ka tos varētu novērst ierobežojot dažādu galēji noskaņotu organizāciju dibināšanu, lai arī tas ir pretrunā ar pulcēšanās brīvību, kas pastāv visās demokrātiskajās valstīs.
Militārās sadursmes nav novēršamas pilnība, tās var censties tikai ierobežot. Tā kā mūsdienu attīstītajā pasaulē ir ļoti plašs ieroču klāsts, konfliktus var ierobežot tikai kāda liela organizācija, kuras rīcībā būtu unikāls ierocis. Jau vairākus gadus ieroču speciālisti ASV, Francijā un acīmredzot arī Krievijā strādā pie tāda kājnieku ieroča radīšanas, ar kuru iespējams efektīvi cīnīties un uzvarēt nākotnes kaujaslaukos. Šajā sacensībā vistālāk tikuši Amerikas speciālisti, kas veido ieroci NATO, lai šī organizācija efektīvi varētu cīnīties pret militārajām sadursmēm, ierobežot tās.
Mūsdienu pasaulē, par spīti augstajam sabiedrības garīgajam līmenim, norisinās daudz militārie konflikti, ko izraisa dažādas nesaskaņas uzskatos, dažādi ekonomiskie un sociālie, politiskie apstākļi. To novēršanā ir ieguldīts lielas diplomātiskās pūles, milzīgi naudas līdzekļi, tomēr atrisināt šos konfliktus nav izdevies, manuprāt, tas ir tādēļ, ka pati sabiedrība to kopumā nevēlas, nav gatava piekāpties kādā jautājumu, lai rastu risinājumu. Šos apstākļus varētu mainīt ar jaunas ideoloģijas, uzskatu paušanu, sabiedrības informēšanu par tai nezināmajām, nepieņemamajām lietām, pārliecībām.