Rietumvēju straume

Rietumvēju straume.

Pirms vairākiem simtiem gadu Āfrikā dzīvojusi kāda sieviete, kurai piedzimis dēls. Māte dēlu nosaukusi par Malfoju Kad dēlam bijuši 10 gadi viņš nodarbojies ar laivas būvēšanu. Kad laiva bija pabeigta Malfojs sacīja savai mātei, es došos jūras un okeānos, jo man patīk ūdeņi. Māte, protams, Malfoju negribēja laist, bet beigās tomēr palaida.
Viņš ceļu sāka no Āfrikas pilsētas Keiptaunas. Malfojs pirmo reizi bija ieceļojis okeānā. Šis okeāns bija klusais okeāns. Zēns devas uz Austrālijas pusi, jo viņam Austrālija ļoti patika. Nu Malfojs jau bija iebraucis lielajā okeānā. Zēnam visu laiku mazliet šūpojas laiva, bet tai pašā laikā laivu nesa arī uz priekšu. Malfojs atvēra savu piezīmju blociņu un apskatījās debess puses. Pēc viņa blociņā rakstītā sanāca, ka vējš pūš no rietumiem. Pēc vairāku dienu pavadīšanas ūdeņos Malfojs beidzot arī ko sastapa. Viņš ieraudzīja no viņa uz dienvidiem atrodas sauszeme. Viņš devās uz šo netālu atrodošos sauszemi. Kad viņš bija nokļuvis uz šīs sauszemes viņš atklāja, ka ir uz Prinča Edvarda salām. Pēc dažu dienu pavadīšanas uz prinča Edvarda salām Malfojs dodas tālāk. Kā jau parasti laivu pa ūdeni šūpo un pūš neliels rietumvējš, kas Malfojam liek pārdomāt par to, ka vietām pa kurām viņš ir kuģojis vajadzētu izdomāt nosaukumus. Tajā pat vakarā zēns izdomā, ka vajadzētu nomazgāt muti jo pēdējo reizi viņš to darījis Prinča Edvarda salās. Iemērcot roku ūdenī pār Malfoju pārskrien drebuļi jo, ūdens ir ledus auksts. Tā katru dienu kā parasti pūš rietumvējš laivu dzen nedaudz uz priekšu un ūdens ir ledaini auksts. Kādu dienu zēnam paliek vientuļi jo visapkārt ir tikai un vienīgi ūdens. Tad pēkšņi zēns pamana, ka atkal nedaudz uz dienvidiem ir sauszeme. Viņš izdomā, ka arī to viņam vajag apskatīt. Zēns ceļojot uz sauszemi vēl pāris stundas jūt, ka straume viņu nedaudz dzen uz priekšu. Kad zēns ticis āra no straumes beidzot nokļūst sauszemē viņš iet to aplūkot. Malfojs brīnās par to, ka šajā sauszemes gabalā cilvēki ļoti daudz aprūpē zemi. Pārsvarā šeit dzīvo cilvēki ar tumšu ādas krāsu tā, pat kā Malfojs. Bet, šeit dzīvo arī cilvēki ar gaišu ādas krāsu kas zēnu ļoti izbrīna, jo viņš vēl nekad nav redzējis cilvēkus ar savādāku ādas krāsu kā viņam. Iedams tālāk pa šo sauszemi zēns ievēro, ka te ir arī daudz augļu koku, kā arī pašu augļu. Te pēkšņi pie viņa pienāk kāda veca kundzīte un vaicā, no kurienes viņš ir un ko viņš te dara. Malfojs sāk stāstīt, ka viņš ir no Āfrikas un viņš ceļojot pa ūdeņiem ieraudzījis šo sauszemi un lai nebūtu ziņkārības līdz šejienei atkuģojis. tad zēns vaicā kas vispār šī ir par vietu. Vecā kundzīte atbild, ka viņš ir atceļojis uz Krozē salām. Malfojs par tādu vietu jau ir dzirdējis. Viņš atceras, ka māte viņam par šīm salām ir stāstījusi, ka šeit esot daudz augļu un cilvēki ne tikai ar tumšu ādas krāsu ,bet arī ar gaišu ādas krasu. Kā zināms viss ko māte teikusi ir bijis patiesība. Zēns ar veco kundzīti sadraudzējies un viņi kļuvuši par labiem draugiem. Tad pienākusi diena kad Malfojam atkal jādodas ceļā. Viņš no kundzītes atvadījies un devies ceļā. Viņš dodas ZR virzienā jo Malfojs zina, ka viņš būs atpakaļ uz kursa tad, kad viņu mazliet uz priekšu dzīs straume. Zēns ir atpakaļ uz kursa un turpina ceļu viņš nenovirzās no šīs vietas jo Malfojs grib zināt kur viņš kuģojot pa straumi nokļūs. Zēns jau kārtējo nedēļu pavada kuģojot. Te pēkšņi viņam priekšā uzrodas cita kuģa korpuss. Zēns dodas kuģa korpusam arvien tuvāk. Piekuģojot pie šī kuģa zēns redz, ka tas ir ļoti sarūsējis un tas nozīmē, ka tas te stāvējis jau vairākus gadus. Zēns kuģi labi aplūkojis un devies tālāk. Pabraucis nelielu gabalu uz priekšu viņš ievēro, ka okeāna vidū paspīd tāds kā kalns. Piebraucot tuvāk Malfojs redz, ka šis kalns bija sēklis, uz kura parasti uzsēžas kādi kuģi. Paceļojis garām šim sēklim zēns dodas pa straumi arvien tālāk. Kā jau parasti pūš ritumu vējš un ūdens ir ledaini auksts. Pēkšņi Malfoja laiviņa apstājās ar tādu, kā uztriekšanās skaņu. Viņš mēģina izkustēties no vietas. Pēc paris ļoti stiprām airēšanas reizēm zēns atkal sāk kustēties. Uzreiz pēc tikšanas nost no vietas kur viņš bija uzsēdies zēns apstājas. Nu viņš ierauga, ka bija uzsēdies uz sēkļa ko pats nemaz nebija pamanījis. Tagad Malfojs kļūst nedaudz uzmanīgāks jo uztriecoties sēklim var nopietni bojāt laivas apakšu ko zēns nemaz nevēlās. Zēns bija nonācis seklā vietā ko sauca par Austrālijas Antarktīdas pacēlumu. Nu Malfojs arī pats saprata, ka ir nonācis seklā vietā. Viņš to izdomāja tāpēc, ka kuģa korpuss nav tik augsts, kā 200 metri. Uzmanīgi, bet diezgan ātri zēns devās tālāk pa straumi un vadījās arī pēc tā no kuras puses pūš vējš jo Malfojs jau bija pieradis, ka vienmēr vējš pūš no rietumiem. Jau vairākas stundas Malfojs brauc pa Austrālijas Antarktīda pacēlumu un pa malām vēro nogrimušo kuģu mastus. Tad beidzot kuģu masti beidzas un zēns saprot, ka veiksmīgi ticis cauri seklajai vietai, jo viņa laiviņa ir tikai nedaudz sabojāta. Nu zēns dodas tālāk pa ierasto kursu un vadās pēc straumes. Bet drošības pēc Malfojs skatās apkārt vai nav redzama kāda sauszeme, kuģa masts vai kāds palielāks sēklis. Pabraucis pāris stundas zēns atkal ierauga, ka viņam priekšā uzrodas kuģa masts. Tam zēns pabraucis garām un devies tālāk. Vēl pēc pāris stundām zēns ierauga sauszemi. Ticis līdz sauszemei Malfojs atkal izkāpj krastā un iet uzzināt kur viņš ir atkuģojis. Viņš saprot, ka ir uz kādas salas. Pie zēna pienāca mazs zēns un vaicāja no kurienes viņš ir un kā viņu sauc. Malfojs atbildējis, ka viņu sauc par Malfoju un ka viņš ir no Āfrikas. Mazais zēns arī pastāstījis kā viņu sauc un ka Malfojs ir atkuģojis uz Makvorija salām. Abi zēni kļuva par draugiem, bet tad Malfojam bija jādodas tālākā ceļā. Nu zēns atkal kuģojis tālāk pa straumi kas visu šo laiku rādījusi tam ceļu. Par brīnumu arī vējš nav mainījies un ūdens nav kļuvis siltāks. Nu zēns kuģo pāris nedēļas un kādā dienas vakarā Malfojs ierauga, ka priekšā spīd pretimbraucošs liela izmēra kuģis. Piebraucot tuvāk tas zēnam sāk taurēt virsū. Malfojs nobīstas taču turpina savu ceļu nenogriežoties no pretimbraucošā kuģa. Te pēkšņi kuģis maina virzienu un zēnam bailes pāriet. Taču lielā kuģa viļņi šūpo Malfoja mazo laiviņu tā, ka viņš gandrīz apgāžas otrādi. Bet par laimi zēns spēj laiviņu novaldīt un tikt sveikā cauri. Malfojs ir iebraucis Klusajā okeānā kas ir vislielākais okeāns pasaulē. To pierāda arī tas, ka viļņi ir lieli un šūpo Malfoja laiviņu. Nākošajā vakarā zēnu sāk biedēt lielais vējš un viļņi. Nu sākas vētra un zēns patiešām ir nobijies, bet mēģina to neizrādīt un turas tai pretī. Visu nakti zēns cīnās ar vētru un no rīta ir ļoti noguris. Bet viņš kuģo tālāk un iebrauc Belinshauzena lielieplakā. Ticis pa pāris dienām tai cauri zēns ierauga lielu sauszemes gabalu. Uz to arī viņš dodas. Piekuģojis pie sauszemes zēns piesien laiviņu un tur pat zemē apgulstas un aizmieg. Pamostas viņš nākamajā rītā un iet šo sauszemes gabalu nedaudz iepazīt. Pa ceļam viņš satiek dažus cilvēkus un tiem vaicā kur viņš ir atceļojis. Zēni Malfojam pastāsta. ka viņš ir atceļojis uz Dienvidameriku un parādīja Malfojam to arī kartē . Pāris dienas padzīvojis un kārtīgi atpūties Malfojs dodas tālāk. Viņš zina, ka līdz viņa dzīvesvietai Keiptaunai vairs nav tālu. Izbraucis cauri Dreika šaurumam un iebraucis Skotijas jūrā Malfojs sāk domāt nosaukumu tai vietai pa kuru viņš ceļojis. Zēns izdomā, ka šajā nosaukumā varētu iekļaut vārdus rietumvējš un straume, protams, dažādos locījumos. Tas tāpēc, ka visu ceļa laiku pūš rietumvējš un straume dzen uz priekšu. Kuģojot tālāk zēns ierauga priekšā sauszemi. Piebraucis pie šīs sauszemes, zēns nekāpj ārā, bet dodas tālāk uz savu dzimto zemi. Malfojs nu ceļo pa Atlantijas okeānu un tuvojas Āfrikai. Braucot arvien tuvāk Keiptaunai viņš maina virzienu uz ziemeļiem. Pa ceļam uz Keiptaunu zēns beidzot izdomā nosaukumu vietai pa kuru ceļojis. Viņš šo vietu nosaucis par Rietumvēju straumi. Pabraucot pāris stundas zēns ierauga sauszemi un viņš zina, ka tā ir Āfrika. Zēns beidzot ir nonācis Keiptaunas krastā un izkāpis uz sauszemes.
Nu zēns iet pie savas mātes paziņot, ka viņš ir atgriezies. Pie savas mājiņās zēns ierauga māti, kura ieraugot Malfoju sāk raudāt aiz laimes, ka dēls beidzot ir atgriezies. Malfojs izstāsta kur viņš ir bijis un pastāsta, ka šo vietu pa kuru viņš ceļojis sauc par Rietumvēju straumi un tā arī šo vietu nosauca par Rietumvēju straumi. Zēns šajā ceļā pavadīja vairākus gadus. Pēc dažiem gadiem Malfojs saslimst un nomirst. Bet atmiņas par viņu nezūd jo tieši viņš ir tas, kurš izdomāja šīs vietas nosauku.