Reklama

Reklāma taksofonu kabīnēs

Pakalpojums tiek sniegts pēc reklāmas devēja pieprasījuma un paredz tā

reklāmas plakātu izvietošanu taksofonu kabīnēs īpašā reklāmas laukumā.

Klients iegūst tiesības uz visu īpašā reklāmas laukuma platību.

Citi noteikumi:

Lattelekom klients nav tiesīgs pārdot vai izīrēt tam piešķirto īpašo

reklāmas laukumu (taksofonu kabīnēs) citām fiziskām vai juridiskām

personām.

INFO piedāvā.

Privātpersonām un organizācijām reklāmas izvietošanu teksta peidžeros.

Reklāma vai informācija tiek nosūtīta uz visiem INFO peidžeru sistēmas

teksta peidžeriem “NEC”, “Scriptor” un “Advisor”, speciāli noteiktā

vietā peidžerī.

Reklāmas tekstu izstrādā pasūtītājs vienā, divās vai trijās va

a
alodās

(latviešu, krievu, angļu).

Apmaksas noteikšanai vērā tiek ņemts garākais teksts, neatkarīgi no

valodas.

Reklāma tiek sūtīta pasūtītāja norādītajā laikā ( no plkst. 9:00 līdz

plkst. 20:00 ) un tiek saglabāta ēterā 24 stundas, respektīvi vienu

diennakti, šajā laikā, uz šo vietu netiek sūtīta cita informācija.

Izmaksas:

1.Reklāmas nosūtīšana (trijās valodās), ja teksta garums līdz 200

simboliem:

1 X .Ls 40.-

2 X .Ls 60.-

3 X .Ls 90.-

4 X .Ls 120.-

Ja sūta vairāk par divām reizēm, tad katras nākamās reizes cena ir Ls

30.- .

2.Atkarībā no teksta garuma:

200 – 280 simboli .1.punkta cena + Ls 5.-

280 – 350 simboli .1.punkta cena + Ls 15.-

350 – 400 simboli .1

1
1.punkta cena + Ls 25.-

(1 simbols = burts, cipars, tukšuma zīme, punkts, komats utt.)

Visās cenās ir iekļauts 18% pievienotās vērtības nodoklis.

S.O.S pakalpojums!

(Bezmaksas)

Informācija par automašīnu, dokumentu vai priekšmetu zādzībām tiek

nosūtīta bez maksas.

Reklāmas piramīda.

(RD Media 1997)

REKLĀMAS PIRAMĪDA.

Šī ir demokrātiska sabiedrības aptauja par veiksmīgāko video, video

adaptāciju (v

v
video2), audio, vides un preses reklāmu

REZULTĀTI.

Septiņās dienās savāktās balsis nosaka reklāmas vietu iknedēļas

Piramīdā. Balsis tiek apkopotas piektdien plkst. 12, tabulas rezultātus

dzēšot, lai sāktu balsojumu nākamajās septiņās dienās. Piektdienas

vakarā LNT raidījumā Acs un avīzēs Diena, Fokuss, Čas var uzzināt 10

populārāko reklāmu topu katrā kategorijā, cik balsu katra no tām

ieguvusi, kādā vietā tās bijušas pirms nedēļas un cik nedēļas atrodas

tabulā.

Leave a Comment