Nafta un tas produkti, akmenogles , dabasgaze

Nafta 3
Kas ir nafta? 3
Kā nafta radusies? 3
Naftas iegūšana 3
Naftas sastāvs 4
Naftas īpašības 4
Noplūdušās naftas uzvedība ūdenī 4
Naftas pārstrāde 5
Naftas pārtvaice (destilācija) 5
Benzīns 6
Degvielas stabilitāte pret detonāciju 6
Oktānskaitlis 7
Cetānskaitlis 8
Naftas krekings 8
Naftas un naftas produktu izraisītais piesārņojums 9
Katalizatori 10
Naftas bitumi 10
Nafta Latvijā 10
Akmeņogles 11
Akmeņogļu pārstrāde 11
Koksēšana 11
Gazifikācija 11
Sašķidrināšana 11
Dabasgāze 12
Izmantotā literatūra: 13