pashnaviba

Pašnavība (Suicidium, Selbstmord, Suicide, Selfmurder) – Parastā dzīvē un pēc terminoloģijas vārds Pašnāvība ir domāts kā apzināti un neapzināti savas būtības pārtraukšana, ko izpilda pats cilvēks.
Visiem ir zināms, ka pašnavība ir pats smagākais grēks. Pareizticīga baznīca ir lūgšanas un apstāvēšanas aizliegums uz tādiem cilvēkiem. Tāpēc kā cilveks pārkāpj Dieva likumu uz dzīvi, kuu viņam deva Dievs un arī tāpēc viņam nav tiesības viņu ierobežot. Vienīgais izņemums ir ārprātīgi, kuri pabidza ar dzīvi prāta saduļkošanās stāvokli. Agrāk pašnāvnikus apraka ārpus kapiem. Aizkāpa dzīve pašnāvnieki ir atdoti mūžīgam mokam ellē. Kaut arī Biblijā pašnāvība nekā nekomentējas. Pašnāvnieku apstāvē tikai taja gadījumā jā dievkalpojuma noturētājs atzīst klusso par ārprātīgo.
Korāns arī aizliedz pašnavību. Bet divējāda interpretācija atļauj atņemt sev dzīvību, un tas neskaitas par pašnāvību ( šahidi ) Zināmā mēr šāhidi nav pašnāvnieki , tāpēc kā mērķis ir cita cilvēka vai cilvēku gruppas nogalināšana, pats šahids izskatas kā Allaha karavīrs.
Sēnajā elkdievība arī nav pašnavības aizlieguma, arī hinduismā, budismā, sintoisma, sintoismā pašnāvība ne tikai nav aizliegta, bet ir izdarama tādā varianta : seppuku-harakiri pašnavības forma bija izdarama vai nu pēc sprieduma, vai nu brīvprātīgi, ja bija aizķerts samuraja gods.) Bet neviena pasaules reliģija parasta dzīves pašnavība nav laba darbība.
Cēloņus ir ļoti daudz :
1. Strīdi personīga dzīve
2. Nelaimīga mīlestība
3. Problēmas darbā
4. Fiziskie apsmiekli ( izvarošana, sitieni )
5. Dzīves jēgas zaudēšana
6. Finanšu problēmas
7. Veselības problēmas ( Evtanazija, štata Florida , ASV formāli arī ir pašnavība, tāpēc kā uzkatas kā slimam cilvēkam vajag ievest preparātu sev pašam )
8. Relīģijas fanātisms ( bieži ir izplatīts sektā ) rituāla pašnavība
9. Psihiskas slimības ( šizofrenija, depresija)
10. Goda saglabāšana ( seppuku(harakiri) kuņģa atardīšana )

Izplatīti un vairāk zināmi pašnāvības metodi :
1. Pakāršana
2. Apslāpēšana
3. Noslīcināšana
4. Indēšana
5. Lēciens vai krišana no augstam ēkam
6. Pašsadedzināšana
7. Krišana uz šķēpa ( Sēna Roma )
8. Dažreiz satikas metodes kombinēšana, lai būtu precīzak un ātrak.

Iz arī izplatīta pozicija , neindeficēta ar pašnāvību – pašuzupurēšana. Piemēra tas attiecas uz japāņu kamikadzem un citam personam , kuri apzināti atdot savu dzīvi ideālas dēļ. (Aleksands Motrosovs un citi. )

Pašnavība dzīvnieku pasaule :
1. Jūlijs 2005. gads – 1500 aitas vienlaicīgi nolēca bezdibenī Turcijā , un 450 no tiem nomira.
2. Ir zināmi vāļū daudzkārtīgas izmēšanas pludmalē. Tomēr nav nekādus faktus kas tas ir , vai tiešam tas ir vēlēšāna pabeigt ar dzīvi, vai nu atkritums ļoti smagāja biolokācijas sistēma.

Es nevaru precīzi pateikt ka pašnāvība nav sapratīga rīcība, vai nu otrādi. Es ticu Dievam un man likas, ka tas būtu vispār ne ētiski tā rīkoties, bet nu ir cilvēki, kuri ir morāli ļoti vāji un viņiem var likties kaut kāda pavisam maziņa problēma, par vispār nerisināmu dzīves situāciju. Un tādi cilvēki redz tikai tādu izēju kā atņēmt sev dzīvi.
Bet ļoti daudz cilvēku izdara pašnāvību lai pievērst sev vairāk uzmanības, tāpēc kā viņi sava dzīve ir ka saka „pelēka pelīte” un tas tiešam ir ļoti bēdīgi darit kaut ko lai citi reizēm rupējas par tevi.