Pensiju sistēmu 2. līmenis

Pensiju sistēmu 2. līmenis

Praktisko darbu banku zinībās izvēlējos rakstīt par tēmu- Pensiju sistēmu 2. līmenis. Šo tēmu es izvēlējos, jo pati esmu vairāku banku kliente, un interesējos kurā bankā izdevīgāk pieteikties šim bankas piedāvājumam. Bet pensiju 2.līmenim esmu pieteikusies Latvijas Krājbankā. Darbu rakstu par šo tēmu, lai izpētītu, vai palikt Latvijas Krājbankas klientei vai kļūt par kādas citas bankas klienti.
Valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju sistēmas 2. līmenis tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Tas paredz, ka klientiem tiek papildus uzkrāts pensiju kapitāls, daļu no pensijām domātā sociālā nodokļa daļas novirzot papildu pensijas uzkrāšanai. 2. līmeņa pensijas kontā tiek uzkrāta nauda, un papildpensijas apjoms būs tieši atkarīgs no uzkrātā papildpensijas kapitāla. Tā ir iedzīvotāju nauda, kas krājas kontā, bet pieejama tā ir tikai pēc aiziešanas pensijā.
Sākot ar 2007.gadu pensiju 2.līmenī tiek ieskaitīta nauda jau 4% apmērā no bruto darba algas. Ieskaitījumi tiks palielināti pamazām, līdz 2010.gadā sasniegs 10% no bruto darba algas.
Darbā tiks apskatītas trīs Latvijas lielākās bankas- Hansabanka, Latvijas Krājbanka un Parex banka .
Sākumā tiks apskatīts katras bankas piedāvājums, un beigās tiks izdarīti secinājumi kurā bankā un kādēļ izvēlēties ņemt pensiju 2. līmeni. Kā pirmā tiks apskatīta Hansabanka.
Līdz 2002.gada 31.decembrim 2. līmeņa pensiju līdzekļus pārvaldīja tikai Valsts Kase. Kopš 2003. gada 2. līmeņa pensiju kapitālu pārvalda arī privātie līdzekļu pārvaldītāji. Līdzekļu pārvaldīšana, galvenokārt, nozīmē šo līdzekļu ieguldīšanu dažādos ieguldījumu objektos. Hansabankā šo pienākumu veic ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi, kas ir Hansabankas meitas uzņēmums. 2. līmeņa pensiju kapitāla uzkrāšanu Hansa Fondi piedāvā veikt divos ieguldījumu plānos: pensiju plānā Stabilitāte vai pensiju plānā Dinamika, kuri atšķiras pēc ieguldījumu stratēģijas.
Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Stabilitāte ir konservatīvs plāns, kurā līdzekļus iegulda finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valsts parādzīmēs, banku depozītos, uzņēmumu parādzīmēs. Šāda investīciju politika nodrošina zemu ieguldījumu risku un minimālas kapitāla svārstības. Plāns Stabilitāte vairāk piemērots tad, ja līdz pensijai atlicis mazāk par desmit gadiem vai ja vēlaties izvairīties no pensijas kapitāla svārstībām.
Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Dinamika ir dinamisks plāns, kas, papildus ieguldījumiem finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, veic ieguldījumus arī akcijās. Līdzekļi tiek ieguldīt ne vien finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, bet arī akcijās, kas rada lielāku kapitāla svārstīgumu, tomēr ilgtermiņā nodrošinot straujāku pensijas kapitāla pieaugumu. Tā pensiju plāna līdzekļu daļa, kas tiek ieguldīta finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, nodrošinās stabilu pensiju plāna vērtības pieaugumu. Savukārt, tā daļa, kas tiek ieguldīta kapitāla vērtspapīros (akcijās), dos iespēju straujākam pensiju plāna vērtības pieaugumam. Šo pensiju plānu banka iesaka izvēlēties, ja līdz pensijas vecumam ir vairāk nekā desmit gadi. Izvēloties Dinamiku, ir izdevīgi pēc iespējas ilgāk saglabāt šo plānu, jo tas dod iespēju uzkrāt lielāku pensiju kapitālu ilgtermiņā. Neilgi pirms došanās pensijā ieteicams pāriet uz Stabilitāti, tādējādi lieki neriskējot ar īstermiņa akciju vērtības svārstībām un saglabājot stabilu uzkrāto pensijas kapitālu.
Hansabankas grupas uzņēmuma “Hansa fondi” pensiju 2. līmenī ir iesaistījušies 387 523 dalībnieki jeb 40% no visu pensiju plānu dalībniekiem. Lielākā daļa izvēlas Hansa pensiju aktīvo plānu “Dinamika”, kur šobrīd ir 328 385 dalībnieki, bet konservatīvajā plānā “Stabilitāte” ir 59 138 dalībnieki.
Ieguvumi:
• iespēja uzkrāt lielāku pensijas kapitālu, neveicot papildu iemaksas,
• ar Hansa Pensiju, cilvēki var izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu plānu pensijas kapitāla uzkrāšanai,
• Hansa Pensiju plānu ienesīgumam var sekot internetbankā hanza.net,
• Pensijas kapitāls tiek uzkrāts pie lielākā un stabilākā privātā pensiju pārvaldnieka Latvijā, kas izmanto Hansabanka grupas pieredzi un zināšanas naudas līdzekļu pārvaldē,
• pensiju 2. līmeņa naudas līdzekļi tiek glabāti neatkarīgi no citiem bankas naudas līdzekļiem, tātad to drošība ir daudz augstāka.
Papildus ieguvumi : Piesakoties kādam no Hansa Pensiju plāniem, algas konta atvēršana bez maksas, norēķinu karte Visa Elektron vai Maestro bez izsniegšanas maksas un attālināto bankas pakalpojumu pieslēgšana bez maksas. Pensijas plānu ir iespējams mainīt katru gadu. Hansa Pensiju plāniem Dinamika vai Stabilitāte iespējams pieteikties jebkurā Hansabankas filiālē vai internetbankā hanza.net.
Kā otrā banka tiks apskatīta SEB Unibanka. Par šī līmeņa dalībnieku var kļūt ikviens, kurš dzimis pēc 1951. gada 1. jūlija. Ja esat dzimis: 1) laika posmā no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, pensiju 2. līmenim varat pievienoties brīvprātīgi; 2) pēc 1971. gada 1. jūlija, dalība pensiju 2. līmenī ir obligāta.
Astra Krājfondi pensiju plāns “EKSTRA PLUS” – piedāvā aktīvu ieguldījumu politiku, tādējādi dodot iespēju sasniegt augstāku peļņu un samazināt ieguldījumu riskus, jo līdzekļu ieguldīšanā tiek izmantota pasaules vadošo līdzekļu pārvaldītāju pieredze, veicot investīcijas ieguldījumu fondos, nevis atsevišķu uzņēmumu akcijās;
Astra Krājfondi pensiju plāns “EKSTRA” – piedāvā aktīvu ieguldījumu politiku, tādejādi dodot iespēju sasniegt lielāku peļņu ilgākā laika posmā, jo līdzekļi tiek ieguldīti atsevišķu uzņēmumu akcijās un citos kapitāla vērtspapīros;
Astra Krājfondi pensiju plāns “KOMFORTS” – piedāvā sabalansētu ieguldījumu politiku, tādējādi sniedzot stabilu un pastāvīgu pensijas kapitāla pieaugumu;
Astra Krājfondi pensiju plāns “KLASIKA” – piedāvā konservatīvu ieguldījumu politiku, tādējādi saglabājot veikto iemaksu vērtību un sniedzot pastāvīgu pensiju kapitāla pieaugumu.
Pensiju 2. līmeņa darbības uzraudzību nodrošina valsts, veicot stingru līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku kontroli. No valsts puses pensiju 2. līmeņa līdzekļu ieguldīšanas uzraudzību veic Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Līdzekļu pārvaldītāju uzrauga arī turētājbanka, pirms katra darījuma veikšanas pārliecinoties, vai līdzekļi tiek ieguldīti saskaņā ar katra pensiju plāna prospektu. Saņemt pensiju 2. līmenī uzkrātos līdzekļus var, sasniedzot valsts noteikto pensionēšanās vecumu. Turklāt ikvienam šī līmeņa dalībniekam būs tiesības izvēlēties, vai pievienot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pensiju 1. līmeņa kapitālam un saņemt abas pensijas kopā, vai iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi un saņemt regulārus maksājumus saskaņā ar apdrošināšanas polises noteikumiem.
Pensiju 2. līmeņa priekšrocības:
• nauda tiek uzkrāta tieši Jūsu pensijai;
• iespēja izvēlēties sev vispiemērotāko līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu;
• nav nekādu papildu izdevumu;
• līdzekļi tiek ieguldīti finanšu un kapitāla tirgū, tādējādi nodrošinot lielāku pensiju vecumdienās;
• pastāv stingra valsts uzraudzība, tādēļ nav jāuztraucas par līdzekļu drošību;
• iespēja mainīt izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu.
Kā trešo banku apskatīju Parex banku. Pensiju 2.līmeņa dalībnieki sava pensijas kapitāla uzkrāšanai un palielināšanai var izvēlēties kādu no diviem IPAS Parex Asset Management piedāvātajiem ieguldījumu plāniem: Parex Universālais pensiju plānu un Parex Aktīvais pensiju plānu. Šo ieguldījumu plānu galvenais mērķis ir aizsargāt pensijas kapitālu pret inflāciju un nodrošināt plānu dalībniekiem pēc iespējas lielāku pensiju nākotnē. Plāni atšķiras ar ieguldījumu stratēģiju un sagaidāmo peļņas līmeni.
Parex Universālais pensiju plāns. Pensiju plāna mērķis ir nodrošināt dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes, galvenokārt veicot investīcijas Baltijas valstu, Eiropas Savienības un pasaules attīstīto valstu parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Virs 70% no ieguldījumiem tiek veikti latos.
Parex Aktīvais pensiju plāns. Pensiju plāna mērķis ir nodrošināt dalībniekiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu pie sabalansētas ieguldījumu portfeļa struktūras, galvenokārt veicot investīcijas, Baltijas valstu, Eiropas Savienības un pasaules attīstīto valstu kapitāla un parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Virs 70% no plāna ieguldījumiem tiek veikti latos. Kapitāla vērtspapīros (akcijās un citu ieguldījumu fondu apliecībās), var tikt ieguldīti līdz 30% no plāna aktīviem.

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku sadalījums pa ieguldījumu plāniem 2006. gada 31. decembrī
Ieguldījumu plāna nosaukums Dalībnieku skaits
Pavisam brīvprātīgie obligātie
Hansa pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” 286 863 108 212 178 651
Parex Aktīvais pensiju plāns 149 315 54 580 94 735
Astra Krājfondi pensiju plāns “EKSTRA” 15 520 6 006 9 514
Astra Krājfondi pensiju plāns “EKSTRA PLUS” 8 996 4 140 4 856
Hansa pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte” 49 906 41 611 8 295
Parex Universālais pensiju plāns 27 559 22 031 5 528
Astra Krājfondi pensiju plāns “KLASIKA” 22 744 14 351 8 393
Astra Krājfondi pensiju plāns “KOMFORTS” 419 341 78
Līdz 2006. gada 31. decembrim privāto līdzekļu pārvaldītāju piedāvātajos ieguldījumu plānos reģistrēti 786 485 dalībnieki: 1) no Valsts kases ieguldījumu plāna pie privātajiem līdzekļu pārvaldītājiem 2006.gada laikā pārgājuši 63 594 dalībnieki; 2) no jauna reģistrēti 111 373 dalībnieki.
Visvairāk dalībnieku ir IPS “Hansa fondi” – 336,8 tūkstoši, IPAS ”Parex Asset Management” – 176,9 tūkstoši, IPS “SEB Unifondi” – 174,4 tūkstoši, Valsts kasei – 113,6 tūkstoši. No 374 523 brīvprātīgajiem dalībniekiem 369 556 jeb 98,7 % ir izvēlējušies privātos līdzekļu pārvaldītājus.

Secinājumi
Rakstot šo darbu esmu nonākusi pie secinājuma, ka ar nākamo gadu mainīšu Latvijas Krājbankas sniegtos pakalpojumus, uz Hansabankas piedāvāto 2. pensijas līmeni. Pie šāda secinājuma nonācu, jo, pirmkārt, meklējot informāciju par 2. pensiju līmeni izvēlētajās bankās, visplašāko informāciju atradu Hansabankas mājas lapā. Otrkārt, izpētot piedāvājumu Hansabankas piedāvājums „Dinamika” šķita vispiemērotākais, jo ir piemērots personām, kam līdz pensijas vecumam ir atlikuši vairāk kā 10 gadi. Kā arī ļoti pievilcīgi šķita ieguvumi un priekšrocības ,ko piedāvā Hansabanka, kā piemēram, Maestro vai Visa Electron kartes bezmaksas izsniegšana, kā arī iespēja Hansa pensiju plānu ienesīgumam sekot internetbankā hanza.net.
Treškārt, šī banka ir ļoti prestiža un uzticama (banka ir radījusi uzticamību). To var secināt arī pēc 2006.gada datiem par šī pakalpojuma izmantotājiem, kas bija 387 523 tai skaitā 108 212 brīvprātīgie un 178 651 dalībnieki jeb 40% no visu pensiju plānu dalībniekiem. Tas nozīmē ,ka pieprasījums pēc šis bankas piedāvājuma ir ļoti liels.
Lai gan konsultējoties ar citiem 2. pensiju līmeņa dalībniekiem saņēmu ieteikumus par labu Parex bankai, tomēr nolēmu, ka izdevīgāk būtu pieteikties Hansabankā