Mūsu pasaules ekonomiskās sistēmas pamatā ir nauda.

Mūsu pasaules ekonomiskās sistēmas pamatā ir nauda. Cilvēki ir izdomājuši naudu un pieņēmuši to par vērtību mēru visam. Naudā mēs novērtējam gan savas vajadzības un iegribas, gan dabai nodarītos postījumus. Mēs esam aprēķinājuši cenu visam, sākot no bikšu pogas un beidzot ar kosmisko raķeti. Cik vienkārši izrādās kādas rūpnīcas nodarīto kaitējumu dabai pārrēķināt dolāros vai latos un tad attiecīgo soda naudu iemaksāt valsts kasē! Par naudu tiek pārdotas ne tikai mājas un mašīnas, bet pat atsevišķas valstu teritorijas. Es nešaubos, ka kāds entuziasts spētu aprēķināt arī to, cik maksā visa zemeslode. Tikai neticu, ka viņš dzīvi uz zemes būtu ar mieru mainīt pret lidojumu kosmosā uz šīs naudas kaudzes.

Stāsta, ka tālā senatnē cilvēki esot radušies no dzīvniekiem. Par to nav vērts strīdēties. Tikpat iespējams ir tas, ka mūsdienās evolūcija sākusi iet pretējā virzienā. Bet, kamēr vēl cilvēks ir cilvēks, viņam vajadzīgas zināmas materiālās un garīgās vērtības. Šīs vērtības tiek nepārtraukti radītas un nepārtraukti arī izmantotas un patērētas. Tās izmanto visi, bet ne visi rada. Tāpēc es cilvēkus pēc sava prāta esmu iedalījis ražotājos u neražotājos.

Ražotāji ir tie, kuri ar savu darbu vairo cilvēkiem derīgās materiālās un garīgās vērtības. Tādi ir ne tikai mums vajadzīgo lietu ražotāji, bet arī, piemēram, pedagogi – viņi taču rada izglītotu jaunu cilvēku paaudzi, medicīnas darbinieki, kas ar savu darbu rada veselīgus un darbspējīgus cilvēkus, zinātnieki, jo viņi ar savu darbu rada pamatu cilvēces progresam. Protams, pie ražotājiem pieskaitāmi arī mākslinieki, amatnieki, zemnieki, rūpnieki utt.

Par neražotājiem es uzskatu ne tikai dažādus mahinatorus, kriminālnoziedzniekus un profesionālus revolucionārus, bet arī tos ļaudis, kuri darbojas kontroles, uzskaites un valsts pārvaldes jomās. Neražotāji pēc savas būtības ir visi tirgotāji, tieslietu sistēmas un kārtības uzturēšanas iestāžu darbinieki, bankās, vērtspapīru biržās un citās ar finansu operācijām saistītās iestādēs strādājošie, kā arī politiķi, mākslas kritiķi, ar reklāmu, tukšu izklaidi un azartspēlēm saistītie darboņi. Pie neražotājiem es pieskaitu arī tos, kuri nodarbojas ar cilvēcei kaitīgu produktu izgatavošanu, piemēram, tabakas un narkotiku ražošanu.