Primārais sektors

Primārais sektors.

Primārais sektors ir saimniecības pamats, jo tas ražo izejvielas sekundārajam sektoram. Primārajā sektorā ietilpst nozares, kuras ražo produktus no dabas resursiem : enerģētika, kalnrūpniecība, mežsaimniecība, zvejniecība un lauksaimniecība. Šī sektora attīstībā būtiska nozīme ir dabas un darbaspēka resursiem, kā arī saražotās produkcijas tālākizmantošanas iespējām.
Nozīmīga primārā sektora nozare ir zvejniecība, jo tās bioloģiskie resursi – zivis, jūras dzīvnieki, moluski un jūras augi ir liels ieguvums pārtikas problēmu risināšanā. Pasaulē apmēram 1 miljardam iedzīvotāju zivis ir galvenais iztikas avots.
Vislielākie zivju resursi ir pieejami Klusajā okeānā, kur mīt siļķes, sardīnes, tunči, vēži, moluski. Atlantijas okeāns ir bagāts ar mencu, skumbriju, anšovu, heku u.c. zivju resursiem. Kopā Pasaules okeānā pašreiz zvejo apmēram 400 zivju sugu.
Pasaulē pastāv dažādas zvejas formas. Piekrastes zvejā izmanto laivas un nelielus kuģīšus, bet intensīvajā zivju nozvejā izmanto lielus zvejas kuģus, un zivis pārstrādā piekrastes uzņēmumos. Daudzas valstis nodarbojas ar marikultūras – zivju, jūras dzīvnieku un augu audzēšanu jūras fermās. 85 % no tur iegūtajiem jūras produktiem dod Āzijas valstis.
Latvijā attīstīta ir piekrastes zvejniecība. Izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un stabilā, ekoloģiski tīrā vide sekmē zvejniecības attīstību. Galvenās zivju sugas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, kurām ir vislielākā ekonomiskā ietekme, ir brētliņas, reņģes, mencas un laši, kuru nozveja veido gandrīz 98% no kopējā nozvejas apjoma. Lai gan Latvijas zvejniecībā ir senas tradīcijas un liela darba pieredze, tomēr ostu būves un infrastruktūra, kuru izmanto zvejniecībā ir novecojusi.
Pasaules okeāna bagātības ir patiesi neizsmeļamas. Daudziem zvejniecība ir vienkārša aizraušanās, bet daudziem – galvenais iztikas avots. Tomēr tā ir nozīmīga saimniecības nozare, bez kuras mūsu dzīve nebūtu iedomājama.Manuprāt, zvejniecībā uzmanību vajadzētu pievērst ne tikai zivju resursu izmantošanai, bet arī to aizsargāšanai un saglabāšanai.

Scroll to Top