nauda un finanses

Nauda ir viens no būtiskākajiem tirgus ekonomikas funkcionēšanas elementiem. Nauda skar visas sabiedrības dzīves sfēras. No tās daudzuma apgrozībā ir atkarīgas preču cenas, ražošanas attīstība un iedzīvotāju labklājība.
Nauda kā apgrozības līdzeklis ir tad, kad notiek samaksa par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Nauda ir līdzeklis, kas maiņu padara daudz ērtāku, vienkāršāku un izdevīgāku.

Scroll to Top