Populārākie kredīta un līzinga veidi Latvijā

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp
IEVADS…………………………………………………………………………………………3
1. KREDĪTA UN LĪZINGA VEIDI – TO ATŠĶIRĪBAS……………… 4
2. HIPOTEKĀRAIS KREDĪTS…………………………………………………..6
3. PATĒRIŅA KREDĪTS……………………………………………………………7
4. OPERATĪVAIS LĪZINGS……………………………………………………….9
5. FINANŠU LĪZINGS……………………………………………………………….10
6. KREDITĒŠANAS PAMATPRINCIPI………………………………………11
SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI…………………………………………………12
IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS………………….13

IEVADS

Ikviens no mums ir nonācis situācijā, kad kaut kas ir ļoti nepieciešams, taču naudas tam nepietiek. Bieži tie ir sapņi, kurus vēlamies realizēt. Bet ļoti bieži tās ir vienkārši ikdienišķas un neizbēgamas nepieciešamības. Lai piepildītu šos sapņus un nodrošinātu nepieciešamības, iespēja ir aizņemties no draugiem un paziņām vai izmantot finanšu iestāžu piedāvātos pakalpojumus – kredītus un līzingus.
Mūsdienās ekonomika nebūtu iedomājama bez kredītattiecībām. Kredīts vai līzings nav nekas peļams. Var izmantot arī vairākus kredītus, taču nedrīkst krist galējībās un ņemt vienu kredītu aiz otra. Arī līzinga noteikumi vienmēr rūpīgi jāapsver. Taču arī vairīties no tādām iespējām nevajadzētu. Pirmkārt, pirkt šodien ir lētāk nekā rīt, jo jebkurā gadījumā rīt būs dārgāk. Otrkārt, pie kārotās lietas var tikt tūlīt. Treškārt, paliek brīvi resursi, ko var ieguldīt citur un atkal nopelnīt naudu. No kredītsaistībām nav jābaidās, ja vien cilvēks spēj novērtēt savu maksātspēju.
Tā kā mūsdienu vidusmēra iedzīvotāja dzīve nav iedomājama bez kredītattiecībām, tad tieši tāpēc savam darbam izvēlējos tēmu par kredītiem un līzingiem.

1. KREDĪTA UN LĪZINGA VEIDI – TO ATŠĶIRĪBAS

Kredīts ir atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas īpašumā un kurš klientam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdod bankai naudu vai citas lietas.
Līzings ir finansu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem.
Mums, Latvijas iedzīvotājiem, ir divi viszināmākie kredīta veidi:
Hipotekārais kredīts – mājokļa, zemes iegādei, remontam, labiekārtošanai, tajā skaitā teritorijas labiekārtošanai.
Patēriņa kredīts – kāda konkrēta mērķa vai pirkuma īstenošanai (ceļojumam, tehnikas iegādei, medicīnas izdevumiem).
Līdzīgi ir ar līzingiem, jo arī tiem ir divi zināmākie veidi:
Operatīvais līzings – jāizmaksā līzinga priekšmeta amortizācijas vērtība;
Finanšu līzings – jāizmaksā visa līzinga priekšmeta vērtība, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku.
Starp kredītu un līzingu pastāv divas būtiskas atšķirības:
1) iegādājoties pirkumu kredītā, mēs kļūstam par iegādātās mantas īpašnieku un atmaksājam finanšu iestādei aizdoto naudu, kā arī procentus par aizdevumu;
2) noformējot līzingu, mēs neesam pirkuma īpašnieki – īpašnieks ir līzinga devējs, un mēs esam tikai pirkuma (mantas) turētājs jeb lietotājs.
Piemērs: Ja mēs iegādājamies auto kredītā, automašīna ir mūsu īpašums, taču ieķīlāts par labu finansējuma devējam. Savukārt, iegādājoties auto līzingā, automašīna ir finansējuma devēja īpašums līdz līzinga beigām, bet tehniskā pasē kā „Turētājs” esam ierakstīti paši.

2. HIPOTEKĀRAIS KREDĪTS

Hipotekārais kredīts ir naudas aizdevums, kuru nepieciešams nodrošināt ar nekustamā īpašuma ķīlu. Par ķīlu var kalpot arī nekustamais īpašums, kuru vēlamies iegādāties vai būvēt. Mērķi šāda kredīta ņemšanai var būt dažādi – dzīvokļa iegāde, zemes iegāde, remonts, celtniecība, kā arī lielu pirkumu, piemēram, automašīnas iegāde.
Hipotekāro kredītu izsniedz uz noteiktu laiku. Ir bankas, kas kredītu izsniedz līdz pat 40 gadiem. Kredīta termiņš atkarīgs no tā, cik lielu ikmēneša maksājumu veicam. Jo ilgāks ir kredīta atmaksas termiņš, jo mazāki ir ikmēneša maksājumi. Kredīta neatmaksāšanas gadījumā naudas aizdevējam (bankai vai citai kredītiestādei) ir tiesības uz aizņēmēja ķīlu.
Hipotekāram kredītam ir divu veidu maksājumu grafiki:
Dilstošais maksājumu grafiks – izvēloties šo maksājumu, katru mēnesi tiks dzēsta vienāda summa no kredīta pamatsummas atlikuma plus procenti. Pirmie kredīta maksājumi būs lielāki, bet pēdējie kredīta maksājumi būs krietni mazāki. šis atmaksas grafiks ir izdevīgāks cilvēkiem, kas jau sākotnēji var atļauties maksāt nedaudz lielāku summu kredīta maksājumiem. Izvēloties šo maksājuma grafiku, mazāk tiek samaksāts procenta maksājumos kopējā termiņā.
Vienādais maksājuma grafiks – izvēloties šo maksājuma grafiku, klients var apzināties, ka procenta likmes maiņas periodā viņam būs viena konkrēta maksājuma summa, kas katru reizi būs nemainīga. Šo maksājumu ieteicams izvēlēties tad, ja vēlamies, lai maksājuma summa paliek nemainīga. Bet tas ir atkarīgs no procenta likmes maiņas periodā. Maksājums var mainīties reizi trijos mēnešos, tikpat labi tas var mainīties reizi piecos gados. Tas atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku klients ir izvēlējies nofiksēt procenta bāzes likmi.
3. PATĒRIŅA KREDĪTS

Šis kredīta formas nosaukums it kā nepārprotami raksturo kredīta darbību. Patēriņa kredīta objekti ir tās preces, ko pērk un pārdod patēriņa preču tirgū (tehnikas iegāde, ceļojumi, medicīnas izdevumi u.c.). Debitors ir atsevišķs patērētājs, mājsaimniecība.
No citiem kredītiem tas atšķiras galvenokārt ar to, ka domāts tikai fizisku personu personīgai lietošanai, nevis saimnieciskai darbībai, un tam lielākoties nav nepieciešams nodrošinājums jeb ķīla. Kā būtiskāko kredīta piešķiršanā banka vērtēs mūsu ikmēneša ienākumu apjomu un stabilitāti. Patēriņa kredītu izsniedz uz noteiktu laiku – no 3 līdz 60 mēnešiem. Taču ir bankas, kurām maksimālais termiņš ir mazāks par 60 mēnešiem. Kredīta termiņš atkarīgs no tā, cik lielu ikmēneša maksājumu mēs varam atļauties. Jo ilgāks ir kredīta atmaksas termiņš, jo mazāki ir ikmēneša maksājumi.
Patēriņa kredīts var būt gan kā naudas aizdevums (skaidra nauda, nauda ar pārskaitījumu, kredītkarte, overdrafts u.tml.), gan kā preču vai pakalpojumu (ceļojums, sadzīves tehnika, remonts, mēbeles u.tml.)finansējums. Salīdzinot šos abus patēriņa kredīta produktus, jāsaprot, ka preču vai pakalpojuma finansējuma pamatā ir produkts, kurus pērk klients – tātad viņš pirkšanas procesā neredz naudu, bet saņem šo preci vai pakalpojumu. Savukārt naudas aizdevums ir naudas kredīts, ko ieskaita klienta kontā vai izmaksā skaidrā naudā. šajā gadījumā klientam ir dota rīcības brīvība rīkoties ar skaidro naudu, proti, viņš var iegādāties vairākas preces vai iztērēt daļu summas precēs vai pakalpojumos, bet pārējo naudas summu atlikt un izmantot laikā, kad tā visvairāk būs nepieciešama.
Naudas kredīts jeb aizdevums parasti ir jānoformē attiecīgās finanšu iestādes filiālē. Savukārt kredīts preču vai pakalpojumu iegādei var tikt noformēts gan finanšu iestādes filiālē, gan pie preču vai pakalpojumu sniedzēja – tirgotāja.
Patēriņa kredīts ir iedarbīgs pieprasījuma paplašināšanas rīks. Jo, kamēr ilgstošās lietošanas patēriņa priekšmetiem ir aktīvs noiets, pārdevējs nedomā šīs preces pārdot uz kredīta. Tikko pieprasījums krītas, preci sāk pārdot uz kredīta. Patēriņa kredīta variantā prece ir dārgāka, bet maksāt var ilgāku laiku mazām summām.

4. OPERATĪVAIS LĪZINGS

Operatīvais līzings piemērots gadījumos, kad līzinga objektu vēlamies izmantot ierobežotu laika periodu. Šajā gadījumā līzinga kompānija nopirks nepieciešamo preci un nodos to mūsu rīcībā uz noteiktu laiku par iepriekš norunātu nomas maksu. Pēc operatīvā līzinga līguma darbības beigām mēs varam atdot līzinga objektu vai arī izmantot iespēju to izpirkt. Papildus tiks piedāvāta iespēja pagarināt iepriekš noslēgtā līzinga līguma darbības termiņu.
Šo līzinga veidu parasti vairāk izmanto juridiskās personas jeb uzņēmumi, lai pastāvīgi atjaunotu savas autotransporta vienības, paturot iespēju tās arī izpirkt. Nomas laikā tiek maksāta tikai daļa transporta līdzekļa pilnas vērtības, jo atlikuma pēc operatīvā līzinga termiņa beigām jau atrēķināts.
Uzņēmuma bilancē varēs iekļaut tikai kārtējo līzinga maksājumu, kuri samazinās ar nodokļiem apliekamo uzņēmuma ienākumu daļu.

5. FINANŠU LĪZINGS

Finanšu līzings nozīmē to, ka līzinga kompānija klienta uzdevumā iegādājas līzinga objektu (autotransportu, sadzīves tehniku, nekustamo īpašumu u.c.) un nodod to klienta lietošanā uz abpusēji saskaņotiem noteikumiem. Klients šo pirkumu var sākt lietot nekavējoties. Līdz ar pēdējā līzinga maksājuma veikšanu objekts pāriet klienta īpašumā.
Finanšu līzings ir izdevīgs gadījumos, kad plānojam pirkumu lietot ilglaicīgi. Turklāt līzinga objektu var iekļaut uzņēmuma bilancē kā ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļos un sākt tā nolietojuma aprēķinu. Samaksātie līzinga procenti daļēji samazinās nodokļu nastu, kas tiek iekasēta par uzņēmuma gūtajiem ienākumiem. Līzinga darījuma pievienotās vērtības nodokli (PVN) vadoties pēc izsniegtā rēķina (pavadzīmes) var izmantot kā nodokļu priekšapmaksu, attiecīgi samazinot uzņēmuma budžeta PVN daļu. Iegādāto līzinga objektu lietosiet visu līguma darbības laiku, pakāpeniski atmaksājot tā vērtību, līdz kļūsiet par pilntiesīgu pirkuma īpašnieku.

6. KREDITĒŠANAS PAMATPRINCIPI

Lai banka klientam izsniegtu kredītu, tad tai ir jāievēro daži pamatprincipi:
– tiek pētīta personas kredītvēsture. Pozitīvu kredītvēsturi veido kārtīga iepriekšējo vai esošo kredītsaistību izpilde.
– tiek ņemti vērā arī kredītņēmēja ienākumi. Kredīta piešķiršanas procesā tiek vērtēti mūsu personīgie ienākumi, kā arī ģimenes kopējie ienākumi.
– kredīta nodrošinājums. Kredītiestāde var izsniegt kredītu, ja tas ir nodrošināts ar, piemēram, kustamo vai nekustamo īpašumu, vērtspapīriem. Svarīgs kredīta nodrošinājums ir aizdevuma izsniegšana pret ķīlu.
– kā papildus garantija kredītu saistību segšanai, ja ar kredītņēmēja ienākumiem vien nav iespējams saņemt kredītu, tiek piesaistīts galvinieks. . Galviniekam arī ir jāuzrāda ienākumu avots. Galvinieks ar savu parakstu apliecina, ka, ka kredīta ņēmējs kļūs maksātnespējīgs, galvinieks apņemas apmaksāt summu ko parādā būs kredīta ņēmējs.

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

Darba izstrādāšanas gaitā sapratu, ka, lai kredīts būtu draugs un palīgs, pirms kredīta ņemšanas ir jāfiksē savi ikmēneša ienākumi un rūpīgi jāaprēķina, cik ir iespējams mēnesī atlicināt kredītsaistību pildīšanai. Tikai tad, ja ir pastāvīgs darbs un stabili ienākumi, būs iespējams regulāri un noteiktajos termiņos nomaksāt savas kredītsaistības. Bet pats svarīgākais – noteikti jāatceras par kredīta vai līzinga kā pakalpojuma mērķi – tas nav domāts kā pēdējais variants, pie kura ķerties, kad vairs nav citas izejas vai līdzeklis, kā izglābties no parādiem – tas domāts dzīves kvalitātes uzlabošanai un to var atļauties tikai tad, ja ir stabila finansu situācija.
Galvenais iemesls kāpēc cilvēkiem rodas grūtības ar kredītsaistību atmaksu ir nepietiekama savu personīgo finanšu līdzekļu plānošana, kā arī neapdomāta plānoto kredītsaistību attiecība pret esošo un nākotnē gaidāmo materiālo stāvokli (ieņēmumiem). Proti, noformējot kredītu, jāatceras, ka kredītsaistības nedrīkst pārsniegt 30-40% no ikmēneša ienākumiem.
Lielāka cilvēku kļūda ir ņemt kredītu, lai segtu jau esošās kredītsaistības. Kredīta ņemšana cita kredīta dzēšanai parasti ir kā apburtais loks un pēc kāda laika ir nepieciešams jau atkal jauns kredīts, lai segtu iepriekšējo.
Un galvenais atcerēties, ka kredīts un līzings uzliek cilvēkam papildus saistības un atbildību, tāpēc tas uzlabos mūsu dzīves kvalitāti tikai tad, ja patiesi varam to atļauties

IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS

Interneta resursi:

1. Kas ir kredīts? – http://www.kreditiem.lv/lv/kreditu_skola/kreditu_veidi/
2. Kas ir līzings? – http://llda.lv/lizings/kas.html
3. Par un ap kredītiem (2007.gada 10.aprīlis). –
http://www.apollo.lv/portal/ipasums/2007/articles/97080/0
4. Iespēju kredīts. – http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/iespeju_kredits/
5. Kas ir patēriņa kredīts? – http://www.saimniece.lv/news/3670/Kas-ir-paterina-kredits/
6. Operatīvais līzings. – http://www.hanzabrokeri.lv/?menu=3&article=9
7. Līzinga veidi. – http://www.tkb.lv/lv/forbusiness/leasing/leasingvar/

Scroll to Top