Reliģiju vēsture un to atšķirības.

1.Jaunā Derība – kristiešu Svētie Raksti

Bībeles rašanās laiks, saikne ar Veco derību
Kristīgās mācības pamatatziņas

Kā radās Jaunās derības Svētie Raksti?

Svēto Rakstu valoda Latvijā un eiropā.

Svēto Rakstu lasīšana

Kas ir Svētā Vēsture?

Svētās Vēstures iedalījums
Neredzamās pasaules radīšana. Eņģeļi.

Par kritušajiem gariem.

Par Dieva lielumu.

Dievs ir mūžīgs un nemainīgs.

Dievs ir visvarens un visgudrākais.

Dievs ir visur klātesošs un viszinošs.

Dievs ir bezgalīgi pilnīgs Gars.

Dievs nometina cilvēku zemes paradīzē un dod viņam bausli

Dievs rada Ievu.

Par Dieva labestību.

MOZUS GRĀMATA

2.Senās Ēģiptes reliģija

Dievu kulti

Dievi dzīvnieku izskatā

Ra un Amons

Ozīriss un izīda

Mīti par amonu ra

Pēcnāves dzīve

Mirušo grāmata

Sena leģenda par skarabeja amuletu

Scroll to Top