Psihosociālā attīstība agrīnas vecumā

Šo tēmu izvēlējos, jo vēlējos labāk izprast bērnu attīstību agrīnajā bērnības periodā, kurš ir no 1 – 4 gadiem. Manu interesi par šo vecumposmu pastiprināja arī fakts, ka pašam ir nepilnus trīs gadus veca māsiņa.
Darba autors savā darbā izvirza šādu mērķi: apkopot un aprakstīt informāciju par attīstības īpatnībām agrīnās bērnības periodā no kognitīvās, emocionālās, saskarsmes attīstības raksturojuma viedokļa.
Darba autors šajā referātā apraksta: runas attīstību, simbolisko darbību, uztveri, atmiņu un domāšanu u.c.
Šim periodam ir jāveltī vislielākā uzmanība, jo tajā sāk attīstīties bērna personības galvenās kvalitātes, tādas kā: ES koncepcija, pašvērtējums, saskarsmes prasmes un iemaņas ārpus mātes, sociālās lomas uz atdarināšanas un empātijas pamata, priekšmetu funkcionālā apguve, priekšmetu nosaukumu apguve, egocentriskās runas apguve. Ap trīs gadu vecu bērna atmiņa, uztvere, uzmanība, domāšana iegūst vairāk pieaugušiem cilvēkiem raksturīgas īpatnības: bērns iemācās izziņas procesus izmantot aktīvi – pats savu „iekšējo shēmu” kontekstā, ko pauž runā un saskarsmē.

Scroll to Top