Mūki viduslaiku gudrākie cilvēki

Klosteri veicināja kultūras, izglītības un mākslas attīstību. Mūki bija viduslaiku garīgā elite, klosteri – reliģiozitātes un kultūras centri. Klosteru bibliotēkās glabājās vēstures apcerējumi, dzeja, antīkā literatūra. Ja nebūtu viduslaiku mūku, kuri pacietīgi ar roku pārrakstīja daudzus antīkās kultūras tekstus, diez vai mūsu priekšstats par šo vēstures periodu būtu tik pilnīgs

Scroll to Top