Praktiskais darbs psiholoģijā

Praktiskais darbs psiholoģijā:
aptaujas anketa par profesiju sekretāre.

Darbu veica:
.

Ievads

Lai savāktu 36 respondentu atbildes uz anketas jautājumiem, bija nepieciešams apstaigāt vairāk nekā 40 firmas, valsts un pašvaldību iestādes, jo ne visur vēlējās sniegt atbildes. Lielākajā daļā gadījumu tomēr pēc iepazīšanās un anketēšanas mērķa izskaidrošanas sekretāres (-ri) bija laipnas un draudzīgas.
Grūtības radīja tas, ka man sākumā nebija īstas skaidrības par sekretāres dienesta pienākumiem, par kuriem bieži vien stāsta anekdotes. Tagad nereti presē tiek minēti arī citi nosaukumi sekretāriem: “ preses sekretārs, “ sekretārs- personāla daļas vadītājs” , “ sekretārs- datorspeciālists”’, “ zinātniskais sekretārs” un citi. Manās aptaujās šādi amatu apvienotāji visi bija vīrieši.
Veicot aptauju, bija interesanti vērot arī sekretāru darba vietas un to aprīkojumu. Bija vietas, kur vēl līdz šim strādā ar vecām rakstāmmašīnām, bet lielākajā daļā darbavietu bija datortehnika, Fakss aparāti, vairāki telefoni, kopētāji u.c.
Par sekretāres darbu, protams, var spriest arī no viņas darba vietas mājīguma – ziedi un kārtība nebūt neprasa daudz līdzekļu, bet labi raksturo cilvēku.
Domāju, ka anketās iekļautie jautājumi nevar dot pilnīgu profesijas raksturojumu, bet dod tikai zināmu priekšstatu un pārdomas, kā vajadzētu veidot anketu, ja būtu līdzīgs uzdevums.

1. tabula. Respondentu sadalījums pēc dzimuma un vecuma.

Vecums Kopā 19 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55
Dzim. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Siev. 31 86,1% 9 29,0% 10 32,2% 10 32,2% 2 6,6%
Vīr. 5 13,9% 1 20.0% 2 40,0% 1 20,0% 1 20,0%
Kopā 36 100% 10 27,8% 12 33,3% 11 30.5% 3 8,3%

2. tabula. Respondentu sadalījums pēc dzimuma un darba pieredzes.

Darba pieredze.
Kopā.
Līdz 1.g.
1 – 2. g
2 – 4. g
4 un vairāk gadi.
Dzimums. Sk. % Sk. % Sk. % Sk % Sk. %
Sievietes. 31 86.1% 5 16,1% 5 16,1% 8 25,0% 13 41,9%
Vīrieši. 5 13,9% 1 20% 1 20% 1 20,0% 2 40,0%
Kopā. 36 100% 6 16,7% 6 16,7% 9 25,0% 15 41,6%

2. Vai Jums jāuzņemas atbildība dažādu jautājumu kārtošanā?

Darba pieredze – atbildība

Pieredze Kopā Līdz 1. g. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Svar. jaut nē 5 13,9% 2 40,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0%
Reti 6 16,7% 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 0 0
Bieži 7 47,2% 1 5,9% 0 0 6 35,3% 10 58,8%
Nav tiesību 8 22,2% 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Kopā 36 100%

Dzimums – atbildība.

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Svar. Jaut. Nē 6 16,7 % 4 66,6% 2 33,4%
Reti 6 16,7% 6 100% 0 0
Bieži 17 47,2% 15 88,2% 2 11,8%
Nav tiesību 7 19,4% 6 85,7% 1 14,3%
Kopā 36 100%

Vecums – atbildība

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Svar. Jaut. Nē 7 19,4% 3 42,8% 2 28,6% 1 14,3% 1 14,3%
Reti 6 16,7% 2 33,3% 3 50,0% 1 16,7% 0 0
Bieži 17 47,2% 2 11,8% 7 41,15 6 35,3% 2 11,8%
Nav tiesību 6 16,7% 2 33,3% 2 33,3% 1 16,7% 1 16,7%
Kopā 36 100%

3. Vai uzskatat, ka Jūsu rīcībā ir nepieciešamie sakaru u.c. līdzekļi kvalitatīvai darba veikšanai?

Darba pieredze – nodrošinājums

Pieredze Kopā Līdz 1. G. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Jā 17 47,2% 2 11,8% 2 11,8% 3 17,6% 10 58,8%
Daļēji 13 36,1% 2 15,4% 2 15,4% 3 23,1% 6 46,1%
Nē 5 13,9% 2 40,0% 0 0 3 60,0% 0 0
…………. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopā 36 100%

Dzimums – nodrošinājums

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Jā 17 47,2% 14 82,3% 3 17,7%
Daļēji 13 36,1% 12 92,3% 1 7,7%
Nē 5 13,9% 4 80,0% 1 20,0%
……………. 1 2,8% 1 100% 0 0
Kopā 36 100%

Vecums – nodrošinājums

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Jā 17 47,3% 3 17,6% 8 47,1% 5 29,4% 1 5,9%
Daļēji 13 36,1% 5 38,5% 2 15,3% 5 38,5% 1 7,7%
Nē 5 13,8% 2 40,0% 2 40,0% 1 20,0% 0 0
…….. 1 2,8% 0 0 0 0 0 1 100%
Kopā 36 100%

4. Kādas ir vissvarīgākās īpašības, lai varētu veikt savus pienākumus?

Darba pieredze – īpašības

Pieredze Kopā Līdz 1. G. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Kautrīgums 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precizitāte 19 52,8 1 5,3% 4 21,1% 3 15,8% 11 57,9%
Komunikablitāte 12 33,3% 2 16,6% 1 8,3% 5 41,8% 4 33,3%
Ārējais izskats 5 13,9% 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% – –
Kopā 36 100%

Vecums – īpašības.

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk % Sk %
Kautrīgums 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precizitāte 21 58,3% 3 14,3% 5 23,8% 10 47,6% 3 14,3%
Komunikablitāte 10 27,7% 3 30,0% 5 50,0% 2 20,0% 0 0
Ārējais izskats 5 14,0% 4 80,0% 1 20,0% 0 0 0 0
Kopā 36 100%

Dzimums – īpašības

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Kautrīgums 0 0 0 0 0 0
Precizitāte 21 58,3% 17 80,9% 4 19,1%
Komunikablitāte 10 27,7% 10 100% 0 0
Ārējais izskats 5 14,0% 4 80,0% 1 20,0%
Kopā 36 100%

5. Kādas zināšanas Jums visvairāk palīdz izpildīt savus pienākumus?

Darba pieredze – zināšanas.

Pieredze Kopā Līdz 1. G. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Dators … 9 25,0% 3 33,3% 2 22,2% 1 11,1% 3 33,3%
Valodas … 7 19,4% 2 28,5% 0 0 4 57,2% 1 14,3%
Lietvedība 12 33,3% 1 8,3% 3 24,9% 2 16,8% 6 50,0%
Informētība par firmu 8 22,2% 0 0 1 12,5% 1 12,5% 6 75,0%
Kopā 36 100%

Vecums – zināšanas

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Dators, sakaru līdz. 11 30,6% 4 36,4% 4 36,4% 3 27,2% 0 0
Valodas 6 16,6% 2 33,3% 4 66,7% 0 0 0 0
Lietvedība 11 30,6% 4 36,4% 3 27,2% 3 27,2% 1 9,2%
Informācija par firmu. 8 22,2% 0 0 1 12,5% 5 62,5% 2 25,0%
Kopā 36 100%

Dzimums – zināšanas

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Datoru, sak. līdz. 8 22,2% 7 87,5% 1 12,5%
Valodas 8 22,2% 7 87,5% 1 12,5%
Lietvedība 11 30,6% 9 81,8% 2 18,2%
Informācija par firmu. 9 25,0% 8 88,9% 1 11,1%
Kopā 36 100%

6. Kāds ir Jūsu darba dienas noslogojums?

Darba pieredze – noslogojums

Pieredze Kopā Līdz 1. G. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Jāstrādā ārpus darba 4 11,1% 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 0 0
Liels visu dienu 15 41,7% 4 26,7% 1 6,7% 3 20,0% 7 46,7%
Neliels, visu dienu 6 16,7% 1 16,7% 3 49,9% 1 16,7% 1 16,7%
Nevienmērīgs 11 30,6% 0 0 1 9,1% 3 27,3% 7 63,6%
Kopā 36 100%

Vecums – noslogojums

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk % Sk %
Ārpus darba laika 4 11,1% 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0
Liels 14 38,9% 4 28,5% 5 35,7% 4 28,5% 1 7,1%
Neliels 7 19,4% 3 21,4% 2 28,6% 1 14,3% 1 14,3%
Nevienmērīgs 11 30,6% 1 9,1% 4 36,4% 5 45,4% 1 9,1%
Kopā 36 100%

Dzimums – noslogojums

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Ārpus darba laika 4 11,1% 3 75,0% 1 25,0%
Liels 14 38,9% 11 78,6% 3 21,4%
Neliels 6 16,7% 5 83,3% 1 16,7%
Nevienmērīgs 12 33,3% 12 100% 0 0
Kopā 36 100%

Kopā, visi respondenti:

Sievietes

Vīrieši:

7. Vai samaksa apmierina Jūs un vai tā ir atbilstoša Jūsu padarītajam darbam?

Darba pieredze – apmaksa

Pieredze Kopā Līdz 1. G. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Jā 13 36,1% 3 23,1% 2 15,4% 5 38,5% 3 23,1%
Nē 5 13,9% 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0
Vairāk nē 15 41,7% 0 0 2 13,4% 2 13,4% 11 73,2%
Jā, neatbilst … 3 8,3% 0 0 1 33,3% 0 0 2 66.7%
Kopā 36 100%

Vecums – apmaksa

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Jā 13 36,1% 4 30,8% 7 53,8% 2 15,4% 0 0
Jā, neatbilst padarītajam darbam 3 8,3% 0 0 1 33,3% 1 33,3% 1 33.3%
Nē 5 13,9% 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0
Vairāk nē 15 41,7% 3 20,0% 3 20,0% 6 40,0% 3 20,0%
Kopā 36 100%

Dzimums – apmaksa

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Jā 13 36,1% 11 84,6% 2 15,4%
Jā, neatbilst padarītajam darbam. 4 11,1% 4 100% 0 0
Nē 4 11,1% 3 71,0% 1 25,0%
Vairāk nē 15 41,7% 13 86,7% 2 13,3%
Kopā 36 100%

Kopā, visi respondenti:

Sievietes:

Vīrieši:

8. Kāpēc Jūs izvēlējāties šo profesiju?

Pieredze – izvēle.

Pieredze Kopā Līdz 1. G. 1 – 2. g 2 – 4. g 4 un vairāk g.
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Patīk 12 33,3% 1 8,3% 3 25,0% 3 25,0% 5 41,7%
Piespieda dzīve 12 33,3% 1 8,3% 1 8,3% 3 25,0% 7 58,4%
Peļņa 4 11,2% 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 0 0
Uz to pamudināja 8 22,2% 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Kopā 36 100%

Vecums – izvēle

Vecums Kopā 19 – 25 26 – 35 36 – 45 Virs 45
Atb. Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %
Patīk 12 33,3% 2 16,6% 6 50,0% 3 25,1% 1 8,3%
Piespieda dzīve 12 33,3% 1 8,3% 4 33,4% 5 41,7% 2 16,6%
Peļņa 4 11,1% 3 75,0% 1 25,0% 0 0 0 0
Uz to pamudināja 8 22,3% 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 0 0
Kopā 36 100%

Dzimums – izvēle

Dzimums Kopā Sievietes Vīrieši
Atb. Sk. % Sk. % Sk. %
Patīk 12 33,3% 11 91,7% 1 8,3%
Piespieda dzīve 12 33,3% 9 75,0% 3 25,0%
Peļņa 4 11,1% 4 100% 0 0
Uz to pamudināja 8 22,3% 7 87,5% 1 12,5%
Kopā 36 100%

Kopā visi respondenti:

Sievietes:

Vīrieši:

Darba secinājumi:

Respondentu raksturojums apkopots tabulās Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23., no kurām var secināt, ka sekretāres darbs raksturīgs galvenokārt sievietēm ( 86,1%), bet vīrieši šo darbu parasti savieno ar citiem pienākumiem, kā viņi paskaidroja aptaujas laikā.
Respondentu sadalījums pēc vecuma un darba pieredzes parāda, ka aptauja apvērsusi dažāda vecuma ( no 21 līdz 55 gadiem) un dažāda darba pieredzes cilvēkus, un tas ļauj izdarīt secinājumus par dažādu respondentu attieksmi pret dabu.
Vispirms par 8. jautājumu, jo tas palīdzēs vērtēt arī pārējos rādītājus. Aptauja rāda, ka 33,3 % respondentu, neatkarīgi no vecuma, darba pieredzes un dzimuma izvēlējušies šo profesiju patikšanas pēc, tāpat 33,3 % – tādēļ, ka piespieda dzīve, 22,3% – pēc citu ieteikuma un tikai 11% – cerot labi nopelnīt.
Atzīmējams, ka iegūstot pieredzi, patika pret darbu pieaug, pieaug arī respondentu skaits, kurus profesiju izvēlēties piespiedusi dzīve.
Jauniešiem vairāk interesē peļņa, sievietēm patīk vairāk, nekā vīriešiem.
Domāju, ka atkarībā no profesijas izvēlkes motīviem ir atkarīgas arī citas atbildes.

Atbildes uz jautājumu par atbildību dažādu jautājumu kārtošanā parāda, ka 47,2% respondentu, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un pieredzes bieži jāuzņemas atbildība dažādu jautājumu kārtošanā; nav tiesību šādu jautājumu kārtošanā 16-22% respondentu; 13-19% nav jāuzņemas svarīgu jautājumu kārtošana. Pieaugot pieredzei un vecumam, atbildība un, acīmredzot, vadības uzticība sekretāriem pieaug.

Lielākā daļa respondentu ir pilnīgi vai daļēji apgādāti ar nepieciešamajiem sakaru un citiem līdzekļiem darba veikšanai. Neapmierinātie ir galvenokārt jaunāki cilvēki un darbinieki ar mazu darba stāžu, jo tiem , acīmredzot, ir augstākas prasības pēc mūsdienu tehniskiem līdzekļiem.

Par svarīgākajām īpašībām sekmīgai darba veikšanai visās respondentu grupās tiek uzskatītas: precizitāte (52-58%) un komunikabilitāte (27-33%). Pilnīgi skaidrs, ka kautrīgums nav savienojams ar sekretāra darbu, jo to nav atzīmējis neviens apjautātais. Jaunākiem cilvēkiem un ar mazāku darba pieredzi, galvenokārt sievietēm, svarīga īpašība liekas arī ārējais izskats.

Pie nepieciešamajām zināšanām visās respondentu grupās pirmo vietu ieņem lietvedības zināšanas, otro- zināšanas par darbu ar datoru un sakaru līdzekļiem. Izbrīnu rada attieksme pret valodu nepieciešamību ( 16-22%), kas norāda uz to, ka aptaujātās firmas galvenokārt strādā nacionālā vidē un tām nav ārzemju sadarbība. Samērā zemu novērtēta arī zināšanu nepieciešamība par firmu, kas samērā labi saskan ar atbildības testu, bet, manuprāt, sekretāre ir pirmais cilvēks, kas rada iespaidu par firmu, un zināšanas par firmu vai iestādi ir būtiski nepeciešamas.

Darba noslogojums sekretārēm ir, galvenokārt, visu dienu, kas ir objektīvs rādītājs. Noslogojuma vērtējums “ liels” vai “neliels” vai “ nevienmērīgs” ir subjektīvs jēdziens. Ārpus darba laika jāstrādā tikai 4 % respondentu.

36,1% aptaujāto ir apmierināti ar darba samaksu, galvenokārt vidēja vecuma cilvēki ar lielāku darba stāžu. Visvairāk neapmierināto ar darba samaksu ir jauni cilvēki ar nelielu darba stāžu. Vislielākais skaits visās respondentu grupās (41,7%) uzskata, ka viņu darbs netiek pienācīgi novērtēts.

Subjektīvs vērtējums, veicot aptauju, rada,ka būtiski atšķiras atbildes starp valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un uzņēmējsabiedrību darbiniekiem. Šis secinājums neizriet no anketām.