Pastāvīgās izmaksas var mainīties.

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir ļoti augsta inflācija. Visām precēm un pakalpojumiem pieaug cenas, un tas liecina par to, ka visas pastāvīgās izmaksas ar laiku mainās inflācijas dēļ.
Lai arī pastāvīgās izmaksas nemainās atkarīgi no ražotās produkcijas daudzuma, ilgā laika posmā šīs izmaiņas ir pamanāmas. Pie pastāvīgajām izmaksām pieskaitāmi administrācijas izdevumi, piemēram, algas, nomas maksa, maksa par dabas resursu lietošanu, dabas piesārņošanu, pamatlīdzekļu nolietojumu, iekārtu uzturēšanu un kopšanu, telpu uzkopšanas, apkures, elektroenerģijas, komunikāciju maksājumi, kas nav tieši saistīti ar ražošanas procesu, apsardzes izmaksas, apdrošināšanas maksas, kredītprocenti, izejmateriālu iegādāšanās, īpašuma nodokļu maksājumi un cita veida maksājumi.
Ilglaicīgā periodā pastāvīgās izmaksas mainās, un tas saistīts ar ražošanas paplašināšanu un saražotās produkcijas apjoma pieaugumu.
Skaidrs, ka visas šīs izmaiņas, galvenokārt, rodas paplašinot ražošanu, bet tas nav vienīgais iemesls. Jo pat tad, kad ražos preci visu laiku vienā daudzumā, pastāvīgās izmaksas mainīsies, to nosaka inflācijas līmenis valstī. Jo tas augstāks, jo lielākas izmaksas ir ražošanas procesā, kas, savukārt, gribot negribot, liek samazināt strādnieku algas.
Lai izvairītos no šādiem nelāgiem iznākumiem, vajag bieži veidot uzņēmuma finanšu pārskatu-bilanci. Tā ļauj vieglāk izsekot līdzi visām izmaksām un kontrolēt uzņēmuma ražošanas procesu.
Mūsdienās ir ļoti grūti uzturēt nemainīgas pastāvīgās izmaksas, bet tās izdotos daudzmaz līdzsvarot, ja tām vairāk sekotu līdzi. Un noteikti nevajadzētu domāt, ka patstāvīgās izmaksas nemainīsies, ja ražošanu palielinās vai samazinās, drīzāk tām vajadzētu nostabilizēties, lai būtu vieglāk pārraudzīt izmaksu maiņu. Un ja nenotiks lata devalvācija, tad nekas nemainīsies-patstāvīgās izmaksas turpinās mainīties.