evolucijas teorija

XVII gs. sakumā parādījās pirmie ceļotāju ziņojumi par cilvēkpērtiķiem un to līdzību cilvēkam. Savā dzīvnieku valsts sistēmā K.Linnejs cilvēku iedalīja primātu grupā kopā ar puspērtiķiem un pērtiķiem. Ž.Lamarks bija pirmais, kas rakstīja, ka cilvēks cēlies no pērtiķim līdzīgiem senčiem, kuri pārgājuši no kāpelēšanas pa kokiem uz staigāšanu pa zemi.